Asta Radzevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Radzevičienė Asta; Ubartė Ieva; Podviezko Askoldas; Podvezko Valentinas; Kuzminskė Agnė; Banaitis Audrius; Binkytė Arūnė; Bučinskas Vytautas. Quality of city life multiple criteria analysis. Cities. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0264-2751. vol. 72, Part A (2018), p. 82-93. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Kaklauskas Artūras; Kuzminskė Agnė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Daniūnas Alfonsas; Kaklauskas Gabrielius; Seniut Mark; Raistenskis Juozas; Safonov Andrej; Kliukas Romualdas; Juozapaitis Algirdas; Radzevičienė Asta; Čerkauskienė Rimantė. Affective tutoring system for built environment management. Computers & education. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0360-1315. vol. 82 (2015), p. 202-216. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras; Banaitis Audrius. International branch campuses as an entry mode to the foreign education market. Administrative sciences. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 2 (2019), p. 1-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta. International branch campus: framework and strategy. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 301-308. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Radzevičienė Asta; Daniūnas Alfonsas. Strategic management of universities in Lithuania: internal actors and instruments. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Radzevičienė Asta. Stratification of internationalisation agents at higher education institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 298-304. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Radzevičienė Asta. Intercultural competence for internationalisation of higher education institutions. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 200-205. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Pelėdienė Aušra; Radzevičienė Asta. Towards greater efficiency in international activities: benchmarking and the evaluation of bilateral cooperation. 8th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2-4 September 2004 : seminar proceedings. Clayton: Monash University, 2004. ISBN 0732622581, p. 79-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Radzevičienė Asta. The elimination of obstacles to student mobility in engineering education. 8th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2-4 September 2004 : seminar proceedings. Clayton: Monash University, 2004. ISBN 0732622581, p. 109-112. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. Impact of international branch campus KPIs on the university competitiveness: FARE method. Insights into regional development. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 1, no. 2 (2019), p. 171-180. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Silva Paulo Resende Da; Nogueiro Teresa; Saraiva Margarida; Jorge Fátima; Radzevičienė Asta; Chuong Tran. A capacity building for Higher Education Erasmus+ project: strategic Human Resources Management for Southeast Asian Universities (HR4ASIA). EDULEARN18 : 10th international conference on Education and new learning technologies, Palma, Spain. 2-4 July, 2018 : conference proceedings / edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED Academy, 2018. ISSN 2340-1117, p. 7211-7222. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Embeddedness into business networks. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, No. 2(1), p. 34-46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Networking in the transport sector: inter-firm vs intra-firm perspective. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 69-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Pliopaitė Indrė; Radzevičienė Asta. Intercultural competence development in EU banking sector. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 75-82. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Palaimaitė Alvydė; Radzevičienė Asta. Kultūrinė kompetencija jaunimo nevyriausybinių organizacijų tarptautinės veiklos kontekste. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 46-50. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Radzevičienė Asta; Sipavičiūtė Agnė. Vilnius Gediminas Technical University academic staff performance evaluation system case study. Journal of Science and Technology – the University of Danang. Danang: The University of Danang. ISSN 1859-1531. vol. 17, no. 10.2 (2019), p. 67-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Radzevičienė Asta; Sokolova Aleksandra. Initiative for attracting international staff to higher education institution. Journal of Science and Technology – the University of Danang. Danang: The University of Danang. ISSN 1859-1531. vol. 17, no. 10.2 (2019), p. 26-31. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. International branch campus: sequential market commitment. Journal of system and management sciences (JSMS). Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 8, is. 4 (2018), p. 57-81. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2005 - Radzevičienė Asta. Tarptautinių ryšių specialistų funkcijos ir kompetencijų ugdymas aukštojo mokslo institucijose. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 213-223. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Radzevičienė Asta. Recent challenges for human resoursce development within public management: intercultural competence. Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2005, Nr. 1(5), p. 77-84. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Lisiński Мarek; Radzevičienė Asta; Szarucki Мarek. Peculiarities of multicultural banking approach. Механiзм регулировання економiки / Сумский Государственный университет. Суми: Университетска книга. ISSN 1726-8699. 2005, No 4, p. 81-90. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Radzevičienė Asta. Studijų užsienyje įtaka studentų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 62-67. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Radzevičienė Asta. Mobilitätsförderung im Ingenieurstudium: Von der Beratungsqualität zu institutionellen Beistand. Global Journal of Engineering Education. Melbourne: UICEE. ISSN 1328-3154. Vol. 8, no. 3 (2004), p. 303-309. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Radzevičienė Asta. Innovationen in den Studienprogrammen und die Reform der Ingenieurbildung in den Baltischen Ländern. Global Journal of Engineering Education. Melbourne: UICEE. ISSN 1328-3154. Vol. 8, no. 3 (2004), p. 339-345. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Radzevičienė Asta; Valiulis Algirdas Vaclovas. Internationalisierung des Studiums zur Ausbildung der Fachleute für den Modernen Arbeitsmarkt. Global Journal of Engineering Education. Melbourne: UICEE. ISSN 1328-3154. Vol. 7, no. 3 (2003), p. 295-302. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Radzevičienė Asta. Tarptautinių studentų mainų valdymas: problemos ir praktika. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU. ISSN 1392-1142. 1999, Nr. 10, p. 148-161. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Židanavičiūtė Laura; Radzevičienė Asta. Marketing solutions in regulated environment: alcoholic beverage industry. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. International branch campus: strategic mapping. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 436-445. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Girdzijauskaitė Eglė; Pečiūrė Lina; Radzevičienė Asta. Makerspaces in entrepreneurial universities: a source of innovation and creativity. Globalization and its socio-economic consequences: 18th international scientific conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part 4: Behavioural Finance : proceedings. Zilina: GEORG, 2018. ISSN 2454-0943, p. 2037-2044. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Radzevičienė Asta; Švogžlys Povilas. Conceptual new service development model. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 307-316. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Maštavičienė Eskedar; Radzevičienė Asta. Attracting and retaining foreign highly skilled professionals for international competitiveness of a country. