Lina Pečiūrė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Kaklauskas Artūras; Gudauskas Renaldas; Kozlovas Matas; Pečiūrė Lina; Lepkova Natalija; Čerkauskas Justas; Banaitis Audrius. An affect-based multimodal video recommendation system. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 5-14. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Seniut Mark; Stankevič Voitech; Raistenskis Juozas; Šimkevičius Česlovas; Stankevič Tomaš; Matuliauskaitė Agnė; Bartkienė Lina; Žemeckytė Lina; Pališkienė Rasa; Čerkauskienė Rimantė; Gribniak Viktor. Recommender system to analyze student’s academic performance. Expert systems with applications. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013), p. 6150-6165. [M.kr.:N 009; S 003; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Pruskus Valdas; Vlasenko Andrej; Bartkienė Lina; Pališkienė Rasa; Žemeckytė Lina; Gerstein V.; Dzemyda Gintautas; Tamulevičius Gintautas. Recommended biometric stress management system. Expert systems with applications. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011), p. 14011-14025. [M.kr.:S 003; S 005; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Gudauskas Renaldas; Jokūbauskienė Saulė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Binkytė Arūnė; Pečiūrė Lina; Budrytė Loreta; Prialgauskas Darius. Intelligent decision support system for leadership analysis. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier BV. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 172-180. [M.kr.:S 003; S 008; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Kaklauskas Artūras; Seniut Mark; Amaratunga Dilanthi; Lill Irene; Safonov Andrej; Vatin Nikolay; Čerkauskas Justas; Jackutė Ieva; Kuzminskė Agnė; Žemeckytė Lina. Text Analytics for Android Project. Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom. New York: Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 18 (2014), p. 610-617. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kaklauskas Artūras; Safonov Andrej; Juozapaitis Algirdas; Pališkienė Rasa; Povilaitytė Vita; Rimkuvienė Silva; Žemeckytė Lina; Kaklauskas Gabrielius; Bartkienė Lina. Biometric advisory system to analyze a user’s post-disaster stress management. Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom. New York: Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 18 (2014), p. 908-915. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Seniut Mark; Vlasenko Andrej; Kaklauskas Gintaris; Juozapaitis Algirdas; Matuliauskaitė Agnė; Kaklauskas Gabrielius; Žemeckytė Lina; Jackutė Ieva; Kriaučiūnaitė Jurga; Čerkauskas Justas. Biometric and intelligent student progress assessment system. Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. ISBN 9783642342998, p. 59-69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Kaklauskas Artūras; Seniut Mark; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dzemyda Gintautas; Stankevič Voitech; Šimkevičius Česlovas; Ivanikovas Sergejus; Stankevič Tomaš; Matuliauskaitė Agnė; Žemeckytė Lina. Recommender system to analyse students’ learning productivity. Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2012. ISBN 9783642259913, p. 161-164. [M.kr.:N 009; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Matuliauskaitė Agnė; Žemeckytė Lina. Analysis of interdepencies between student's emotions, learning productivity, academic achievements and physiological parameters. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011), p. 51-56. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Girdzijauskaitė Eglė; Pečiūrė Lina; Radzevičienė Asta. Makerspaces in entrepreneurial universities: a source of innovation and creativity. Globalization and its socio-economic consequences: 18th international scientific conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part 4: Behavioural Finance : proceedings. Zilina: GEORG, 2018. ISSN 2454-0943, p. 2037-2044. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kaklauskas Artūras; Pečiūrė Lina; Pališkienė Rasa; Binkytė Arūnė; Jazgevičienė Jurgita; Palionytė Ugnė; Bružas Vytautas; Kvederavičius Karolis; Siniak Nikolai. The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project. Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014. ISBN 9789855304273, p. 44-53. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Pališkienė Rasa; Žemeckytė Lina. Intelektinė darbo našumo valdymo duomenų bazė. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kaklauskas Artūras; Pečiūrė Lina; Binkytė Arūnė; Jazgevičienė Jurgita; Siniak Nikolai. CENEAST project: challenges and opportunities. Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014. ISBN 9789855304273, p. 31-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Bartkienė Lina; Žemeckytė Lina; Pališkienė Rasa. Motyvacijos įtaka statybos darbuotojų darbo našumui. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Jackutė Ieva; Žemeckytė Lina; Čerkauskas Justas; Ubartas Benas. Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą ,,Large". 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Girkantaitė Edita; Žemeckytė Lina; Matuliauskaitė Agnė; Pučkytė Kristina. Studentų produktyvumo didinimas taikant biometrinę pelytę ir rekomendacinę sistemą. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Gudienė Neringa; Žemeckytė Lina. Statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Monografijos

2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dargis Robertas; Bardauskienė Dalia; Avulis Arvydas; Laurinavičius Alfredas; Statulevičius Mindaugas; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Shavrov Sergey; Rogova Olga; Zinkina Diana; Binkytė Arūnė; Kelpšienė. Sustainable development of real estate : monografija. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 36.571]
2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lepkova Natalija; Raslanas Saulius; Šliogerienė Jūratė; Bartkienė Lina; Pečiūrė Lina; Rimkuvienė Silva. Multiple criteria analysis of the life cycle of the built environment : monografija. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 26.250]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Pečiūrė Lina. Žmogiškųjų išteklių valdymas ekstremaliose situacijose. 2015. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Bardauskienė Dalia; Dargis Robertas; Jackutė Ieva; Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta; Krutinis Mindaugas; Kutut Vladislavas; Laurinavičius Algimantas; Naimavičienė Jurga; Raslanas Saulius; Staniūnas Eugenijus; Statulevičius Mindaugas; Šliogerienė Jū. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 51.880]