Milda Pečiulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda. Surface ozone concentration and its relationship with UV radiation, meteorological parameters and radon on the Eastern coast of the Baltic sea. Atmosphere. Basel, Switzerland: MDPI AG. ISSN 2073-4433. Vol. 7, iss. 2 (2016), p. 1-11. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Jasaitis Dainius; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida. Research on change of natural ionizing radiation in car parking places. Romanian journal of physics. Bucuresti: Editura Academiei Romane. ISSN 1221-146X. Vol. 61, iss. 9-10 (2016), p. 1657-1676. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2015 - Tarasiuk Nikolaj; Moisejenkova Anastasija; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Peculiarities of thermal regime formation of near-bottom lake water. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 6 (2015), p. 2655-2662. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Research on change of natural radionuclide radiation above highways pavement in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 1 (2010), p. 5-9. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Girgždys Aloyzas; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Natural ionizing radiation in some resorts and recreational locations in Lithuania. Environment protection engineering. Wrocław: Wrocław University of Technology Press. ISSN 0324-8828. Vol. 33, no. 3 (2007), p. 55-65. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Moisejenkova Anastasija; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Variation of specific activity of 137Cs in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil in Vilnius city, Lithuania. RAD 2015 : 3rd International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, June 8-12, 2015, Budva, Montenegro : proceedings. [CD]. Niš, Serbia: RAD association, 2015. ISBN 9788680300016, p. 263-268. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Modeling of natural ionizing radiation changes in the objects of human being activities. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 262-265. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Mathematical modeling of natural ionizing radiation variability in living rooms. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 266-268. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. The variations of radon and its short-term decay products in living rooms. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 114-117. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Moisejenkova Anastasija; Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Radiocezio dinamikos ežerų ekosistemose tyrimas. Visuomenės sveikata : Konferencijos „Černobylio atominės elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)“ medžiaga Vilnius, 2016 m. balandžio 25 d. = Public Health : Proceeding of the Conference Thirty years after the Chernobyl accident: consequences and lessons Vilnius, 25 April 2016. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Priedas Nr. 1, p. 22-24. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Pečiulienė Milda; Morkūnienė Rasa; Girgždys Aloyzas. Žmogaus apšvitos dėl gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių Kuršių nerijoje įvertinimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011), p. 48-50. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Morkūnienė Rasa; Pečiulienė Milda. Kuršių nerijos valgomųjų grybų ir uogų radiacinės tršos 137Cs vertinimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011), p. 51-53. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Pečiulienė Milda; Morkūnienė Rasa; Girgždys Aloyzas. Statybinėse medžiagose esančių gamtinės kilmės radionuklidų savitųjų aktyvumų įvertinimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 19, nr. 5 (2009), p. 2643-2645. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Natural radionuclides in the soil of the Vilnius city and assessment of their hazard. Geologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-110X. Vol. 55 (2006), p. 9-14. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Evaluation of fluctuation of equivalent dose rate due to radionuclide radiation in buildings. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 14, no. 4 (2006) (2005), p. 207-213. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Bogdevičienė Viktorija; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Changes of natural ionizing radiation in anthropogenic objects. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 3 (2005), p. 103-108. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Changes of ionizing radiation caused by natural radionuclides in the Curonian Spit. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 37-42. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Plėtaitė Renata; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai urbanizuotoje teritorijoje. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, Suppl. 2 (2004), p. 37-41. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančios spinduliuotės lygiavertės dozės galia virš Vilniaus miesto vandens telkinių. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2004, Nr. 2, p. 52-55. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Evaluation of radionuclide concentration in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 3 (2004), p. 85-90. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Equivalent dose rate of ionizing radiation above water reservoirs in Vilnius. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 2 (2004), p. 53-57. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas; Girgždienė Raselė. Assessment of natural radiation exposure caused by the 222Rn progeny gamma radiation in underground parking places in Vilnius. Proceedings of the 4th international conference on environmental radioactivity "Radionuclides as tracers of environmental processes" (ENVIRA 2017) : 29 May–2 June 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: SRI Center for Physical Sciences and Technology, 2017. ISBN 9786099551142, p. 51-53. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Pečiulienė Milda; Stupakova Jolanta; Valuntaitė Vaida. Moksleivių eksperimentinės kompetencijos formavimas fizikos laboratorinių darbų metu studentų mokomosiose laboratorijose. Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094710131, p. 47-55. [M.kr.:N002; S007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Radono skilimo produktų Kuršių Nerijoje tūrinių aktyvumų tyrimai. 