Marijus Radavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Radavičius Marijus. Economic development and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1109-1123. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Radavičius Marijus; Samusenko Pavel. Goodness-of-fit tests for sparse nominal data based on grouping. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 17, no. 4 (2012), p. 489-501. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Nekrašaitė-Liegė Vilma; Radavičius Marijus; Rudys Tomas. Model-based design in small area estimation. Lithuanian mathematical journal. New York: Springer. ISSN 0363-1672. vol. 51, no. 3 (2011), p. 417-424. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Radavičius Marijus; Židanavičiūtė Jurgita. Semiparametric smoothing of sparse contingency tables. Journal of statistical planning and inference. .. ISSN 0378-3758. Vol. 139, iss. 11 (2009), p. 3900-3907. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Lapinskienė Giedrė; Radavičius Marijus. The analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve of the EU member states. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 229-237. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Lapėnaitė-Gedvilė Monika; Piaseckienė Karolina; Radavičius Marijus. Tekstų nehomogeniškumo tyrimas naudojant žymeklius. Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. t. 54, Nr. 1 (2015), p. 92-100. [M.kr.:N 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Radavičius Marijus; Samusenko Pavel. Profile statistics for sparse contingency tables. Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 2. Minsk: Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768489, P. 55-58. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Radavičius Marijus; Samusenko Pavel. Palyginamoji pažangumo analizė: panelinės logistinės regresijos modelis. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 51 (2010), p. 373-378. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Radavičius Marijus; Rekašius Tomas; Židanavičiūtė Jurgita. Kai kurie matematikos uždaviniai genetikoje. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, Nr (2007), p. 21-28. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Čikun Jelena; Daunoravičius Jonas Vytautas; Radavičius Marijus. Pažangumo rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, Nr (2006), p. 138-143. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Radavičius Marijus; Židanavičiūtė Jurgita. Statistinė struktūrų analizė: kai kurios jos taikymo problemos. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. T. 45, spec, Nr (2005), p. 354-362. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Radavičius Marijus; Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų vertinimas. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. T. 44, spec, Nr (2004), p. 577-583. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Židanavičiūtė Jurgita; Radavičius Marijus; Sušinskas Jurgis; Utkus Algirdas. Informacijos šaltinių apie Lietuvos vaikų įgimtų anomalijų paplitimą palyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 43, spec. nr (2003), p. 565-570. [M.kr.:M 001; N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Kanopaitė Alesia; Mickevičius E.; Radavičius Marijus. Pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo būdų palyginimas diskretiems biologiniams duomenims. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Leidykla TEV. ISSN 0132-2818. T. 42, spec. nr (2002). [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Nekrašaitė-Liegė Vilma; Radavičius Marijus; Rudys Tomas. Model-based design in small area estimation. 10th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics : abstracts of communications, 28th June - 2nd July, 2010 / International Statistical Institute. Vilnius: TEV, 2010, p. 226. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Radavičius Marijus; Rekašius Tomas. Properties of noninformative genetic sequences. NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius: [s.n.], 2019, p. 44. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]