Valentina Peleckienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1138-1151. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika=Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 3 (2019), p. 362-372. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Values, environmental concern and economic concern as predictors of enterprise environmental responsiveness. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 5 (2016), p. 685-700. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Tendencies and Relations of Defense Spending and Economic Growth in the EU Countries. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas.. ISSN 1392-2785. 27(3) (2016), p. 246-252. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Bistrova Julija; Lace Natalja; Peleckienė Valentina. The influence of capital structure on Baltic corporate performance. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 4 (2011), p. 655-669. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Polajeva Tatjana. Towards sustainable entrepreneurship: role of nonverbal communication in business negotiations. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2 (2016), p. 228-239. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lapinskienė Giedrė; Dudzevičiūtė Gitana. Principles of effective communication and persuasion in business negotiations. Business and management 2016 : the 9th international scientific conference, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Dudzevičiūtė Gitana; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Overview of defence expenditure trends: evidence from the Baltic States. Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference : No 43 New Dimensions in the Development of Society Marketing and Sustainable Consumption Finance and Taxes. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas un Sabiedrības attīstības fakultāte. ISBN 9789984482255. 2016, 43, p. 33-38. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lace Natalja; Põlajeva Tatjana; Nedelko Zlatko; Potocan Vojko. Globalization of insurance industry. 16th International scientific conference "Globalization and its socio-economic consequences", 5th-6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part IV. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 1649-1656. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Assessment of negotiating power in preparation of international business negotiations strategies: the case of attracting investments. 16th International scientific conference "Globalization and its socio-economic consequences", 5th-6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part IV. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 1657-1664. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Revision of insurance mediation directive: driving force of consumer protection. The 3rd European Interdisciplinary Forum 2015 (EIF 2015) : Drivers for progress in the global society, June 18-19, 2015 - Vilnius (Lithuania) / Editor Agota Giedrė Raišienė. Pianoro (Bologna), Italy: MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262, p. 23-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies. Economic Science for Rural Development : [proceedings of the 2015 international conference "Economic science for rural development", Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015]. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-3078. 2015, no. 37, p. 15-25. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576522, p. 128-136. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Solvency II assumptions for increasing the international competitiveness of EU insurance industry. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 822-831. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 137-144. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Omnibus II effective measures in adjusting the current solvency II framework. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, p. 156-163. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Nedelko Zlatko; Potocan Vojko; Peleckienė Valentina. Management tools for supporting supply chain management – evidence from Slovenia. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 761-769. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 1176-1181. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Mažeikienė Aistė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 683-692. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Tarptautinio verslo derybų strategijų rengimą įtakojantys veiksniai: kainų diskriminacijos viešuosiuose pirkimuose atvejai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 93-103. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. International business negotiation strategies: cases of discrimination in public procurements. International journal of science and management studies (IJSMS). Tamil Nadu: Science Research Publication. vol. 2, iss. 3 (2019), p. 54-64. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis. Economic growth and security of traffic participants. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 8, iss. 4 (2019), p. 653-664. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Derybų strategijų ruošimas atsižvelgiant į konkurencijos mastą: rinkos apibrėžimo svarba. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 85-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The scientific literature review of international business negotiations research. Journal of business and management. Bhawarkua, Indore: Malwa International Journals Publication. ISSN 2456-1800. Vol. 1, iss. 1 (2017), p. 60-82. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The relationship between greenhouses gas emisions and economic growth: possible causes of environmental Kuznets curve patterns. International journal of social science and economic research. Madhya Pradesh: IJSSER. ISSN 2455-8834. vol. 2, iss. 4 (2017), p. 3155-3174. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: structures and principles. Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJEBM). Assam, Nagaon: Scholars Academic and Scientific Publishers. ISSN 2348-8875. Vol. 4, iss. 5 (2017), p. 331-341. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: context and cultural impact on negotiations. European journal of economics and management sciences. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ISSN 2310-5690. 2017, no. 2, p. 42-45. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Economic growth and the environmental degradation: the review of the scientific research. IJRDO-Journal of Applied Management Science. Haryana: IJRDO. ISSN 2455-9229. Vol. 3, iss. 4 (2017), p. 37-56. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Peleckis Kęstutis. Developement of negotiating competencies for business management students. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research. Haryana: IJRDO. ISSN 2456-2971. Vol. 2, iss. 3 (2017), p. 73-88. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Conflicts and their management in business negotiations. IJRDO-Journal of Business Management. Haryana: IJRDO. ISSN 2455-6661. Vol. 3, iss. 4 (2017), p. 34-47. