Viktorija Podgaiskytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Podgaiskytė Viktorija; Vaitiekūnas Petras. Determination of cadmium in a municipal sewage sludge based compost by spectrophotometric method. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 4 (2009), p. 219-225. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Podgaiskytė Viktorija. Waste management sector value changes in Lithuania along the last decade. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 512-519. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Podgaiskytė Viktorija. Darnus atliekų tvarkymo sistemos vertinimas: kriterijų nustatymas. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 63-69. [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Bivainis Juozas; Podgaiskytė Viktorija. Komunalinių atliekų tvarkymo struktūrinė analizė. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 4 (2010), p. 323-334. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Podgaiskytė Viktorija. Sustainability assessment in the field of waste management. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 291-299. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Podgaiskytė Viktorija. Paslaugų kokybės vertinimo problematika atliekų tvarkymo sektoriuje. Ekonomika ir vadyba - 2011: tarptautinė studentų mokslinė konferencija, 2011 m. gegužės 6 d. [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200018, p. 143-146. [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Podgaiskytė Viktorija; Vaitiekūnas Petras. Nuotekų dumblo tvarkymo technologijų analizė. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 479-486. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Podgaiskytė Viktorija. Use issue assessment of economic instruments in waste management. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Podgaiskytė Viktorija. Įmokų už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas paskirstymo metodų apžvalga. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Podgaiskytė Viktorija. Visuomenės požiūrio į atliekų tvarkymą transformacijos. Socialinių transformacijų raiška : konferencijos santraukų knyga : jaunųjų tyrėjų konferencija, 2012 m. birželio 6 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194347, P. 28-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]