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta. Opportunities of competitiveness of a latecomer university. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 24-28. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Radzevičienė Asta. International openness and globalisation challenges - key factors in the development of the Erasmus for All programme. 4th WIETE annual conference on engineering and technology education. Cairns, Australia, 11-15 February 2013. Melbourne: WIETE, 2013, p. 73-78. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Radzevičienė Asta; Girdzijauskaitė Eglė. Multilateral partnership management in higher education: the network approach. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 621-632. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta; Nikitin Anton. Empirical research on inter-firm and intra-firm networking in the transport and logistics sector. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 275-283. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Radzevičienė Asta. Stratification of internationalisation agents at higher education institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 419-425. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Radzevičienė Asta. Human resources development at the university: lessons of internationalization. Perspectives in Higher Education Reform : based upon the Fourteenth and Fifteenth annual conferences / Polish American Center for Labour Management Disputes. Vol. 13-14. Gdansk: Alliance of Universities for Democracy, 2007. ISBN 8391550818, p. 174-179. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Radzevičienė Asta. Intercultural competence for internationalisation of higher education institutions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-6]. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Lubys Antanas; Radzevičienė Asta; Tamulaitienė Birutė. Coopération interationale en Lituanie. 5è recontre Europe-Amérique latine sur la coopération et la formation technologique et professionnelle [elektroninis išteklius]. 5-10 Novembre 2006, Martinique, France / Instituts Universitaires de Technologie (IUT), Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), de l'Assemblée des directeurs des IUP (ADIUP). Martinique: IUT. ISSN 0765-1333. 2006, p. [1-9]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Radzevičienė Asta; Valiulis Algirdas Vaclovas. Post-secondary education in Lithuania: challenges and changes. Transparency of academic qualifications as a gateway for professionals free movement in Europe: initial report. Craiova: Tipografia Universităţii din Craiova, 2005. ISBN 9738043778, p. 81-115. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.500]
2005 - Radzevičienė Asta. Managing university internationalisation: decentralisation and internal competence building. International Scientific Conference Unitech'05 Gabrovo : Gabrovo, Bulgaria 24-25 November 2005 : proceedings. Vol. III. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2005. ISBN 9546833266, p. 279-286. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Kompiuterinio modeliavimo panaudojimas atnaujinant logistikos veiklos procesus. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Radzevičienė Asta. Kultūros įtakos profesinei veiklai tyrimai : kriterijaus problema. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 117-121. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Radzevičienė Asta. Akademinių mainų programų valdymas aukštosiose mokyklose. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 252-262. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Radzevičienė Asta. Tarptautinė patirtis: mes jai sakome taip, o tu?. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(16), p. 50-51. [M.kr.:S 003; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Radzevičienė Asta; Jučiūtė Edita. Pakeisti tūkstantį gyvenimų : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU tarptautinių ryšių prorektore doc. dr. A. Radzevičiene]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 5-13. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Radzevičienė Asta. Jei norime greitesnių ir kokybiškesnių aukštojo mokslo pokyčių, dalinkimės patirtimi. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 1, p. 18-20. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Norkus Arnoldas; Radzevičienė Asta. Geotechnikos verslas remia mokslą ir studijas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 3, p. 15. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Radzevičienė Asta. Investicija, kuri atsiperka: SOCRATES/ERASMUS programa. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 1, p. 20-22. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Radzevičienė Asta. Studijos užsienyje : ar apie tai svajoja studentai?. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 1, p. 30-31. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Radzevičienė Asta. Stratification of internationalisation agents at higher education institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 144-145. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Radzevičienė Asta. Intercultural competence for internationalisation of higher education institutions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 164-165. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Radzevičienė Asta. Tarptautinės studentų patirties svarba kuriant modernią visuomenę. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4 d. : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902, p. 246. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Radzevičienė Asta. Aukštojo mokslo institucijų veiklos insternacionalizavimas: žmonių išteklių vadyba. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.857]
2000 - Radzevičienė Asta. VGTU ir jo padalinių atstovavimas tarptautinėse organizacijose. Dešimt Vilniaus Gedimino technikos universiteto reformos ir kūrybos metų : 1990-2000. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054265, p. 249-251. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Kerienė Jadvyga-Regina; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. ECTS Information Package 2000-2002. Vilnius: 2000. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 4.429]
2000 - Aksamitauskas Vladislovas-Česlovas; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. ECTS Information Package 2000-2002. Vilnius: 2000. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 3.786]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2019 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2018 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 5.714]
2018 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2017 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 4.929]
2017 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2016 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. [M.kr.:S 003; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 4.357]
2016 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2015 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 8.714]
2015 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2014 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 005; S 003] [Aut.lankų sk.: 9.286]
2014 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2013 metai : rektoriaus ataskaita. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 005; S 003] [Aut.lankų sk.: 8.714]
2013 - Čygas Donatas; Čenys Antanas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2012 metai. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 8.857]
2012 - Čygas Donatas; Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Laurinavičius Alfredas; Radzevičienė Asta. Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2011 metai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Juknevičienė Birutė; Pelėdienė Aušra. Vilnius Gediminas technical university : Have a look and decide...: [CD]. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Stauskis Gintaras; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. European Credit Transfer System Information Package, 2000-2002 : Faculty of Architecture. Vilnius: International Office of VGTU, 2000. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 6.286]