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė. Changes of insurance intermediares regulation in the EU countries. Economic science for rural development: proceedings of the international scientific conference, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017. Iss. 46. New dimensions in the development of society, home economics, finance and taxes. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. ISSN 1691-3078, p. 135-141. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: pasitikėjimo verslo komunikacijoje ir derybose kūrimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives: mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2017, Nr. 1(6), p. 206-212. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Survila Arvydas; Tvaronavičienė Agnė; Shapoval Roman Volodymyrovych; Peleckienė Valentina. Defence and security public procurement: analysis of managerial and legal issues. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 6, no.2 (2016), p. 299-313. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: oponento pastabų ir prieštaravimų derybose identifikavimas ir neutralizavimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 169-177. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Trust building problems in business negotiations and business meetings: interference, stereotypes, trust substitutes. Journal of management policies and practices. Madison: American Research Institute for Policy Development (ARIPD). ISSN 2333-6048. Vol. 3, iss. 2 (2015), p. 51-59. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic States: tendencies, advantages, and problems. American International Journal of Contemporary Research. New York, USA: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 5, no. 5 (2015), p. 194-202. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Persuasion in business negotiations: strategic orientations and rhetorical argumentation. Universal journal of management. Alhambra: Horizon Research Publishing. ISSN 2331-950X. Vol. 3, no. 10 (2015), p. 413-422. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Nonverbal communication in business negotiations and business meetings. International letters of social and humanistic sciences. Bach: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 62 (2015), p. 62-72. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015), p. 67-74. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: manipuliacijos derybose, jų atpažinimas ir neutralizavimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2015, Nr. 1(4), p. 166-172. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 37-45. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Derybininko kalbos strateginės orientacijos. Vadyba = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2014, Nr. 2 (25), p. 27-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: argumentavimo metodai ir jų taikymas : argumentavimo metodai ir jų taikymas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T. 1, Nr. 3 (2014), p. 176-181. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 346-357. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Liučvaitienė Aušra; Stankevičienė Asta; Peleckis Kęstutis. Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania. International Journal of Business and Social Science. New York: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11 (2013), p. 62-75. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2013, Nr. 2(23), p. 39-45. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Mažeivaitė Aistė. Self-presentation strategies in negotiations and business meetings. International Journal of Humanities and Social Science. New York: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2220-8488. Vol. 3, no.18 (2013), p. 137-152. [M.kr.:S 003; S 006] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Emocijos ir jų valdymas derybose. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2013, Nr. 1(22), p. 73-82. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Mažeikienė Aistė. Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai : komunikacija derėjimosi procese. Verslas : teorija ir praktika = Business : theory & practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 176-185. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator : substantiation positions’ of negotiator. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012). [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Statybos sektoriaus, kaip Lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 49-56. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana. New challenges of supervising financial conglomerates. Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1822-8011. t. 5, Nr. 2(10) (2011), p. 298-311. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Aukštųjų mokyklų plėtra ekonomikos modernizavimo kontekste. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 15-23. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The main factors determining the choice of self-presentation strategies in negotiations and business meetings. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 4 (2010) (2010), p. 353-361. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Dudzevičiūtė Gitana; Peleckienė Valentina. Marketing strategy process: quantitative analysis of the customers' satisfaction. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 4 (2010), p. 345-352. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Draudimo verslas Europos Sąjungoje: draudėjų apsauga. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 44-51. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The search for balance and equilibrium of negotiating powers under distorted market competition. Economic and Managerial Spectrum=Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina. ISSN 1337-0839. vol. 12, iss. 2 (2018), p. 67-82. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Strategic decisions in solvency II for the insurance industry of European Union. Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. 2014, No. 2(11), p. [1-14]. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Comparative analysis on injury lump sums differences among EU member states. Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. 2014, No. 4(13), p. [1-9]. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Consultation of insurance industry - condition of Solvency II effective implementation into national legislation. Management consulting: the Central and Eastern European perspective. Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. ISBN 9788362511068, P. 87-100. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Juonytė Iveta; Peleckienė Valentina. Transporto rinkos paslaugų efektyvumo vertinimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Negotiating strategy: importance of the market definition. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 781-788. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Peleckienė Valentina. The role of crop yield insurance for agriculture. Advanced science : сборник статей V Международной научно-практической конференции, состоявшейся 20 ноября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135444, p. 134-139. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Peleckienė Valentina. The development of main indicators in insurance industry. World science: problems and innovations: сборник статей XXVI Международной научно-практической конференции, г. Пенза, 30 ноября 2018 г. