Justinas Rastenis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Kaušpadienė Laima; Ramanauskaitė Simona; Čenys Antanas; Janulevičius Justinas; Rastenis Justinas. Modeling of enterprise management structure for data leakage evaluation. Information security journal: a global perspective. London: Taylor & Francis Group. ISSN 1939-3555. Vol. 27, no. 1 (2018), p. 1-13. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.929]