Darius Rudinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Autonomous unmanned aerial vehicle flight accuracy evaluation for three different path-tracking algorithms. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 6 (2019), p. 652-661. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Evaluation of UAV autonomous flight accuracy when classical navigation algorithm is used. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 3 (2018), p. 589-597. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius; Masiulionis Tadas. Adaptation of Dubins paths for UAV ground obstacle avoidance when using a low cost on-board GNSS sensor. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. Vol. 17, iss. 10 (2017), p. art. no. 2223 [1-23]. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2011 - Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius; Lasauskas Eduardas. Experimental research of wireless sensor network application in aviation. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 41-44. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Masiulionis Tadas; Miniotas Darius; Rudinskas Darius; Kikutis Ramūnas; Masiulionienė Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 3 (2017), p. 75-82. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Amaro Carmona Manuel Angel; Rudinskas Darius; Barrado Cristina. Design of a flight management system to support four-dimensional trajectories. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 19, no. 1 (2015), p. 58-65. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Kikutis Ramūnas; Rudinskas Darius. „ArduPilot Mega“ autopiloto inercinio navigacijos įrenginio paklaidų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 408-413. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Rudinskas Darius; Goraj Zdobyslaw; Stankūnas Jonas. Security analysis of uav radio communication system. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 116-121. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Rudinskas Darius; Stankūnas Jonas. Bepiločių orlaivių radijo ryšio sistemų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 125-128. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Kulikauskas Mantas; Rudinskas Darius. Aukštos įtampos elektros linijų sukuriamas elektromagnetinis laukas ir jo įtaka bepiločio orlaivio valdymui. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 3-7. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Berteška Eimantas; Rudinskas Darius. Pilotų-mokinių žvilgsnio judėjimo trajektorijos skrydžio metu tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 56-62. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Gudelevičiūtė Laura; Rudinskas Darius. Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių klasifikacija. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 53-55. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Pakrijauskas Vydūnas; Rudinskas Darius. Automatinės priklausomo stebėjimo sistemos (ADS-B) analizė. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 7-10. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Vėjo įtakos orlaivio posūkio trajektorijai tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 57-61. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Paškevičius Justinas; Rudinskas Darius. Inercinio navigacijos įrenginio modelio kūrimas ir tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 101-106. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Ragauskas Ugnius; Berteska Eimantas; Rudinskas Darius. Implementation and testing of low cost UAV platform for orthophoto imaging. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). UAV-g 2013, 4–6 September, 2013, Rostock, Germany: proceedings. Istanbul: ISPRS. ISSN 1682-1777. Vol. XL-1/W2 (2013), p. 55-59. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Rudinskas Darius. Šiuolaikinių orlaivių integruotos techninės diagnostikos sistemų kūrimo problemos. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos AVIACIJOS TECHNOLOGIJOS (2008 m. balandžio 17 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283089, p. 49-59. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Rudinskas Darius. Radijo dažnio atpažinimo technologijos taikymas. Aviacijos technologijos : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 18 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Antano Gustaičio aviacijos institutas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282396, p. 84-93. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Rudinskas Darius. Radijo dažnio atpažinimo technologijos saugumo priemonių analizė. Elektronika ir elektrotechnika (2006 m. kovo 17 d.) : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280781, p. 33-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2010 - Rudinskas Darius. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas aplankė VGTU. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 2, p. 15-16. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Rudinskas Darius. Bepiločių orlaivių skrydžio parametrų matavimų duomenų perdavimo saugos metodikos sukūrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 7.143]
2011 - Rudinskas Darius. Bepiločių orlaivių skrydžio parametrų matavimų duomenų perdavimo saugos metodikos sukūrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, matavimų inžinerija (10T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 6.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Rudinskas Darius. Skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 3.000]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Daniūnas Alfonsas; Ambrasas Gintautas; Čeikienė Nijolė; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Zemlickienė Vaida. Vyresniųjų klasių moksleiviams apie bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 13.450]
2009 - Čeikienė Nijolė; Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Tamulaitienė Birutė; Vadlūga Romualdas. Besidomintiems pagrindinėmis ir vientisosiomis studijomis VGTU 2009 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.470]