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135642, p. 190-194. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Polajeva Tatjana; Nedelko Zlatko; Potocan Vojko. Search for equilibrium of negotiating powers in business negotiations under conditions of globalization (case monopsony). Globalization and its socio-economic consequences : 18th International scientific conference, 10th-11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic, Part VI. – Inequality in Society : proceedings. Žilina: University of Zilina, 2018. ISSN 2454-0943, p. 2743-2750. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Peleckienė Valentina. Relationship between economic growt, insurance density and penetration. Advanced science : сборник статей V Международной научно-практической конференции, состоявшейся 20 ноября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135444, p. 130-133. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Peleckienė Valentina. Problems and directions for improvement regulation of motor third liability insurance. International innovation research: сборник статей XV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135857, p. 127-130. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Peleckienė Valentina. Pecularities of Lithuanian insurance sector. World science: problems and innovations: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 декабря 2018 г. в г. Пенза. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907160156, p. 65-67. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckienė Valentina. Influence of Solvency II to development of insurance industry. European research: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 декабря 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135741, p. 95-98. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Peleckienė Valentina. Influence of insurance distribution regulation influence on greater transparency in the price and costs of insurance products. Open innovation : сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 ноября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135413, p. 87-91. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Peleckienė Valentina. Increasing efficiency of regulation the insurance distribution channels. Open innovation : сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 ноября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135413, p. 82-86. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Peleckienė Valentina. Evaluation of Solvency II: analysis of stress test results. European research: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 декабря 2018 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135741, p. 99-101. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckienė Valentina. Development crop insurance system in Lithuania. World science: problems and innovations: сборник статей XXV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 30 октября 2018 г. в г. Пенза. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2018, p. 167-169. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckienė Valentina. Crop insurance system in Lithuania: problems and solutions. European scientific conference: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 ноября 2018 г. в г. Пенза. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135284, p. 71-73. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Peleckienė Valentina. Crop insurance - a driving force for increasing agricultural efficiency. World science: problems and innovations: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 декабря 2018 г. в г. Пенза. Ч. 2.. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907160156, p. 68-71. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Concern for economic results and corporate social responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 289-298. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Peleckienė Valentina. Analysis on injury compensation among EU member states. World science: problems and innovations: сборник статей XXVI Международной научно-практической конференции, г. Пенза, 30 ноября 2018 г. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. ISBN 9785907135642, p. 195-201. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Trust in business negotiations and business conversations: confodence substitutes and antidotes to overcome them. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 83-86. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Self-presentation strategies in business negotiations and business conversations. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия: Материалы XIV международной научной конференции 23-25 мая 2017 г. = The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XIV International scientific conference 23-25 May 2017. North Charleston: Scientific Publishing Center «Discovery», 2017. ISBN 9781548050535, p. 57-62. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Self-presentation process during business negotiations. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XII International scientific–practical conference, North Charleston, USA, 4-5 April 2017.. North Charleston: Scientific Publishing Center "Discovery", 2017. ISBN 9781546440321, p. 57-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Modelling of integral sustainability of small and medium enterprises. The fourteenth international conference on economic sciences, 20th February, 2017, Austria, Vienna : proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903115774, p. 86-101. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Key drivers of solvency II stress test. The latest research in modern science: experience, traditions and innovations: collected scientific articles of the IV International scientific conference on January 17-18, 2017, North Charleston, SC, USA = Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, инновации: cборник научных статей по материалам IV Международной научной конференции 17-18 января 2017 г., г. Северный Чарльстон, Южная Каролина, США. North Charleston: CreateSpace, 2017. ISBN 9781542971157, p. 43-49. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. International business negotiations: search of the balance and the equilibrium of negotiating powers, under distorting market conditions of competition (monopsony, oligopsony and monopoly cases). Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Greenhouse gas emissions in European Union. The fifteenth International conference on economic sciences, May 20, 2017 : proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060, p. 13-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations: development of impression for surrouding people. The fifteenth International conference on Economic sciences, May 20, 2017: proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060, p. 3-8. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: the major factors of mutual understanding. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 80-82. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: possible interference of mutual understanding. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 90-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: observing and interpreting body language. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 125-129. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Business negotiations and business conversations: comfort, discomfort and ways to compose oneself in body language. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 121-124. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Building confidence in business negotiations and business conversations. International innovation research: сборник статей VII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 12 марта 2017 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. ISBN 9785990972773, p. 87-89. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Body language in business negotiations and business conversations: signs and signals and determining factors. World science: problems and innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 28 февраля 2017 г. в г. Пенза / Под общ. ред.Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2017. ISBN 9785990972704, p. 117-120. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Analysis of rezults the experience of crop yield in Lithuanian agricultural sector. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XIII международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США,14-15 февраля 2017 г. = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XIII International scientific conference North Charleston, SC, USA, 14-15 February 2017. North Charleston: Scientific Publishing Center «Discovery», 2017. ISBN 9781544205977, p. 71-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Trust substitutes and antidotes to overcome them in business negotiations and business meetings. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы XI международной научно - практической конференции, (7 июня 2016г. ), Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807211, p. 6-9. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Trust in business negotiations and business meetings. Современное образование: плюсы, минусы и перспективы : материалы VII международной научно-практической конференции (25 мая 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807204, p. 6-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The importance of preparation for international business negotiations. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XI international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 12-13 October 2016. North Charleston: CreateSpace, 2016. ISBN 9781540574633, p. 88-95. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The concept of strategic management in business negotiations. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 9-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Start and possible interference of mutual understanding in business negotiations and business meetings. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы XI международной научно - практической конференции, (7 июня 2016г. ), Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807211, p. 3-5. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Positive and negative manipuliations in business negotiations. Современное образование: плюсы, минусы и перспективы : материалы VII международной научно-практической конференции (25 мая 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807204, p. 3-5. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Parameters and principles of business negotiations. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 36-42. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Lace Natalja; Põlajeva Tatjana; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Insurance distribution channels in European Union countries. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XI International scientific conference, 15-16 June 2016 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XI международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 15-16 июня 2016 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016. ISBN 9781534747814, p. 78-87. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. How to strengthen the trust in business negotiations and business meetings?. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы XI международной научно - практической конференции, (7 июня 2016г. ), Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807211, p. 10-12. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Education of the negotiating competence for future managers at the university: manipulation in negotiations, their identification and neutralization. Образование: традиции и инновации: Материалы ХI международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика, 28 апреля 2016 года. Praha: World Press s.r.o, 2016. ISBN 9788088005216, p. 264-267. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Business negotiations models. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 32-35. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Basic manipuliations in business meetings and negotiations. Образование: традиции и инновации: материалы ХI международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика, 28 апреля 2016 года. Praha: World Press s.r.o, 2016. ISBN 9788088005216, p. 267-271. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of school of environmental approach of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 183-185. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Application of knowledge and basic concepts of power school approach in business negotiations. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 29-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of learning approach school of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 186-188. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Pipirienė Vida; Švedienė Laima. Application of knowledge and basic concepts of cultural approach school of strategic management in business negotiations. World science: problems and innovations : сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 30 сентября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897694, p. 181-182. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Application of entrepreneurship and cognitive approach of strategic management schools in business negotiations. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 12-15. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005124, p. 159-161. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Peleckienė Valentina. The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 88-95. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana. The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA 17-18 June 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 1515019853, p. 187-192. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana. The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation. The priorities of the world science: experiments and scientific debate = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015 . North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781515019855, p. 187-193. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 23-27. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Integral sustainability of enterprises: structural and content dimensions. 