Marius Petniūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Galinauskas Karolis; Baniulis Rimvydas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius. Some preliminary results of an analysis of coordinates time series of RTK network LitPos. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Baniulis Rimvydas; Galinauskas Karolis; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius. Some features of pre-processing of RTK Network LitPos (Lithuania) data applying Bernese software. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Birvydienė Rosita; Butkus Algirdas; Būga Arūnas; Dedela Ramūnas; Kolosovskis Ričardas; Krikštaponis Boleslovas; Musteikis Arvydas; Neseckas Algirdas; Obuchovski Romuald; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Petroškevičius Petras; Puškorius V. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Baniulis Rimvydas; Galinauskas Karolis; Marozas Leonardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Puškorius Vytautas. An analysis of the performance and coordinates time series of CORS network LitPOS. Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk University of Technology, 22-25 June 2017, Poland. New York: IEEE, 2017, p. 45-48. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Baniulis Rimvydas; Galinauskas Karolis; Marozas Leonardas; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius. An analysis of RTK network LitPOS performance. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2008 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Būga Arūnas; Marozas Leonardas; Petniūnas Marius; Urbanas Saulius. LitPOS – a part of EUPOS®. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 34, nr. 2 (2008), p. 50-57. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Bručas Domantas; Graszka W.; Zvirgzds J.. Cross-border EUPOS data exchange - first experience. Proceedings of the international symposium on global navigation satellite systems, space-based and ground-based augmentation systems and applications. Berlin, 11-14 November 2008 / Berlin Senate Department for Urban Development, International EUPOS Steering Committee, International Committee on Global Navigation Satellite Systems, United Nations Office for Outer Space Affairs. Berlin: Senate Department for Urban Development, 2009. ISBN 9783938373996, p. 76-78. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]