Vidmantas Pumputis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Jakubauskas Gražvydas; Pumputis Vidmantas. Analysis of intelligent vehicle systems applications to improve driving. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 108-112. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. ITS implementation stages in Lithuania. Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 215-218. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas. Investigations of interactions between the driver's behavior and driver's erroneous action. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2007, p. 72-75. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Pikūnas Alvydas; Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. Traffic accidents in Lithuania - safety investigation of the intersections in the Lithuanian state roads. Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-296X, p. 286-288. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Pikūnas Alvydas; Bogdanovičius Zenonas; Pumputis Vidmantas. Harmful effect of vehicles on the environment and society. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania a. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 230-235. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Pumputis Vidmantas; Garbinčius Giedrius; Mironov Valentin. Traffic management facilities used at intersection of Ukmergės and Geležinio Vilko streets in Vilnius. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 187-195. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas. Road safety audit - possibility to avoid a dangerous road section. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 5 (2005), p. 181-185. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas; Sadauskas Vigilijus. The influence of vehicles speed on accident rates and their consequences. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 15-19. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Pikūnas Alvydas; Astrauskas Juozas Vincas; Pumputis Vidmantas; Kinderytė-Poškienė Jurgita. Traffic safety problems in Lithuania. Road Safety on Four Continents : conference proceedings : Warsaw, Poland 5-7 October 2005 / Swedish National Road and Transport Research Institute. [Linköping]: VTI, 2005, p. 1-9. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. The influence of vehicles speed on accidents rates. Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955095113, p. 118-122. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Pumputis Vidmantas; Pikūnas Alvydas. Faktorių, veikiančių saugų kelių eismą, tyrimas. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 297-303. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. Audito reikšmė užtikrinant saugų eismą. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 304-311. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas. Kelių eismo saugumo Lietuvoje tyrimas. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 152-159. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Pikūnas Alvydas; Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. Kelių eismo saugumo gerinimo priemonės. Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002. Kaunas: Technologija, 2002, p. 461-467. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Pikūnas Alvydas; Bogdanovičius Zenonas; Pumputis Vidmantas. Harmful effect of vehicles on the environment and society. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 42. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas. Analysis of vehicle drivers' speed on accident rates. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 107. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas; Sadauskas Vigilijus. Investigation of the Lithuanian road traffic structure. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Pumputis Vidmantas. Saugaus eismo sistemos ,,Eismo dalyvis - transporto priemonė - kelias (eismo aplinka)" elementų sąveikos tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.500]