Dovydas Rimdžius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Martinaitis Vytautas; Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta. Preliminary comparison of the performance of thermodynamic models of the subsonic ejector and turbofan. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering. Ljubljana: University of Ljubljana. ISSN 0039-2480. vol. 66, iss. 5 (2020), p. 325-336. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Simulation of annual functionality of roof turbine ventilator. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Motuzienė Violeta; Streckienė Giedrė. Experimental evaluation of turbine ventilators performance under different test conditions. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Frik Anton; Rimdžius Dovydas; Kropas Tomas. Eksperimentinio šilumos siurblio ciklo valdymo algoritmo paieška. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas. Turboventiliatorių, veikiančių be vėjo srauto, eksperimentinis tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas. Šiluminio komforto užtikrinimo vertinimas vaikų darželiuose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 488-494. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Kuzminskas Kęstutis; Gruzda Šarūnas. Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 493-498. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Buikis Justas; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Veikiančio vėdinimo šilumogrąžio su šilumos siurbliu efektyvumo tyrimas. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Building energetics 20 April 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 1-11. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Sketerskis Martynas; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Turboventiliatoriaus efektyvumo gerinimo tyrimas. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Building energetics 20 April 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 43-49. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus šiluminių charakteristikų tyrimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Engineering systems for buildings“, 21 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 48-53. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Martinaitis Vytautas; Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta. Įrenginys orui iš pastato traukti su turboventiliatoriumi, turintis oro talpyklą ir pastato vėdinimo būdas naudojant tokį įrenginį : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]