Birutė Pliuskuvienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Pliuskuvienė Birutė. Saw-tooth type piezoelectric multi-modal energy harvester. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier B.V.. ISSN 0924-4247. vol. 288 (2019), p. 125-133. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Pliuskuvienė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. Signal processing in measurement and control systems. WSEAS transactions on advances in engineering education. Athens: Wseas. ISSN 1790-1979. Vol. 4, iss. 4 (2007), p. 648-654. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Pliuskuvienė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. The aggregation of relational sets and the algorithmic dependencies of data. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 4 (2006), p. 793-798. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pakalniškytė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. Duomenų algoritminių priklausomybių ir jų savybių kaita reliacinėse aibėse. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 45, spec, nr (2005), p. 160-166. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Adomėnas Petras Gailutis; Pakalniškytė Birutė. Pažangiosios ribinės pateikties struktūros analizė remiantis ISO standartais ir projektavimo programomis. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Vilnius: Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. T. 19, kn. 3 (2005), p. 1165-1174. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Adomėnas Petras Gailutis; Pliuskuvienė Birutė; Sliesoraitytė Ieva. Reliacinių aibių agregavimas ir jų apdorojimo programų generavimas. Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.). Kaunas: KTU, 2007. ISSN 1822-6337, p. 351-355. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Pliuskuvienė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. The main adaptability principles for the process of handling relational data sets. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS '06) [Elektroninis išteklius]: Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006 [CD]. Tenerife: WSEAS, 2006. ISBN 9608457572, p. 380-384. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Pliuskuvienė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. The change of algorithmic data dependencies and their properties in relational sets. Proceedings of the 5th WSEAS international conference on artificial intyelligence, knowledge engineering and data bases (AIKED 2006): Madrid, Spain, February 15-17, 2006 [CD] / Universidad de Alcalá. Madrid: WSEAS Press, 2006. ISBN 9608457416, p. 1-5. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Pakalniškytė Birutė; Adomėnas Petras Gailutis. Duomenų struktūrų identifikavimo modelis. Informacinės technologijos 2005 : aktualijos ir perspektyvos : IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus 2005 m. gegužės 25 d. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955977906, p. 157-162. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Adomėnas Petras Gailutis; Pakalniškytė Birutė. Geometrinių esinių struktūra kompiuterizuotame projektavime. Informacinės technologijos : aktualijos ir perspektyvos : mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus 2004 m. gegužės 25. Alytus: Alytaus kolegija, 2004, p. 116-123. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Pakalniškytė Birutė. Geometrinio esinio struktūros analizė pagal STEP standartą ir projektavimo programinius produktus. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2004 m. balandžio 7-8 d. d.). Informatika (2004 m. balandžio 13-14 d. d.). Vilnius: Technika, 2004, p. 343-352. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Pliuskuvienė Birutė. Adaptyvūs duomenų modeliai projektavime. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Adomėnas Petras Gailutis; Pliuskuvienė Birutė; Kulvietis Genadijus; Mamčenko Jelena; Čenys Antanas; Goranin Nikolaj. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. Kerienė ; red. kolegija:. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 32.143]