8th International Scientific Conference Science and Society, 24-29 November 2015, London. Rusija: Compass Publishing SCIEURO, 2015. ISBN 9781907308642, p. 61-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Formation of the country‘s image in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 19-23. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana. Financial conglomerate’s in European Union: structural typologies. The priorities of the world science: experiments and scientific debate = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781515019855, p. 181-186. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. Development of crop insurance system in Lithuania. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005124, p. 161-164. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 95-100. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015. ISBN 9788088005124, p. 164-167. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis of direct foreign investment legal regulation and promotion measures in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 14-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė; Pipirienė Vida. Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability. Mировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы VII международной научно практической конференции, Россия, г. Саратов, 12 декабря 2014 г., в 2-х частях. Часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990632905, p. 4-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: Create Space, 2014. ISBN 9781500415334, p. 126-140. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: Create Space, 2014. ISBN 9781500415334, p. 117-125. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Manager's training for business meetings and negotiations: development of communication competencies in bargaining process. Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, volume 10. Rostov-on-Don: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISBN 9785888143421, p. 108-125. [M.kr.:S 003; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Developement of negotiating competencies for business management students: the asumptions and perspectives (case of Lithuania). Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, Vol. 10. Rostov-on-Don: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISBN 9785888143421, p. 383-403. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Developement of negotiating competencies for business management students. Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. T. 92, nr. 3, suppl. B (2013), p. 86-96. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis solvency II quantitative impact study' results. Стратегия качества в промышленности и образовании : IX международная конференция = Strategy of Quality in Industry and Education May 31 - June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings, vol. II / Ministry of Education and Sciences of Ukraine, National Accreditation Agency of Ukraine, National Metallurgical Academy of Ukraine ... [et al]. Днiропетровськ ; Варна: ДIПОпром, 2013. ISBN 9789662637212, p. 537-551. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis of solvency II quantitative impact study’ results. Стратегия качества в промышленности и образовании : IX международная конференция = Strategy of Quality in Industry and Education May 31 - June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings, vol. II / Ministry of Education and Sciences of Ukraine, National Accreditation Agency of Ukraine, National Metallurgical Academy of Ukraine ... [et al]. Днiропетровськ ; Варна: ДIПОпром. ISBN 9789662637212. T.2 (2013), p. 537-551. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis of solvency II for the insurance industry. IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2. Днiпропетровськ, Варна: ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2), p. 537-551. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Advantages of Solvency II for the insurance industry. IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании “, материалы в 3-х томах, том I, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, proceedings, volume I, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria. Днiпропетровськ ; Варна: ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637199 (T.1), p. 466-472. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 358-376. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. New challenges for road safety quality. VII International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 3-10, 2011, Varna, Bulgaria: proceedings. Vol. 2 = VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-10 июня 2011 г., Варна, Болгария: материалы (в 3-х томах). Varna: Technical University Varna, 2011. ISBN 9789662637052, p. 206-215. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Mažeikienė Aistė. Manager's training for business meetings and negotiations: strategies of self-presentation. International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century" = 9-я Международной научно-практической Интернет-конференция «Преподаватель высшей школы в ХХI веке», проводимой в период с 25 января 2011 г. по 31 марта 2011 г. Rostov-on-Don: Rostov-on-Don State Transport University. ISBN 978888142905. Vol. 9, Part 2 (2011), p. 159-171. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Improvement of compensation procedures of victims in road traffic accidents. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 159-165. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Mažeikienė Aistė. Factors determining manager's self-presentation strategy in business meetings and negotiations. International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century" = 9-я Международной научно-практической Интернет-конференция «Преподаватель высшей школы в ХХI веке» : проводимой в период с 25 января 2011 г. по 31 марта 2011 г. Rostov-on-Don: Rostov-on-Don State Transport University. ISBN 978888142905. Vol. 9, pt 2 (2011), P. 172-186. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Monografijos

2018 - Гуляев Герман Ю.; Акзигитов Артур Р.; Баймбетова Асель Б.; Балабанова Людмила В.; Балалаев Сергей В.; Вейнбендер Татьяна Л.; Винокуров Егор Г.; Галкина Елена В.; Германчук Алла Н.; Доморников Алексей Н.; Жолдоякова Гульден Е.; Жуматаева Бахытжамал А.; Кол. Актуальные вопросы права, экономики и управления : монография. Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 14.000]
2017 - Бахретдинова Хосият; Демичев Дмитрий; Дурманов Акмал; Дустназарова Санобар; Дятлов Сергей; Жуков Виктор; Зайцев Владимир; Зайцева Оксана; Закорецкая Ольга; Казанбиева Аида; Казанбиева Наина; Ковалева Эльвина; Корчмарь Алексей; Кузнецова Марина; Мокеева Ел. Социально-экономические и правовые основы развития современного общества : монография. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 15.857]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Peleckis Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo komunikacija ir derybos : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 27.910]

Mokomosios knygos

2014 - Peleckienė Valentina. Besimokanti organizacija: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 8.300]