Rūta Puzienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Puzienė Rūta. The Struve Geodetic Arc: the development of the triangulation, technical possibilities, and the initiation of the project. History of geo- and space sciences. Gottingen: Copernicus Publications. ISSN 2190-5010. vol. 10, iss. 2 (2019), p. 269-277. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Research into the impact of systemic errors on the index values of strains. Survey review. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0039-6265. vol. 50, iss. 362 (2018), p. 468-473. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė; Puzienė Rūta. Analyses of archival cartographic materials for geomorphological changes of river channel. Advances in civil engineering. London: Hindawi Ltd. ISSN 1687-8086. vol. 2018 (2018), p. 1-9. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania. International journal of aerospace engineering. New York, USA: Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė Renata; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Ragauskas Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications. Geografie. Prague: Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349-367. [M.kr.:T 003; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Urbanas Saulius; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Puzienė Rūta; Būga Arūnas; Anikėnienė Asta; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita. Struve geodetic arc – the decade in the world heritage list. “Environmental Engineering” [elektroninis išteklius] : 10th international conference : 27–28 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bagdžiūnaitė Renata; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Mobility of teaching staff and students of Erasmus program at Vilnius Gediminas Technical University. Advances in Education Research. 2nd International Conference on Education Reform and Management Innovation (ERMI 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea. Los Angeles: Information Engineering Research Institute. ISSN 2160-1070. Vol. 44 (2013), p. 78-84. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bagdžiūnaitė Renata; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Measure of real estate objects by photogrammetric and laser scanning methods. The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability" : proceedings, 28-29 of November, 2013, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Akademija. ISSN 2345-0916. Vol. 6, no. 3 (2013), p. 462-469. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Stanionis Arminas. Influence of vertical crust movements on accuracy of reference geodetic levelling network. The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability" : proceedings, 28-29 of November, 2013, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Akademija. ISSN 2345-0916. Vol. 6, no. 3 (2013), p. 424-430. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Puzienė Rūta. Impact of vertical ground movements on accuracy of reference geodetic levelling network. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1440-1447. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Zakarevičius Algimantas; Stanionis Arminas; Puzienė Rūta. Estimation of spatial tectonic strains and stresses of the earth-crust in the Ignalina nuclear power plant region. The fifth international scientific conference "Rural Development 2011": proceedings, 24-25 of November, 2011, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Aleksandras Stulginskis university. ISSN 1822-3230. Vol. 5, no. 2 (2011), p. 475-479. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zakarevičius Algimantas; Dėnas Žydrūnas; Šliaupa Saulius; Stanionis Arminas; Anikėnienė Asta; Puzienė Rūta. Inheritance of the recent vertical movements of the earth’s crust and relationship to the topography in Lithuania. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1508-1513. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Zakarevičius Algimantas; Šliaupa Saulius; Dėnas Žydrūnas; Stanionis Arminas; Anikėnienė Asta; Puzienė Rūta. Inheritance of the recent vertical movements of the Earth's crust and relationship to the topography in Lithuania. Environmental engineering : the 7th International conference : selected papers, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: 2008. ISBN 9789955282655, P. 1508-1513. [M.kr.:N 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zakarevičius Algimantas; Šliaupa Saulius; Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Būga Arūnas; Dėnas Žydrūnas. Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin. The 6th International Conference Environmental Engineering, May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2 : selected papers. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 1034-1040. [M.kr.:N 005; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Žemės paviršiaus vertikaliųjų judesių šiaurės rytų Lietuvoje tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 56-60. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Struvės geodezinio lanko priešistorė ir veiksniai, sudarę palankią situaciją šiam, į Unesco paveldą įrašytam projektui, įgyvendinti. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 151-159. [M.kr.:T 002; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Karsokienė Gitana. Inquiry into vertical movements of the earth’s crust based on samples from eastern Lithuania. Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 40, no. 2 (2014), p. 58-67. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Stanionis Arminas. A model of recent vertical movements of earth’s surface of the territory of Lithuania. Advanced materials research : materials and measurement. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1022-6680. Vol. 804 (2013), p. 279-286. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Puzienė Rūta; Zakarevičius Algimantas. Teritorijos georodiklių bei dabartinių Žemės plutos judesių sąsajų ir informatyviausių georodiklių grupių sudarymo tyrimas. Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 2 (2011), p. 69-76. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta. Išmatuotų aukščių skirtumų redukavimas įvertinant vertikaliuosius Žemės paviršiaus judesius. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 2 (2010), p. 50-56. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta. Pirmosios klasės niveliacijų linijose išmatuotų Žemės paviršiaus judesių sąsajų su geologiniais rodikliais Lietuvos teritorijoje tyrimas. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 1 (2009). [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Puzienė Rūta. Dabartinių Žemės plutos judesių įtakos vertinimas eksploatuojant niveliacijos tinklus. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 4 (2009), p. 47-50. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtakos niveliavimo matavimams vertinimas. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 3 (2009), p. 99-103. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta. Dabartinių žemės plutos judesių Lietuvos pajūrio teritorijoje sąsajos su nuosėdinės dangos savybėmis. