Raimondas Pomarnacki

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Plonis Darius; Paulikas Šarūnas; Tušinskis Giedrius; Nickelson Liudmila. Microwave analysis of scattered and absorbed powers of semiconductor and metamaterial cylinder structures. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 1-11. [M.kr.:01T; 02P] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. [M.kr.:01T; 09P] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Acceleration techniques for analysis of microstrip structures. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 108-111. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pomarnacki Raimondas; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithms for the synthesis of the multi-tapped meander delay lines. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no.7 (2013), p. 72-75. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Pomarnacki Raimondas; Gurskas Antanas; Urbanavičius Vytautas. Topology synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo method. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012), p. 41-44. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithm for the Quasi-TEM analysis of microstrip multiconductor line. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No.5(101). [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Urbanavičius Vytautas; Pomarnacki Raimondas. Models of multiconductor line with a non-homogeneous dielectric. EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 203-208. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius. Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 104-109. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Pomarnacki Raimondas. Dispersinės lygties sprendimo būdai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 112-116. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Pomarnacki Raimondas; Urbanavičius Vytautas. Parallel system for analysis of meander delay line. XXXII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2009 [elektroninis išteklius] = 32th international conference on fundamentals of electronics and circuit theory IC-SPETO 2007: Gliwice-Ustroń 20-23.05.2009 [CD] / Instit. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Rinkevičienė Roma; Paulikas Šarūnas; Udris Dainius; Pomarnacki Raimondas. Elektronikos fakultete gimsta nauji inžineriniai sprendimai. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 30-31. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Pomarnacki Raimondas. Elektrodinaminių lėtinimo įtaisų tyrimas taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 10.643]