Indrė Radvilaitė-Štekertė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Raudeliūnienė Jurgita; Radvilaitė Indrė. Evaluation of the factors affecting the knowledge appliance process efficiency. Scientific bulletin of National Mining University : scientific and technical journal = Науковий Вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету : науково технiчний журнал. Dnipropetrovsk: State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. Vol. 4(142) (2014), p. 139-145. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Radvilaitė Indrė. Žinių valdymo procesų vertinimas gamybos sektoriuje. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 86-93. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Raudeliūnienė Jurgita; Radvilaitė Indrė. Žinių valdymo procesų vertinimo problematika. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]