Kęstutis Peleckis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1138-1151. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Ginevičius Romualdas; Dudzevičiūtė Gitana; Schieg Martin; Peleckis Kęstutis. The inter-linkages between financial and economic development in the European Union Countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 3309-3326. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2019 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 3 (2019), p. 362-372. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Peleckis Kęstutis. International business negotiation strategies based on bargaining power assessment: the case of attracting investments. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 6 (2016), p. 882-900. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Draskovic Veselin; Popov Evgeny; Peleckis Kęstutis. Modelling of institutional changes in transition countries - the gap between the theory and practice. Montenegrin journal of economics. Podgorica: University of Montenegro. ISSN 1800-5845. vol. 13, no. 1 (2017), p. 125-140. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Polajeva Tatjana. Towards sustainable entrepreneurship: role of nonverbal communication in business negotiations. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2 (2016), p. 228-239. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Nedelko Zlatko. Preparation of international business negotiation strategies: competitive assessment aspects in the market power system. The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, 9th–10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovakia. Paris: EDP Sciences. 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Concern for economic results and corporate social responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 289-298. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: search of the balance and the equilibrium of negotiating powers, under distorting market conditions of competition (monopsony, oligopsony and monopoly cases). Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Peleckis Kęstutis. International business negotiation strategies based on assessment of negotiating powers. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Assessment of negotiating power in preparation of international business negotiations strategies: the case of attracting investments. 16th International scientific conference "Globalization and its socio-economic consequences", 5th-6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part IV. Zilina: University of Zilina, 2016. ISSN 2454-0943, p. 1657-1664. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Revision of insurance mediation directive: driving force of consumer protection. The 3rd European Interdisciplinary Forum 2015 (EIF 2015) : Drivers for progress in the global society, June 18-19, 2015 - Vilnius (Lithuania) / Editor Agota Giedrė Raišienė. Pianoro (Bologna), Italy: MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262, p. 23-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies. Economic Science for Rural Development : [proceedings of the 2015 international conference "Economic science for rural development", Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015]. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-3078. 2015, no. 37, p. 15-25. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576522, p. 128-136. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 137-144. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Peleckis Kęstutis. Review of international business negotiations research: current achievements and directions of further research. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 421-433. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: innovation, negotiation team, preparation. The 2-nd international scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 64-73. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Tarptautinio verslo derybų strategijų rengimą įtakojantys veiksniai: kainų diskriminacijos viešuosiuose pirkimuose atvejai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 93-103. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. International business negotiation strategies: cases of discrimination in public procurements. International journal of science and management studies (IJSMS). Tamil Nadu: Science Research Publication. vol. 2, iss. 3 (2019), p. 54-64. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis. Economic growth and security of traffic participants. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 8, iss. 4 (2019), p. 653-664. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Derybų strategijų ruošimas atsižvelgiant į konkurencijos mastą: rinkos apibrėžimo svarba. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 85-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The scientific literature review of international business negotiations research. Journal of business and management. Bhawarkua, Indore: Malwa International Journals Publication. ISSN 2456-1800. Vol. 1, iss. 1 (2017), p. 60-82. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: structures and principles. Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJEBM). Assam, Nagaon: Scholars Academic and Scientific Publishers. ISSN 2348-8875. Vol. 4, iss. 5 (2017), p. 331-341. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: context and cultural impact on negotiations. European journal of economics and management sciences. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ISSN 2310-5690. 2017, no. 2, p. 42-45. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: analysis of cultural dimensions and impact on negotiations. IJRDO-Journal of Business Management. Haryana: IJRDO. ISSN 2455-6661. Vol. 3, iss. 3 (2017), p. 40-52. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Peleckis Kęstutis. Developement of negotiating competencies for business management students. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research. Haryana: IJRDO. ISSN 2456-2971. Vol. 2, iss. 3 (2017), p. 73-88. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Conflicts and their management in business negotiations. IJRDO-Journal of Business Management. Haryana: IJRDO. ISSN 2455-6661. Vol. 3, iss. 4 (2017), p. 34-47. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė. Changes of insurance intermediares regulation in the EU countries. Economic science for rural development: proceedings of the international scientific conference, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. ISSN 1691-3078, p. 135-141. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: pasitikėjimo verslo komunikacijoje ir derybose kūrimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives: mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2017, Nr. 1(6), p. 206-212. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis. Analysis of cultural dimension in international business negotiations. European Journal of Economics and Management Sciences. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ISSN 2310-5690. no. 2 (2017), p. 45-49. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Trust building problems in business negotiations and business meetings: interference, stereotypes, trust substitutes. Journal of management policies and practices. Madison: American Research Institute for Policy Development (ARIPD). ISSN 2333-6048. Vol. 3, iss. 2 (2015), p. 51-59. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis. The use of game theory for making rational decisions in business negotiations: a conceptual model. Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 105-121. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Peleckis Kęstutis. Tarptautinio verslo derybos: tarpasmeniniai konfliktai ir jų valdymo galimybės. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2015, Nr. 10, p. 64-82. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2015 - Peleckis Kęstutis. Strategic management schools and business negotiation strategy of company operations. Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Kleosin-Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 7, iss. 2 (2015), p. 26-34. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Persuasion in business negotiations: strategic orientations and rhetorical argumentation. Universal journal of management. Alhambra: Horizon Research Publishing. ISSN 2331-950X. Vol. 3, no. 10 (2015), p. 413-422. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Nonverbal communication in business negotiations and business meetings. International letters of social and humanistic sciences. Bach: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 62 (2015), p. 62-72. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015), p. 67-74. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Peleckis Kęstutis. Derybinių galių vertinimais grindžiamos tarptautinio verslo derybų strategijos kūrimo parama: didmeninės prekybos atvejis. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2015, Nr. 10, p. 83-108. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2015 - Peleckis Kęstutis. Assessment of bargaining power in preparation of international business negotiations strategies: case of wholesale trade. International letters of social and humanistic sciences. Bach: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 65 (2015), p. 1-15. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 37-45. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Peleckis Kęstutis. Konfliktai ir jų prevencija tarpkultūrinėje verslo derybų komunikacijoje: informacijos mainai ir lūkesčių valdymas. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 27-36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Peleckis Kęstutis. Efektyvios verslo derybų strategijos teorinės prielaidos. Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014), p. 15-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Derybininko kalbos strateginės orientacijos. Vadyba = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2014, Nr. 2 (25), p. 27-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Peleckis Kęstutis. Derybinės galios derybų strategijos sistemoje: esmė, koncepcija, elementai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 72-82. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis. Conflicts and their prevention in intercultural communication of business negotiations: the exchange of information and management of expections. Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 2 (2014), p. 133-156. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2013 - Peleckis Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų ugdymas. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2013 m. balandžio 19 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013. ISSN 2029-2805, p. 185-191. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Peleckis Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų formavimas: į studentus orientuotos studijos. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 208-214. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 346-357. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Peleckis Kęstutis. Verslo derybų strategijos: samprata, sąvokos, procesas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 1 (2013), p. 13-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Peleckis Kęstutis. Verslo derybų procesas: strutūra, modeliavimo parametrai ir principai. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, Nr. 2 (2013), p. 31-38. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Liučvaitienė Aušra; Stankevičienė Asta; Peleckis Kęstutis. Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania. International Journal of Business and Social Science. New York: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11 (2013), p. 62-75. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Peleckis Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: kultūrų dimensijų kontekstas. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 65-72. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2013, Nr. 2(23), p. 39-45. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Peleckis Kęstutis. Negotiations stuctures and principles. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnzkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ISSN 1896-656X. 2013, iss. 3(28), p. 43-52. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: culture, dimensions, context. International Journal of Business, Humanities and Technology. New York: Centre for promoting ideas, USA. ISSN 2162-1357. Vol. 3, no. 7 (2013), p. 91-99. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Peleckis Kęstutis. Emotions and its management in negotiations: sustainability and stability aspects. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 49-60. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator : substantiation positions’ of negotiator. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012). [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Statybos sektoriaus, kaip Lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 49-56. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Peleckis Kęstutis. Prilydomųjų medžiagų suklijavimo siūlių problemos. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 2 (2011), p. 45-50. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Draudimo verslas Europos Sąjungoje: draudėjų apsauga. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 44-51. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The search for balance and equilibrium of negotiating powers under distorted market competition. Economic and Managerial Spectrum=Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina. ISSN 1337-0839. vol. 12, iss. 2 (2018), p. 67-82. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. International business negotiations in a regulated and incomplete information market. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 122-130. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. Competition assessment in business negotiations under distorting market conditions. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 111-121. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Sikorskaitė-Narkun Eglė; Peleckis Kęstutis. Baltijos šalių oro uostų ekonomikos sektoriaus plėtros vertinimas ekonomikos globalizacijos sąlygomis. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Negotiating strategy: importance of the market definition. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 781-788. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Polajeva Tatjana; Nedelko Zlatko; Potocan Vojko. Search for equilibrium of negotiating powers in business negotiations under conditions of globalization (case monopsony). Globalization and its socio-economic consequences : 18th International scientific conference, 10th-11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic, Part VI. – Inequality in Society : proceedings. Žilina: University of Zilina, 2018. ISSN 2454-0943, p. 2743-2750. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Peyravi Bahman; Peleckis Kęstutis; Volungevičienė Diana. Reverse innovation: a significant perspective for the Baltic medium and large enterprises. Экономика, бизнес, инновации : сборник статей Международной научно-практической конференции, cостоявшейся 5 января 2018 г. в г. Пенза, Ч. 2. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2018. ISBN 9785907023642, p. 125-129. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Peleckis Kęstutis. Preparation for international business negotiations. International innovation research: сборник статей XV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135857, p. 139-143. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Peleckis Kęstutis. Negotiating powers in distorted market competition: monopsony power. World science: problems and innovations: сборник статей XXV Международной научно-практической конференции, cостоявшейся 30 октября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2018. ISBN 9785907135215, p. 170-172. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckis Kęstutis. Negotiating powers in distorted market competition: buyer power in conditions of monopsony. European scientific conference: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 ноября 2018 г. в г. Пенза. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135284, p. 68-70. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckis Kęstutis. Conditions of communication in international business negotiations. International innovation research: сборник статей XV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135857, p. 136-138. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckis Kęstutis. Communication in business negotiations under conditions of globalization. World science: problems and innovations: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 декабря 2018 г. в г. Пенза. Ч. 2.. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907160156, p. 62-64. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Trust in business negotiations and business conversations: confodence substitutes and antidotes to overcome them. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 83-86. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Self-presentation strategies in business negotiations and business conversations. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия: Материалы XIV международной научной конференции 23-25 мая 2017 г. = The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XIV International scientific conference 23-25 May 2017. North Charleston: Scientific Publishing Center «Discovery», 2017. ISBN 9781548050535, p. 57-62. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Self-presentation process during business negotiations. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XII International scientific-practical conference, North Charleston, USA, 4-5 April 2017.. North Charleston: Scientific Publishing Center "Discovery", 2017. ISBN 9781546440321, p. 57-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Key drivers of solvency II stress test. The latest research in modern science: experience, traditions and innovations: collected scientific articles of the IV International scientific conference on January 17-18, 2017, North Charleston, SC, USA = Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, инновации: cборник научных статей по материалам IV Международной научной конференции 17-18 января 2017 г., г. Северный Чарльстон, Южная Каролина, США. North Charleston: CreateSpace, 2017. ISBN 9781542971157, p. 43-49. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations: development of impression for surrouding people. The fifteenth International conference on Economic sciences, May 20, 2017: proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060, p. 3-8. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: the major factors of mutual understanding. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 80-82. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: possible interference of mutual understanding. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 90-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: observing and interpreting body language. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 125-129. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: comfort, discomfort and ways to compose oneself in body language. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 121-124. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Building confidence in business negotiations and business conversations. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 87-89. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Body language in business negotiations and business conversations: signs and signals and determining factors. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 117-120. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis. Application concepts of power school approach in international business negotiations. The fifteenth International conference on Economic sciences, May 20, 2017 : proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060, p. 9-12. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Analysis of rezults the experience of crop yield in Lithuanian agricultural sector. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XIII международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США,14-15 февраля 2017 г. = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XIII International scientific conference North Charleston, SC, USA, 14-15 February 2017. North Charleston: Scientific Publishing Center «Discovery», 2017. ISBN 9781544205977, p. 71-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The importance of preparation for international business negotiations. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XI international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 12-13 October 2016. North Charleston: CreateSpace, 2016. ISBN 9781540574633, p. 88-95. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The concept of strategic management in business negotiations. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 9-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Parameters and principles of business negotiations. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 36-42. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Peleckis Kęstutis. Management of emotions in international business negotiations. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы XI международной научно - практической конференции, (7 июня 2016г. ), Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807211, p. 16-18. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis. Intercultural communication in international business negotiations. Современное образование: плюсы, минусы и перспективы : материалы VII международной научно-практической конференции (25 мая 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807204, p. 9-13. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Peleckis Kęstutis. Innovations for negotiations: electronic support systems. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XI International scientific conference, 15-16 June 2016 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XI международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 15-16 июня 2016 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016. ISBN 9781534747814, p. 101-106. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Peleckis Kęstutis. Electronics negotiations systems in international business. Образование: традиции и инновации: Материалы ХI международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика, 28 апреля 2016 года. Praha: World Pres s.r.o, 2016. ISBN 9788088005216, p. 275-278. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis. Electronic systems in international business negotiations. Современное образование: плюсы, минусы и перспективы : материалы VII международной научно-практической конференции (25 мая 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807204, p. 14-17. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis. Electronic negotiation support and automation activities in international business negotiations. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XI International scientific conference, 15-16 June 2016 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XI международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 15-16 июня 2016 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016. ISBN 9781534747814, p. 95-100. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Peleckis Kęstutis. Conditions of communication in international business negotiations. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы XI международной научно - практической конференции, (7 июня 2016г. ), Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807211, p. 12-16. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Peleckis Kęstutis. Communication and suport systems in international business negotiations. Образование: традиции и инновации: Материалы ХI международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика, 28 апреля 2016 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2016. ISBN 9788088005216, p. 271-275. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Business negotiations models. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 32-35. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of school of environmental approach of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 183-185. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Application of knowledge and basic concepts of power school approach in business negotiations. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 29-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of learning approach school of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 186-188. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of cultural approach school of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 181-182. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Application of entrepreneurship and cognitive approach of strategic management schools in business negotiations. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 12-15. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis. Verslo derybų strategijų modeliavimas: teorinės prielaidos ir praktinės galimybės. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 99-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Peleckis Kęstutis; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. The influence of information exchange to conflict prevention. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005155, p. 191-194. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis. Structures and models business negotiations. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 3-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis. Preparation of international business negotiations strategies based on evaluation of negotiating power: case of e-commerce. Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania : conference proceedings [elektronininis išteklius]. Vilnius: Technika, 2015, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Peleckis Kęstutis. Preparation for business negotiations and business meetings. The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the IX International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 10-11 November 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы IX международной научной конференции, 10-11 ноября 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781522839507, p. 120-125. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Peleckis Kęstutis. Parameters and principles of business negotiations. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 6-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Peleckis Kęstutis; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Management of expectations in conflict prevention system: case of business negotiations and business meetings. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005155, p. 195-197. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Peleckis Kęstutis. Intercultural communication in business negotiations and business meetings. Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015. ISBN 9788088005148, p. 377-379. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Peleckis Kęstutis. Electronic systems in business negotiations and business meetings. Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015. ISBN 9788088005148, p. 383-385. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Peleckis Kęstutis; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Conflicts and their management in business negotiations and business meetings. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005155, p. 187-191. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Peleckis Kęstutis. Conditions of communication in business negotiations and business meetings. The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the IX International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 10-11 November 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы IX международной научной конференции, 10-11 ноября 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781522839507, p. 116-119. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis. Communication and suport systems in international business e-negotiations. Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015. ISBN 9788088005148, p. 379-382. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis. Application of game theory methods in business negotiations. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 10-13. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis. Communication and support of international business e-negotiation. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 118-127. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 358-376. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Managing business competitiveness in the conditions of economical sustainability. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 503-518. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2012 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Development of competitiveness advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 303-315. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Šiuolaikinio verslo konkurencingumo formavimo ir vertinimo teoriniai modeliai ir jų taikymo galimybės. Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7963, p. 195-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Konkurencinio pranašumo formavimas globalioje rinkoje: teorinės prielaidos ir vertinimo galimybės. Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7963, p. 181-194. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Monografijos

2018 - Peleckis Kęstutis. International business negotiations: principles, structures, parameters, innovations, strategies : монография. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 13.720]
2017 - Peleckis Kęstutis; Бондарчук Наталья Витальевна; Высоцкая Татьяна Рудольфовна; Гореева Надежда Михайловна; Демидова Лариса Николаевна; Есполова Гульден Калиолдановна; Жондыбаева Мадина Серикболовна; Журавлева Надежда Степановна; Заволжанская Ирина Юрьевна. Управление социально-экономическими системами: проблемы, закономерности, перспективы. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 18.000]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Peleckis Kęstutis. Derybinių galių vertinimais grindžiamos tarptautinio verslo derybų strategijos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2016. [M.kr.:S 000; S 003] [Aut.lankų sk.: 12.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Peleckis Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo komunikacija ir derybos : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 30.571]