Lukas Pavilanskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Pavilanskas Lukas; Statkus Arūnas. Evaluation of TCP acknowledgment mechanism influence on router performance. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No.7(103), p. 95-100. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Kajackas Algimantas; Pavilanskas Lukas; Vindašius Antanas. Synchronous voice applied customer access based on IEEE 802.11. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2007, No. 8(80). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Kajackas Algimantas; Pavilanskas Lukas. Analysis of the connection level technological expenditures of common WLAN models. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2007, No. 2(74), p. 63-68. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2005 - Pavilanskas Lukas. Analysis of TCP algorithms in the reliable IEEE 802.11b LINK. Proceedings of ASMTA 2005 12th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications: 1-4 June 2005 Riga, Latvia. Riga: ASMTA, 2005. ISBN 1842331167, p. 25-30. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Kajackas Algimantas; Pavilanskas Lukas. Analysis of the technological expenditures of common WLAN models. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 8(72). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pavilanskas Lukas. TCP protokolo modeliavimas bevieliame tinkle. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, No. 5(61), p. 78-83. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Šaltis Arūnas; Pavilanskas Lukas. Paketinio radijo ryšio 2,4 GHz dažnių ruože eksperimentiniai tyrimai. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 4(46), p. 48-52. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kajackas Algimantas; Pavilanskas Lukas; Šaltis Arūnas. One radio channel packet implementation interference analysis. Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility. EMC 2004 : Wrocław, June 29 - July 1, 2004. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. ISBN 8370857744, p. 208-213. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Monografijos

2009 - Pavilanskas Lukas. Wireless MAC for real time applications : analytical engineering approach to the usagge of IEEE 802.11 MAC in specific conditions. Koln: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Pavilanskas Lukas. Adaptation of Wireless Access MAC Protocol for Real Time Packet Flows. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 7.857]