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 34, nr. 1 (2008), p. 23-28. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Koordinačių sistemingųjų paklaidų įtaka žemės plutos deformacijų rodiklių įverčiams. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 31, nr. 1 (2005), p. 32-37. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta. Išmatuotų lietuvos pajūrio žemės paviršiaus judesių ir teritorijos geologinių rodiklių sąsajos. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 31, nr. 3 (2005), p. 92-96. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Anikėnienė Asta; Augūnienė Natalija; Puzienė Rūta. Apleistų žemių tvarkymas bei kontrolė Lietuvos teritorijoje. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2019, [Nr.] 10, p. 8-11. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Anikėnienė Asta. The analysis of the correlation between the current vertical Earth movements measured in the territory of the republic of Lithuania and geological indicators. Lecture Notes in Earth Sciences : seleted best papers from the 2013 International conference on advanced in earth sciences (ICAES 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea. Los Angeles: Information Engineering Research Institute. ISSN 2160-066X. Vol. 2 (2013), p. 15-20. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Stanionis Arminas; Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Investigation of spatial movements of the Earth-crust in the Ignalina Nuclear Power Plant region, Lithuania. Lecture Notes in Earth Sciences : seleted best papers from the 2013 International conference on advanced in earth sciences (ICAES 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea. Los Angeles: Information Engineering Research Institute. ISSN 2160-066X. Vol. 2 (2013), p. 21-27. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Anikėnienė Asta; Puzienė Rūta. Dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių tyrimas niveliacijos poligone Jonava–Zarasai–Joniškis–Šiauliai–Jonava. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2013, Nr. 4, p. 73-77. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių tyrimas, taikant skirtingas georodiklių grupes. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2012, Nr. 3, p. 32-39. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Lomtadze Aleksandre; Puzienė Rūta. Testing accuracy of height using a variety of geodetic devices. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 23 March, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Kosa Natalia; Stanionis Arminas; Puzienė Rūta. Kadastro duomenų surinkimo Lietuvos bei Lenkijos respublikose ypatumų analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pieczulis Asta; Puzienė Rūta. Defektyviais duomenimis pasižyminčių taškų šalinimas iš duomenų debesies, taikant Autodesk Recap 360 programą. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Trimačių objektų modeliavimas fotonuotraukų pagrindu. 19-osios Lietuvos jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Civilinė inžinerija ir geodezija", 2016 m. kovo 25 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Civil engineering and geodesy“, 25 March, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bagdžiūnaitė Renata; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Inventory of real estate cultural heritage objects by photogrammetric and laser scanning methods. Baltic Surveying 2013 : proceedings of the international scientific methodical conference, 8–10th May, 2013, Kaunas. Akademija (Kauno raj.): ASU Leidybos centras, 2013. ISBN 2243-5999, p. 170-177. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Puzienė Rūta. Impact of vertical ground movements on accuracy of reference geodetic levelling network. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1440-1447. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Zakarevičius Algimantas; Dėnas Žydrūnas; Šliaupa Saulius; Stanionis Arminas; Anikėnienė Asta; Puzienė Rūta. Inheritance of the recent vertical movements of the earth’s crust and relationship to the topography in Lithuania. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zakarevičius Algimantas; Šliaupa Saulius; Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Būga Arūnas; Dėnas Žydrūnas. Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Zakarevičius Algimantas; Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta. Geotectonic interpretation of recent earth crust movements in sedimentary basins. International symposium on "Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields" : papers : 3-4 November 2005, Sofia, Bulgaria. Sofia: Union of surveyors and land managers in Bulgaria, 2005, p. 225-235. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Puzienė Rūta; Zakarevičius Algimantas. Lietuvos pajūrio geologinės sąrangos bei išmatuotųjų žemės paviršiaus judesių regresinė analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 128-134. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Puzienė Rūta; Zakarevičius Algimantas. Dabartinių žemės paviršiaus judesių kompleksinė koreliacinė analizė. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058767, p. 129-135. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Puzienė Rūta; Zakarevičius Algimantas. Взаимосвязь между изменениями высот знаков вертикальной геодезической сети и тектоническими структурами на Бальтийском побережье. Žemės naudojimas ir žemėtvarka : tarptautinės mokslinės metodinės konferencijos pranešimai : Baltic Surveying'04 : skiriama LŽŪU 80-mečiui. Akademija (Kauno raj.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2004, p. 66-68. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Puzienė Rūta; Zakarevičius Algimantas. Dabartinių žemės plutos judesių linijos Mikytai-Klaipėda-Palanga sąsajos su teritorijos tektoniniais ypatumais = : Current the earth crust motions line Mikytai-Klaipeda-Palanga links with the tectonic peculiarity off the territory. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057558, p. 269-275. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Puzienė Rūta; Anikėnienė Asta; Stanionis Arminas. Vertikalieji Lietuvos žemės paviršiaus judesiai. Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. ISSN 1648-3014. 2014, Nr. 4 (160), p. 37-38. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Puzienė Rūta. Vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtakos niveliacijos tinklams vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 12.786]
2009 - Puzienė Rūta. Vertikaliųjų žemės plutos judesių įtakos niveliacijos tinklams vertinimas : daktaro disertacija : technologiniai mokslai, matavimų inžinerija (10T). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 11.857]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Skaitmeniniai sprendimai geomatikoje. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 18.700]
2015 - Puzienė Rūta; Stanionis Arminas. Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 18.020]

Mokomosios knygos

2012 - Stanionis Arminas; Puzienė Rūta. Kadastro informacinių sistemų technologijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 5.770]