Arūnas Ribikauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Laučius Juozas; Ribikauskas Arūnas; Trinkūnas Justas. Aktyviųjų duomenų bazės taisyklių aktyvumo analizė ir vertinimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 374-379. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vasilecas Olegas; Chlivickas Eugenijus; Ribikauskas Arūnas; Trinkūnas Justas. Viešojo sektoriaus mokymo institucijos: informacinių sistemų tobulinimas. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 4(20), p. 27-33. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Šveikauskienė Daiva; Ribikauskas Arūnas; Šveikauskas Vytautas. Eine mehrsprachige Website zur Grammatik der litauischen Sprache. Acta Linguistica Lithuania. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1648-4444. T. 77 (2017), p. 144-166. [M.kr.:H004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2000 - Ribikauskas Arūnas; Vasilecas Olegas. Intelligent quality inspection system. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2000, nr.3(16), p. 54-66. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2000 - Ribikauskas Arūnas; Vasilecas Olegas; Čaplinskas Albertas. Conceptual models of the quality control process. Mathematical Modelling and Analysis : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 5 (2000), p. 143-152. [M.kr.:T010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Ribikauskas Arūnas; Vasilecas Olegas. Intelevgtalizuotų techninių informacinių sistemų architektūros. Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2001 m. sausio 30-31 d.]. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090987, p. 373-380. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Ribikauskas Arūnas; Vasilecas Olegas; Kocubeinik L.. Weld quality control as a part of the mechanical equipment monitoring system: impact on the intelligent information system. 2nd International conference of mechanical engineering "Mechanics'97", 23-25 September 1997, Vilnius : proceedings. Part 2. Material science and welding MSW; Biomechanics BM; Tribology T. Vilnius: Technika, 1997, p. 46-54. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Povilaitis Darius; Ribikauskas Arūnas; Vasilecas Olegas. Žinių ir duomenų bazių sąveikos ypatumai intelevgtaliosiose informacinėse sistemose. Informacinės technologijos'2000 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986138264, p. 337-346. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Ribikauskas Arūnas. Intelevgtalizuotos gaminio kokybės kontrolės sistemos architektūros tyrimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 9.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Ribikauskas Arūnas. Inžinerinių informacinių sistemų duomenų bazių modeliavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 14.786]