Virgaudas Puodžiukas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė Vilma; Rekus Donatas; Ruzgienė Birutė; Puodžiukas Virgaudas; Stanionis Arminas. Advantages of laser scanning systems for topographical surveys in roads engineering. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. vol. 11, iss. 2 (2016), p. 153-159. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Ruzgienė Birutė; Aksamitauskas Česlovas; Daugėla Ignas; Prokopimas Šarūnas; Puodžiukas Virgaudas; Rekus Donatas. UAV photogrammetry for road surface modelling. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 2 (2015), p. 151-158. [M.kr.:T 002; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Abukauskas Nemunas; Sivilevičius Henrikas; Puodžiukas Virgaudas; Lingytė Ineta. Road safety improvement on at-grade intersections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 3 (2013), p. 212-219. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Leonovich Ivan; Melnikova Irina; Puodžiukas Virgaudas. Estimation of the cracking probability in road structures by modeling of external influences. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013), p. 240-249. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Gintalas Vilimas; Čygas Donatas; Žilionienė Daiva; Puodžiukas Virgaudas; Lašinytė Asta. Research and evaluation of the effect of taking the land for public needs at the cost of gravel road reconstruction. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 4 (2007), p. 165-171. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Gintalas Vilimas; Čygas Donatas; Žilionienė Daiva; Puodžiukas Virgaudas. Longitudinal profile of the objects included in the gravel roads paving programme of Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 2 (2007), p. 53-59. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Ugnenko Yevgeniia; Uzhvieva Elena; Makovyey Radu; Puodžiukas Virgaudas. Study of construction of bypass roads with consideration of environmental and energy indicators. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas; Žilionienė Daiva. New approach to the Lithuanian road classification based on worldwide experience. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Vitkienė Jūratė; Nesterovitch Igor; Puodžiukas Virgaudas. Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas. Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas; Žilionienė Daiva; Gintalas Vilimas. Analysis of the computer aided design models for roads. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1235-1241. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Gintalas Vilimas; Čygas Donatas; Žilionienė Daiva; Puodžiukas Virgaudas. Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 691-694. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Jakulytė Sandra; Laurinavičius Alfredas; Puodžiukas Virgaudas. Kelio skersinio profilio parinkimo pagal projektinį vidutinį paros eismo intensyvumą ir sudėtį metodikos analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Jakulytė Sandra; Puodžiukas Virgaudas. Žiedinių sankryžų analizė ir rekomendacijos joms taikyti Lietuvos valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-8. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Puodžiukas Virgaudas; Švarplienė Aušra; Braga Aivaras. Measures for sustainable development of road network. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 965-972. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

1999 - Puodžiukas Virgaudas; Dimaitis Mindaugas; Pakalnis Algis. Krintančio svorio deflektometro panaudojimas kelio dangų stiprumui įvertinti Lietuvoje. Transportas = Transport Engineering / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. 14, nr. 5 (1999), p. 215-219. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Puodžiukas Virgaudas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Asfaltbetonio dangų stiprinimas ir jo įtakos kelio lygumui modeliavimas. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 6 (1999), p. 386-393. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Grybas Darius; Puodžiukas Virgaudas. Vertikalių ir horizontalių kreivių derinimo žvyrkelių asfaltavimo projektuose analizė ir rekomendacijos. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Brazdeikytė Nemira; Puodžiukas Virgaudas. Valstybinės reikšmės kelių projektiniai sprendiniai gyvenvietėse. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Simanavičius Žygimantas; Puodžiukas Virgaudas. Lietuvos magistralinių kelių funkcinės paskirties analizė tolimesnei jų plėtrai. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-3. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Stupuras Raimondas; Puodžiukas Virgaudas. Inžinerinių eismo saugumo priemonių taikymo Šiaulių regiono keliuose analizė ir vertinimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Večkys Mantas; Puodžiukas Virgaudas. Ilgalaikių kelių remonto ir priežiūros sutarčių sudarymo metodų apžvalga. