Kristina Pučkytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Girkantaitė Edita; Žemeckytė Lina; Matuliauskaitė Agnė; Pučkytė Kristina. Studentų produktyvumo didinimas taikant biometrinę pelytę ir rekomendacinę sistemą. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]