Angelika Petrėtienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Petrėtienė Angelika. The use of foreign words from transport publications of the end of the 19th century and the first half of the 20th century. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 3 (2018), p. 679-685. [M.kr.:H 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Petrėtienė Angelika; Daukšienė Jacinta; Grašienė Jolita. Creativity and speciality language in the context of the development of key competences. Mokslas – Lietuvos ateitis. Komunikacija, kūrybiškumas, inovacijos = Science – Future of Lithuania. Communication, creativity, innovations. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-7. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Grašienė Jolita; Petrėtienė Angelika. Klasikinių ir šiuolaikinių metodų taikymas dėstant specialybės kalbą. Pedagogika. Vilnius: LEU. ISSN 1392-0340. T. 128, Nr. 4 (2017), p. 193-205. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Petrėtienė Angelika; Černeckytė Ieva; Vinckas Vaidotas. Kalbos kultūros svarbos transportininkams tyrimas. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014), p. 59-73. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Petrėtienė Angelika; Makaravičius Laurynas. Leidinio „Autovežimis“ (1940 m.) terminijos analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012), p. 180-193. [M.kr.:H 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Petrėtienė Angelika; Tomaševskis Robertas. Leidinio „Instrukcijos karo automobilių šoferiams“ (1919 m.) kalba. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 2 (2011). [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Petrėtienė Angelika; Mikalajūnaitė Živilė. 1936 m. „Tarptautinių žodžių žodyno“ poligrafijos terminai. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 4 (2010), p. 93-106. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Petrėtienė Angelika; Masiulionis Jonas. Verslo, ekonomikos ir transporto svetimosios leksikos vertinimo laipsniai. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 15, nr. 4 (2007), p. 32-40. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Petrėtienė Angelika; Lovkys Vladislovas; Paleckas Vidmantas; Stulgis Tomas. Transporto srities leksikos barbarizmai ir žargonybės. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 2 (2006). [M.kr.:H 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Grašienė Jolita; Petrėtienė Angelika. Transporto srities semantizmų vartosena studentų kalboje. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2018, [Nr.] 9, p. 19-24. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Petrėtienė Angelika; Rinkevičius Saulius. Transporto terminijos vartosenos internete lyginamoji analizė. Santalka : Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 4 (2006), p. 35-46. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Petrėtienė Angelika; Škamat Jelena; Siniauskaitė Jolita. Suvirinimo terminijos apžvalga. Santalka : Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 4 (2006), p. 45-49. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Petrėtienė Angelika; Žiogelytė Laura. Vadybininkas ir kalbos kultūra. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 13 (2005), p. 80-85. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Petrėtienė Angelika; Grašienė Jolita. Transportininkų baigiamųjų darbų morfologijos klaidos. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 13 (2005), p. 71-79. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Petrėtienė Angelika. Dėl kai kurių semantizmų vartojimo transportininkų ir mechanikų darbuose. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 30-36. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Petrėtienė Angelika. Transportininkų baigiamųjų darbų terminijos klaidos. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2002, nr. 10, p. 12-15. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Petrėtienė Angelika. Kai kurios sintaksės negerovės studentų darbuose. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2000, Nr. 8, p. 16-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Petrėtienė Angelika; Rimkevičienė Rasa. Verslo ir ekonomikos terminijos vartosenos internete tyrimas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. [D.] VI, 2008 m. kovo 28-29 d. : [mokslinė konferencija] / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. , [D.] 6, p. 93-101. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Rimkevičiūtė Rasa; Petrėtienė Angelika. Verslo ir ekonomikos terminijos vartosenos internete tyrimas (leksika). 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Masiulionis Jonas; Petrėtienė Angelika. Verslo ir ekonomikos svetimosios leksikos vertinimo laipsniai. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Rinkevičius Saulius; Petrėtienė Angelika. Transporto terminijos vartosenos internete tyrimas. Transportas: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. gegužės 25 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059917, p. 19-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Lovkys Vladislovas; Paleckas Vidmantas; Stulgis Tomas; Petrėtienė Angelika. Šnekamoji transportininkų kalba. Transportas: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. gegužės 25 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059917, p. 12-18. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Žiogelytė Laura; Petrėtienė Angelika. Vadybininkas ir kalbos kultūra. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059070, p. 177-183. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2008 - Petrėtienė Angelika. Transportininkų reklamos lankstinukų kalba. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Liepa, Nr. 7 (91), p. 40-41. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Transportininkai ir kalbos kultūra. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 3(87), p. 38. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Petrėtienė Angelika. Svetimieji transporto srities žodžiai. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Balandis, Nr. 4(88), p. 34-35. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Spalvingasis vietininkas. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 11(95), p. 44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Petrėtienė Angelika. Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Gegužė, Nr. 5 (89), p. 44-45. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Skolinių vartosena transportininkų interneto tinklalapiuose. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Birželis, Nr. 6 (90), p. 42-43. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Semantizmai – kalbos klastūnai. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 2(86), p. 37. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Petrėtienė Angelika. Neteiktini vertiniai – praeities palikimas. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 1(85), p. 47. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Petrėtienė Angelika. Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 10(94). [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Ar kalbėti žargonu – didelė yda?. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 8(92), p. 42-43. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Petrėtienė Angelika. Aiškiai, tiksliai, vaizdingai…. Transporto pasaulis. Vilnius: Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis, Nr. 9(93). [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Petrėtienė Angelika. Svetimoji informatikos leksika. Kompiuterija. Kaunas: Lietuvos rytas. ISSN 1392-3498. 2007, Nr. 10, p. 46. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2020 - Petrėtienė Angelika. Kalbos patarimai aviacijos specialybės studentams : mokomoji knyga. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 5.720]
2016 - Petrėtienė Angelika. Transportininkų kalbos kultūra: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 20.000]
2010 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 5.470]
2009 - Petrėtienė Angelika. Transportininkų kalbos kultūra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2008 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.643]
2007 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]
2003 - Krasauskaitė Vita; Maižiešytė Leokadija; Petrėtienė Angelika; Stonys Juozas; Zinkevičienė Virginija. Specialybės kalbos kultūra : pratimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 9.643]