Paulius Ragauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Grigaliūnienė Simona; Turla Vytautas; Ragauskas Paulius; Kilikevičius Artūras; Sidaravičius Donatas Jonas; Jurkonis Eugenijus. Identification of prints elastic parameters. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. vol. 20, Nr. 5 (2014), p. 476-479. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Bačinskas Darius; Turla Vytautas; Kilikevičius Artūras; Ragauskas Paulius; Jurevičius Mindaugas. Dynamic testing of railway truss bridge. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 6 (2014), p. 2649-2657. [M.kr.:T 002; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Ragauskas Paulius; Skukis Eduards. Material properties identification. Comparison of two techniques. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 6(68), p. 39-44. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Grigaliūnienė Simona; Sidaravičius Donatas Jonas; Turla Vytautas; Vaitasius Kęstutis; Ragauskas Paulius. Investigation of the friction of different paper and prints. Mechanika'2013 : proceedings of the 18th international conference, 4, 5 April, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-2951, p. 71-76. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Ragauskas Paulius; Grigaliūnienė Simona; Sidaravičius Donatas Jonas; Turla Vytautas; Kilikevičius Artūras. Identification of the prints elastic parameters using vibrational methods. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 91-96. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Jurevičius Mindaugas; Kilikevičius Artūras; Ragauskas Paulius. Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibro-isolating table. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 144-147. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Bačinskas Darius; Kilikevičius Artūras; Ragauskas Paulius. Dynamic testing of railway truss-bridge. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 132-135. [M.kr.:T 002; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Ragauskas Paulius; Belevičius Rimantas. Identification of material properties of composite materials. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 109-115. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Šešok Dmitrij; Ragauskas Paulius. Santvarų topologijos ir formos optimizavimas genetiniais algoritmais. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007). [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Grigaliūnienė Simona; Sidaravičius Donatas Jonas; Turla Vytautas; Ragauskas Paulius; Kilikevičius Artūras. Mode extraction problems of prints. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24-25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 90-93. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Grigaliūnienė Simona; Turla Vytautas; Sidaravičius Donatas Jonas; Ragauskas Paulius; Kilikevičius Artūras. Research of elastic parameters of paper and prints. Vibroengineering PROCEDIA. International conference '"Vibroengineering- 2013", Druskininkai, Lithuania, 17-19 September 2013. Kaunas: Public Institution Vibroengineering (PIV). ISSN 2345-0533. Vol. 1 (2013), p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Ragauskas Paulius. Mechanizmųrestauravimo bei remonto automatizavimo modeliai ir kompiuterinis valdymas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 350-354. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Grigaliūnienė Simona; Turla Vytautas; Sidaravičius Donatas Jonas; Ragauskas Paulius; Kilikevičius Artūras. Investigation of elastic properties of prints. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM-2017), July 3-5, 2017. Vilnius: Technika, 2017, p. 38-39. [M.kr.:T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Grigaliūnienė Simona; Sidaravičius Donatas Jonas; Turla Vytautas; Ragauskas Paulius; Kilikevičius Artūras. Elastic parameters of prints at different tension. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 64-65. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Ragauskas Paulius; Grigaliūnienė Simona; Sidaravičius Donatas Jonas; Turla Vytautas. Identification of the prints elastic parameters using vibrational methods. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 201. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Ragauskas Paulius. Sluoksniuotų kompozitinių medžiagų tamprumo rodiklių identifikavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Ragauskas Paulius; Šešok Dmitrij; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena. Engineering mechanics. Concise theory and examples : study book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 13.280]
2012 - Šešok Dmitrij; Syrus Leonidas; Ragauskas Paulius; Michnevič Edvard; Baradokas Petras. Teorinės mechanikos aiškinamasis uždavinynas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 6.950]
2009 - Šešok Dmitrij; Ragauskas Paulius. Teorinės mechanikos namų ir kontrolinių darbų sprendimo pavyzdžiai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 4.357]