Raimondas Pomarnacki

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Udris Dainius; Bručas Domantas; Pomarnacki Raimondas. Reliability improvement of power distribution system for UAV. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 6 (2019), p. 1-14. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Plonis Darius; Paulikas Šarūnas; Tušinskis Giedrius; Nickelson Liudmila. Microwave analysis of scattered and absorbed powers of semiconductor and metamaterial cylinder structures. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 1-11. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Acceleration techniques for analysis of microstrip structures. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 108-111. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pomarnacki Raimondas; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithms for the synthesis of the multi-tapped meander delay lines. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no.7 (2013), p. 72-75. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Pomarnacki Raimondas; Gurskas Antanas; Urbanavičius Vytautas. Topology synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo method. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012), p. 41-44. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithm for the Quasi-TEM analysis of microstrip multiconductor line. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No.5(101). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Urbanavičius Vytautas; Pomarnacki Raimondas. Models of multiconductor line with a non-homogeneous dielectric. EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 203-208. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius. Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 104-109. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Pomarnacki Raimondas. Dispersinės lygties sprendimo būdai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 112-116. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Pomarnacki Raimondas; Urbanavičius Vytautas. Parallel system for analysis of meander delay line. XXXII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2009 [elektroninis išteklius] = 32th international conference on fundamentals of electronics and circuit theory IC-SPETO 2007: Gliwice-Ustroń 20-23.05.2009 [CD] / Institute of Industrial Electrical Engineering and Informatics Silesian University of Technology, Institute of theory of Electrical Engineering, Measurement and Information Systems at the Warsaw University of Technology, The Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics PTETiS - Section Gliwice-Opole. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Rinkevičienė Roma; Paulikas Šarūnas; Udris Dainius; Pomarnacki Raimondas. Elektronikos fakultete gimsta nauji inžineriniai sprendimai. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 30-31. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Pomarnacki Raimondas. Elektrodinaminių lėtinimo įtaisų tyrimas taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.643]