Arvydas Rimkus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Gribniak Viktor; Jakubovskis Ronaldas; Rimkus Arvydas; NG Pui Lam; Hui David. Experimental and numerical analysis of strain gradient in tensile concrete prisms reinforced with multiple bars. Construction and building materials. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. vol. 187 (2018), p. 572-583. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Jakubovskis Ronaldas; Kupliauskas Rimantas; Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Application of FE approach to deformation analysis of RC elements under direct tension. Structural engineering and mechanics. Daejeon: Techno-Press. ISSN 1225-4568. vol. 68, no. 3 (2018), p. 345-358. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas; Torres Lluis; Hui David. An experimental study on cracking and deformations of tensile concrete elements reinforced with multiple GFRP bars. Composite structures. Oxon: Elsevier Science Ltd. ISSN 0263-8223. vol. 201 (2018), p. 477-485. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Sokolov Aleksandr; Gudonis Eugenijus; Rimkus Arvydas. Experimental investigation of cracking behaviour of concrete beams reinforced with steel fibres produced in Lithuania. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 2 (2017), p. 82-87. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Experimental investigation of cracking and deformations of concrete ties reinforced with multiple bars. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. Vol. 148 (2017), p. 49-61. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas; Torres Lluis; Jakštaitė Rūta. Deformation analysis of reinforced concrete ties: Representative geometry. Structural concrete. Berlin: Ernst & Sohn Verlag. ISSN 1464-4177. vol. 18, iss. 4 (2017), p. 634-647. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Gribniak Viktor; Perez Caldentey Alejandro; Kaklauskas Gintaris; Rimkus Arvydas; Sokolov Aleksandr. Effect of arrangement of tensile reinforcement on flexural stiffness and cracking. Engineering structures. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. vol. 124 (2016), p. 418-428. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Arnautov Aleksandr K.; Rimkus Arvydas. Simplified technique for constitutive analysis of SFRC. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 446-453. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Bačinskas Darius; Rimkus Arvydas; Rumšys Deividas; Meškėnas Adas; Bielinis Simas; Sokolov Aleksandr; Merkevičius Tomas. Structural analysis of GFRP truss bridge model. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 68-74. [M.kr.:02T; 08T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Rimkus Arvydas; Jakštaitė Rūta; Kupliauskas Rimantas; Torres Lluis; Gribniak Viktor. Experimental identification of cracking parameters of concrete ties with different reinforcement and testing layouts.. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 930-936. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Rimkus Arvydas; Podviezko Askoldas; Gribniak Viktor. Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloqui. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 239-243. [M.kr.:02T; 04S; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Kaklauskas Artūras; Kupliauskas Rimantas. Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members. AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013. Melville: AIP Publishing. ISSN 0094-243X. Vol. 1558 (2013), p. 2151-2154. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Meškėnas Adas; Gelažius Vaidotas; Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas. A new technique for constitutive modeling of SFRC. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 762-766. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Shkundalova Olena; Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Structural application of 3D printing technologies: mechanical properties of printed polymeric materials. Mokslas – Lietuvos ateitis: Statybos inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Civil engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-8. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Experimental data of deformation and cracking behaviour of concrete ties reinforced with multiple bars. Data in brief. .. ISSN 2352-3409. vol. 13 (2017), p. 223-229. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas. Lenkiamųjų plieno plaušu armuotų betoninių elementų liekamojo stiprio nustatymas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 487-491. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Discussion: Sustained service load behavior of concrete beams with recycled concrete aggregates, by Adam M. Knaack and Yahya C. Kurama : by Arvydas Rimkus and Viktor Gribniak. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. vol. 113, no. 4 (2016), p. 874-876. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Rimkus Arvydas; Vilėniškytė Auksė. Armatūros strypų išdėstymo įtakos tempiamųjų betoninių elementų deformacijoms bei pleišėjimui eksperimentiniai tyrimai. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“. Civil engineering, 19 M. Vilnius: VGTU, 2015, p. 1-4. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas; Tamulėnas Vytautas. Sumaniųjų tiltų taikymo perspektyvos Lietuvoje. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Gudonis Eugenijus; Rimkus Arvydas; Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Kupliauskas Rimantas. Experimental investigation on deformation behavior of RC ties. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24, 25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 94-99. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas. Dispersiškai armuotų lenkiamųjų betoninių elementų liekamųjų įtempių ir plyšio pločio nustatymas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas. Dispersiškai armuoto tempiamojo betono liekamųjų įtempių nustatymas taikant atvirkštinio uždavinio sprendimą. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Rimkus Arvydas; Augustinaitė Agnė. Technologijos mokslų daktaras A. Rimkus: "Mokslininko darbas itin dinamiškas, jame nėra monotonijos ir nuobodulio". Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 34-37. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas; Tamulėnas Vytautas. Tiltų konstrukcijos: ateitis artėja. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 5, p. 66-68. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Rimkus Arvydas; Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Tamulėnas Vytautas. Sumanieji tiltai Lietuvoje: ateities vizija. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, rugsėjis [Nr. 9], p. 74-79. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Tamulėnas Vytautas. Lankstusis betonas – evoliucinis žingsnis statybose. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 7, p. 24-26. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Meškėnas Adas; Rimkus Arvydas; Tamulėnas Vytautas. Betonas, bakterijomis gydantis plyšius konstrukcijose. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 4, p. 32-33. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor; Jakubovskis Ronaldas; Torres Lluis; Jakštaitė Rūta. Experimental study of effect of arrangement of GFRP bars on tensile behaviour of concrete elements. MECHCOMP 3. 3rd international conference on mechanics of composites, University of Bologna, 4-7 July 2017 : proceedings. Structural and computational mechanics Book series. Bologna: Societa' Editrice Esculapio, 2017. ISSN 2421-2822, p. 110. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2015 - Podviezko Askoldas; Rimkus Arvydas; Gribniak Viktor. Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members. 15th German-Lithuanian-Polish colloquium and meeting of EURO working group or in sustainable development and civil engineering. Innovative solutions in civil engineering and management, 19th-21st June, 2015, Poznan, Poland : book of abstracts. Poznan, Poland: 2015, p. 31. [M.kr.:01P; 02T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Meškėnas Adas; Kaklauskas Gintaris; Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas. Betoninių konstrukcijų dispersinis armavimas: dabarties ir ateities iššūkiai. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai" : pranešimų tezės : Vilnius, 2014 m. vasario 11 d. Vilnius, 2014: Technologijos mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2014, p. [13-14]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Rimkus Arvydas; Kaklauskas Gintaris. Dispersiškai armuotų lenkiamųjų gelžbetoninių elementų įtempių- deformacijų analizė. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Humanitariniai mokslai : projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 321-323. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Rimkus Arvydas. Effects of bar reinforcement arrangement on deformations and cracking of concrete elements. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2016 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas. Betoninio konstrukcinio elemento armatūros strypų grupės tvirtinimo įranga : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2016. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]