Nerijus Paulauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Dervinis Aldas; Bielskis Edvardas; Paulikas Šarūnas; Paulauskas Nerijus; Mačaitis Vytautas. Asymmetric compensation of reactive power using thyristor-controlled reactors. Symmetry. Basel: MDPI. ISSN 2073-8994. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-16. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Paulauskas Nerijus; Baškys Algirdas. Application of histogram-based outlier scores to detect computer network anomalies. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 11 (2019), p. 1-8. [M.kr.:N 002; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Sinkevičius Giedrius; Baškys Algirdas; Paulauskas Nerijus. Influence of the piezoelectric ringing on the temperature of the beta barium borate crystal. Acta physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. vol. 134 (2018), p. 535-538. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Auškalnis Juozas; Paulauskas Nerijus; Baškys Algirdas. Application of local outlier factor algorithm to detect anomalies in computer network. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. vol. 24, iss. 3 (2018), p. 96-99. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Paulauskas Nerijus; Bagdonas Faustas Ąžuolas. Local outlier factor use for the network flow anomaly detection. Security and communication networks. Hoboken, USA: John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 18 (2015), p. 4203-4212. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Packet inter-arrival time distribution in academic computer network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 87-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas; Poviliauskas Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Skudutis Julius. Network scan detection simulation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 43-46. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Paulauskas Nerijus; Skudutis Julius. Investigation of the intrusion detection system "Snort" performance. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 7(87), p. 15-18. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Paulauskas Nerijus; Auškalnis Juozas. Analysis of data pre-processing influence on intrusion detection using NSL-KDD dataset. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-5. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas. Packet size distribution tendencies in computer network flows. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Attacker skill level distribution estimation in the system Mean Time-to-Compromise. Proceedings of the 1st International conference on information technology. 19-21 May, 2008, Poland, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronic, Telecommunication and Informatics / IEEE Computer Society, IEEE Poland Section, Gdansk University of Technology : IEEE, 2008. 2008. ISBN 9781424422449, p. 463-466. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer system security incident analysis. Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems: Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, July 3-6, 2006 / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280131, p. 336-339. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Ciplinskas Rimas; Paulauskas Nerijus. Išskirčių radimo metodų taikymas anomalijoms kompiuterių tinklo paketų srautuose aptikti. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 327-333. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Zubavičius Raimondas; Paulauskas Nerijus; Šapurov Martynas. Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 96-100. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Platakis Andrius; Baškys Algirdas; Paulauskas Nerijus. Limited active harmonic compensation in a grid-connected photovoltaic inverter. NORCHIP 2013: Vilnius, Lithuania, 11-12 Nov. 2013. New York: IEEE, 2013. ISBN 9781479916474, p. [1-4]. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Academic computer network traffic statistical analysis. 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva. Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 9781467316729, p. 100-105. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer system attack classification. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 2(66), p. 84-87. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Host scan detection simulation. Information systems architecture and technology : information systems and computer communication networks / Wroclaw University of Technology. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008. ISBN 9788374934169, p. 151-161. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. The analysis of threats to academic computer system. Инженерный вестник. Минск: Белорусская инженерная академия. 2005, 2006, № 1(21)/1, p. 73-76. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Paulauskas Nerijus. Kompiuterių sistemos modeliavimas stochastiniais veiklos tinklais. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 84-96. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Paulauskas Nerijus. TCP ir UDP prievadų žvalgos būdai. Elektronika ir elektrotechnika: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281849, p. 40-55. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2004 - Paulauskas Nerijus. Filtrų sintezė skaitmeniniais signalų procesoriais. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986058031, p. 97-102. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Bagdonas Ąžuolas-Faustas; Paulauskas Nerijus. Lokalių išskirčių faktorių algoritmo taikymas tinklo srauto anomalijoms aptikti. Studentų mokslinė praktika 2014 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2014. ISBN 9786094170911, p. 199-201. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Paulauskas Nerijus. Incidentų kompiuterių sistemose tyrimas ir saugumo lygio įvertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Paulauskas Nerijus; Daškevičius Vladislavas. Computer peripherals [elektroninis išteklius] : a laboratory manual. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 4.580]
2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer networks : a laboratory manual. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.160]