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Zimaitis Gediminas; Puodžiukas Virgaudas. Dangų valdymo sistemų taikymo Lietuvos kelių tinklui apžvalga. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Glebienė Neringa; Puodžiukas Virgaudas. Alytaus regiono krašto kelių provėžų taisymo metodų analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Jurkevičius Martynas; Puodžiukas Virgaudas. Kelių priežiūros planavimo modelio taikymas Švenčionių kelių tarnybos prižiūrimiems keliams. 19-osios Lietuvos jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Civilinė inžinerija ir geodezija", 2016 m. kovo 25 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Civil engineering and geodesy“, 25 March, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Burba Justinas; Puodžiukas Virgaudas. Inžinerinių eismo saugumą gerinančių priemonių veiksmingumo statistinis skaičiavimas. 19-osios Lietuvos jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Civilinė inžinerija ir geodezija", 2016 m. kovo 25 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Civil engineering and geodesy“, 25 March, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Vitkienė Jūratė; Nesterovitch Igor; Puodžiukas Virgaudas. Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas. Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Švarplienė Aušra; Braga Aivaras; Puodžiukas Virgaudas. Sustainable development of road network and environment. XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva. Vilnius: Baltic Road Association, 2013. ISBN 9786099552606, p. [1-7]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Puodžiukas Virgaudas. Comparison of Lithuanian and Bulgarian road network management practices under the World Bank initiatives. XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva. Vilnius: Baltic Road Association, 2013. ISBN 9786099552606, p. [1-8]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Vaitkus Audrius; Puodžiukas Virgaudas; Motiejūnas Algirdas; Vitkienė Jūratė; Vorobjovas Viktoras; Paliukaitė Miglė. Long term research of experimental asphalt pavement structures : [Elektroninis išteklius]. Transport Research Arena Europe 2010, Brussels, Belgium, 7-10 June : proceedings [DVD]. Brussels: The European Road Transport Research Advisory Council, 2010, p. [1-8]. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas; Žilionienė Daiva; Gintalas Vilimas. Analysis of the computer aided design models for roads. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Gintalas Vilimas; Čygas Donatas; Žilionienė Daiva; Puodžiukas Virgaudas. Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-4. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Puodžiukas Virgaudas. 2002-2015 metų Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa. Tarptautinė konferencija ''Transporto sistemų modernizavimas". 2002 TransBaltica, 2002 m. balandžio 8-9 d., Vilnius : konferencijos straipsniai : conference proceedings. Kaunas: 2002, p. 101-108. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1996 - Skrinskas Skirmantas; Puodžiukas Virgaudas. Rusiško nelygumo matavimo prietaiso PKRS-2u kalibravimo pagal tarptautinio nelygumų indekso (IRI) skalę tyrimai. Keliai ir geležinkeliai = Roads and railways : 2-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka", įvykusios Vilniuje, 1996 m. rugsėjo 26-27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986052912, p. 98-100. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Puodžiukas Virgaudas. Kelių ir geležinkelių specialistų poreikis yra daug didesnis, nei mes išleidžiame absolventų. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 76. [M.kr.:S 007; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Vitkienė Jūratė; Puodžiukas Virgaudas. Новые правила проектирования автомагистралей и дорог общего пользования Литовской Республики на основе теории функционального разделения и узнаваемости "Selfexplaining". Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции (26 января 2012 г.). В 4 томах. Том 3 / Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2012. ISBN 9789855501283, p. 105. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1998 - Čygas Donatas; Puodžiukas Virgaudas. Review and evaluation of traffic dinamical influence for durability of road pavement. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 121. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1996 - Skrinskas Skirmantas; Puodžiukas Virgaudas. Rusiško nelygumų matavimo prietaiso PKRS-2u kalibravimo pagal tarptautinio nelygumų indekso (IRI) skalę tyrimai. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 47. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2006 - Čygas Donatas; Laurinavičius Alfredas; Miškinis Dainius; Puodžiukas Virgaudas. Automobilių kelių investiciniai projektai : reikalavimai ir vertinimas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kelių katedra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 13.643]