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011. ISBN 9789986313151, p. 114-117. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Jonizuojančiosios spinduliuotės kaita Kuršių Nerijos pajūrio juostoje. 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011. ISBN 9789986313151, p. 205-207. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Mathematical modelling of natural radiation changes in urbanized areas. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2010 : 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September 2010 : program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety, Hydrogen Energy Association. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-508X, p. 133-136. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Baronienė Jovita; Pečiulienė Milda. Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai rekreacinėse zonose. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 112-120. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. The variations of radon and its short-term decay products in living rooms. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-4. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Research and estimation of changes of anthropogenic natural ionizing radiation. International conference Eco-Balt '2006, May 11-12, Riga, Latvia. Riga: 2006, p. 75. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Gamtinės spinduliuotės pokyčių dėl antropogeninės veiklos matematinis modeliavimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 169-173. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Zubovaitė Laura; Girgždys Aloyzas; Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Vertikalaus 40K pasiskirstymo miško žemėje tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 174-177. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Bogdevičienė Viktorija; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Gamtinių radionuklidų spinduliuotės įvertinimas žmogaus veiklos objektuose. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058767, p. 54-60. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Gamtinės kilmės radionuklidų sukeltos jonizuojančiosios spinduliuotės kaita virš vandens telkinių. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje : raida ir perspektyvos : Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedrai 75 : konferencijos medžiaga : 2005 kovo 23 d., Vilnius. Vilnius: [s.n.], 2005. ISBN 9986197236, p. 63-64. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Valaitytė Kristina; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Gama spinduliuotės pokyčiai dėl antropogeninio poveikio. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 159-162. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Antropogeniniai gamtinės radioaktyviosios spinduliuotės pokyčiai Kuršių nerijoje. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 131-134. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Plėtaitė Renata; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai aplinkoje. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16 d.). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, p. 201-205. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančiosios spinduliuotės pasiskirstymas virš vandens baseinų. Taikomoji fizika: konferencija skirta akademiko K. Baršausko 100-osioms gimimo metinėms : Konferencijos programa ir pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096438, p. 118-119. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Grunte esančių radionuklidų kiekių įvertinimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16 d.). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, p. 210-214. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Gamtiniai radionuklidai vandens telkinių dugno grunte. Taikomoji fizika: konferencija skirta akademiko K. Baršausko 100-osioms gimimo metinėms : Konferencijos programa ir pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096438, p. 120-121. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų klasifikacija. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2003 m. balandžio 17 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2003 m. balandžio 18 d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056195, p. 144-148. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Pečiulienė Milda; Butkus Donatas; Girgždys Aloyzas. Radionuklidų migracija sistemoje "dirva - augalai". Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002. Kaunas: Technologija, 2002, p. 270-274. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Pečiulienė Milda. Gamtinės kilmės radionuklidai Lietuvos kelių dangose ir jų sąlygojama apšvita = : Natural radionuclide in road pavement in Lithuania and their conditioned radiation. 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės. 2009 m. birželio 8-10 d. / Vilniaus universitetas, Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955334477, p. 66. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančios spinduliuotės lygiavertės dozės galios kitimo dėl statybinėse medžiagose esančių radionuklidų įvertinimas = : Evaluation of fluctuation of ionizing radiation equivalent dose rate to radionuclides in buildings. 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Vilnius, 2007 m. birželio 11-13 : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas, Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. ISBN 9789955330301, p. 55. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas; Girgždienė Raselė. Assessment of natural radiation exposure caused by the 222Rn progeny gamma radiation in underground parking places in Vilnius. 4th international conference on environmental radioactivity: Radionuclides as tracers of environmental proceses (ENVIRA 2017) : 29 May- 2 June 2017, Vilnius : book of abstracts. Vilnius: 2017, p. 190. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Gamtinės jonizuojančios spinduliuotės tyrimai kurortinėse ir rekreacinėse zonose. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Vilnius, 2005 m. birželio 16-18 : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2005. ISBN 9986928451, p. 188. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Pečiulienė Milda. Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių tyrimas ir įvertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 10.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Fizikos pagrindai statybos inžinerijoje. 1 dalis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 13.840]