Aurelijus Pitrėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Petrovas Andrius; Pitrėnas Aurelijus; Savickienė Zita. DC motor parameter identification using equation error method. Electrical engineering. New York: Springer. ISSN 0948-7921. Vol. 100, iss. 2 (2018), p. 415-423. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Rinkevičienė Roma; Savickienė Zita; Uznys Donatas; Pitrėnas Aurelijus; Šlepikas Alvydas. Scalar control of six-phase induction motor. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Pitrėnas Aurelijus; Petrovas Andrius. Parameter estimation of DC motor. ECT-2013 : proceedings of the 8th international conference on electrical and control technologies, May 2-3, 2013, Kaunas, Lithuanian / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-5934, p. 140-143. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Beištaras Dominykas; Uznys Donatas; Pitrėnas Aurelijus. Kintamosiosios srovės variklių identifikacija. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektros inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Pitrėnas Aurelijus; Uznys Donatas; Beištaras Dominykas. Production of circular stator current trajectory in multi-phase induction drive under open phase fault condition. Balkan journal of electrical & computer engineering. Istanbul: BAJECE Istanbul Technical University. ISSN 2147-284X. Vol. 5, no. 1 (2017), p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Pitrėnas Aurelijus; Uznys Donatas. Tranzistorių valdymo signalų vėlinimo grandinės šešiafaziame dažnio keitiklyje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 345-350. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Pitrėnas Aurelijus; Petrovas Andrius. Six-phase VSI control using 8-bit MCU. Balkan journal of electrical & computer engineering : an international peer reviewed, indexed and open access journal. Istanbul: BAJECE Istanbul Technical University, Turkey. ISSN 2147-284X. Vol. 2, No. 3 (2014), p. 104-107. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pitrėnas Aurelijus. Imitacinis elektroniškai komutuojamos nuolatinės srovės pavaros modelis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 164-168. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Pitrėnas Aurelijus. Dažnio keitiklis su skaliariniu valdymo algoritmu. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2015, [Nr.] 6, p. 122-126. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Pitrėnas Aurelijus. Trifazio dažnio keitiklio valdymas. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5 (2014), p. 78-81. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Pitrėnas Aurelijus. Modelling of inverter fed six-phase motor. 65-я научно-техническая конференция студентов и магистрантов, 21–26 апреля 2014 г. : сборник научных работ. Часть 2. Минск: БГТУ, 2014. ISBN 9789855303801, p. 417-421. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Pitrėnas Aurelijus. Srovių sistemos šešiafazėje dažninėje asinchroninėje pavaroje kompensavimas esant poavariniam režimui. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2017. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.000]