Vladislavas Petraškevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Molendowski Edward; Petraškevičius Vladislavas. International competitive positions of the Baltic states - changes and determinants in the post-accession period. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 3 (2020), p. 706-724. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2015 - Ginevičius Romualdas; Trishch Halyna; Petraškevičius Vladislavas. Quantitative assessment of quality management systems’ processes. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015), p. 1096-1110. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Petraškevičius Vladislavas; Nedelko Zlatko. New trends of development of beer industry in Lithuania – diversification and social responsibility. Business, management and education. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 15, Nr. 1 (2017), p. 140-157. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Ginevičius Romualdas; Suhajda Karel; Petraškevičius Vladislavas; Šimkūnaitė Jolita. Lithuanian experience of quantitative evaluation of socioeconomic systems position by multicriteria methods. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 952-960. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ginevičius Tomas; Petraškevičius Vladislavas; Ginevičius Romualdas. Development of a system of rent criteria for immovable properties (offices). The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 51-58. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Ginevičius Romualdas; Petraškevičius Vladislavas; Šimkūnaitė Jolita. Rinkų koncentracijos įtaka komercinės veiklos rezultatams. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 3 (2010), p. 185-193. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas. Optimalios konkurencijos strategijos. Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2009, Nr. 3 (48), p. 139-150. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Ginevičius Romualdas; Petraškevičius Vladislavas. Įmonių veiklos diversifikacijos matavimo problematika. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 215-220. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Petraškevičius Vladislavas. Mažmeninės prekybos koncentracija- konkurencijos ribojimo veiksnys. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 32-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1996 - Petraškevičius Vladislavas. Urbanizacijos ekologinės problemos Lietuvoje. Lietuvos ekonominės ir socialinės pažangos aspektai = Aspects of economic and social progress in Lithuania = Aspekte des wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes Litauens. Vilnius: Technika. ISBN 9986052920. t. 12 (1996), p. 41-55. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Vaičiulionytė Marija; Petraškevičius Vladislavas. Development of strategic plan for ACMI companies in aviation industry. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-7. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 29.143]
2012 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Andriušaitienė Daiva. Ekonomikos teorija : [elektroninis išteklius]. Vilnius: [A. Jakutis], 2012. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 29.643]
2010 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2010. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2007 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2007. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2005 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2005. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2003 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: 2003. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 24.571]
2002 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2002. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 24.571]
2001 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2001. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 27.857]
2000 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2000. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 24.571]
1999 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 1999. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 27.786]

Mokomosios knygos

2007 - Petraškevičius Vladislavas. Konkurencijos politika Europos sąjungoje. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 38.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1995 - Petraškevičius Vladislavas. Stabilizavimo politika : paskaitos tekstas. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
1995 - Petraškevičius Vladislavas. Pinigai, bankai ir monetarinė politika : paskaitos tekstas. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
1995 - Petraškevičius Vladislavas. Gamybos apimtis, jos veiksniai ir dinamika : paskaitos konspektas. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
1995 - Petraškevičius Vladislavas. Ekonomikos teorijos studijų išplėstinė darbo programa bakalaurams. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
1995 - Petraškevičius Vladislavas. Cikliniai svyravimai. Fiskalinė politika : paskaitos konspektas. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]