Tatjana Rusko

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Petrauskaitė Audronė; Rusko Tatjana. Recent challenges of institutional identity and contemporary Armed Forces. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 7, iss. 3 (2018), p. 561-568. [M.kr.:H 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Rusko Tatjana. Some aspects of felicitous communication. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Ştiinţe Socio-Umane. Iaşi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi. ISSN 1224-5860. T. 62(66), Fasc. 1 (2016), p. 67-76. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Rusko Tatjana. On teaching terminology. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Ştiinţe Socio-Umane. Iaşi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi. ISSN 1224-5860. T. 62(66), Num. 3 (2016), p. 19-27. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Račienė Ernesta; Rusko Tatjana. Language response to globalization. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Ştiinţe Socio-Umane. Iaşi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi. ISSN 1224-5860. T. 62(66), Num. 4 (2016), p. 23-35. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Rusko Tatjana. Politeness and coperation principles in communication. Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Užsienio kalbų fakultetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1822-5357. T. 6 (1), D. 2 (2014), p. 89-97. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Rusko Tatjana. Lexical features of scientific discourse. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, nr. 1 (2014), p. 82-88. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Rusko Tatjana. To the problem of scientific text integrity. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. vol. 21, Nr. 1 (2013), p. 85-90. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Rusko Tatjana. English computer discourse: some characteristic features. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 2 (2013), p. 135-141. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Rusko Tatjana. Strategies and tactics of self presentation in modern english conversational discourse. Kalba ir kontekstai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Užsienio kalbų fakultetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1822-5357. T. 4(1) (2011), p. 171-179. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Rusko Tatjana. Some aspects of "Face-saving" in dialogue discourse. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. vol. 19, Nr. 1 (2011), p. 94-101. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Rusko Tatjana. On semantics and pragmatics of concessive particles in modern english. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 2 (2011). [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Rusko Tatjana. English computing terminology as a system. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. t. 18, Nr. 4 (2010), p. 107-112. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Petrauskaitė Audronė; Rusko Tatjana. Civic identity under globalization: a linguistic approach. The relationship identity - otherness and socio-cultural stereotypes = Relatia identitate - alteritate si stereotipurile socio-culturale / coordonatori Doina Mihaela Popa, Nicoleta-Mariana Iftimie. Iasi: Performantica, 2015. ISBN 9786066852784, p. 220-226. [M.kr.:H 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2014 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for entertainment industry : course book. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.640]
2013 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for real estate managers : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.250]

Mokomosios knygos

2011 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for firefighters : study book. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 12.540]