Sabina Paulauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Rymarov Andrey; Parfenteva Natalia; Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina; Misevičiūtė Violeta. Gaseous and thermal analysis of winter garden used for air regeneration throughout office buildings. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-6897. vol. 26, iss. 3 (2018), p. 195-201. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Parfentyeva Natalia; Valančius Kęstutis; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Čiuprinskienė Jolanta. Solving the problem of pipeline freezing with respect to external heat exchange. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 21, Nr. 5 (2015), p. 393-396. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valančius Kęstutis; Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina. Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects. Energy for sustainable development. Amsterdam: Elsevier science BV. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015), p. 38-46. [M.kr.:T002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Vaitkus Audrius; Žilionienė Daiva; Paulauskaitė Sabina; Tuminienė Faustina; Žiliūtė Laura. Research and assessment of asphalt layers bonding. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no.3 (2011), p. 210-218. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Influence of the outside climate parameters on the selection of the optimum combination of the energy saving measures. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 3 (2009), p. 480-489. [M.kr.:S004; T006] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Parfentyeva Natalia; Paulauskaitė Sabina. Approximate solutions to problems in building thermal physics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina; Motuzienė Violeta. The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 769-775. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 799-801. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina. The numerical and analytical methods of calculations of two-dimensional temperature fields in dangerous members of building enclosures. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 854-858. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 859-863. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature field design of exterior walls with flexible braces. Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference, October 7-8, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 479-486. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Energy conservation law appliance for intermittent heating analysis. Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference, October 7-8, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 540-547. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Rubcov Artur; Paulauskaitė Sabina; Misevičiūtė Violeta. Šilumokaičio tarp vandens ir oro eksperimentinis tyrimas ir modeliavimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 451-461. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Čiuprinskas Kęstutis. Selection of the climate parameters for a building envelopes and indoor climate systems design. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 436-441. [M.kr.:T002; T004; T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Rubcov Artur; Paulauskaitė Sabina; Misevičiūtė Violeta. Experimental analysis of fin and tube heat exchanger in heating and cooling mode. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina; Motuzienė Violeta. Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 485-492. [M.kr.:T002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Vitkauskaitė Rasa; Paulauskaitė Sabina. Energijos poreikių kitimas iš dalies įstiklintame šiltnamyje. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012), p. 513-517. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Valančius Kęstutis; Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina; Vaičaitis Arnoldas. Universiteto pastatų detaliųjų energinių auditų ir energijos taupymo priemonių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011), p. 70-76. [M.kr.:T006; T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Pikelytė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina. Šilumos ir šalčio poreikių analizė administraciniame didelių stiklo fasadų pastate. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 75-80. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Pastato įstiklinimo charakteristikų įtaka šildymo, vėsinimo bei apšvietimo sistemų energijos poreikiams. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 56, nr. 1 (2010), p. 48-53. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina. Energy savings efficiency in public buildings under market conditions in Russia. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 1 (2007), p. 67-72. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas; Paulauskaitė Sabina. Investigation of unsteady heat transfer process in an one-cell building. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 1 (2006), p. 97-101. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Skrinska Alfonsas Kazys; Čiuprinskienė Jolanta; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Sezoninės žemės šalčio saugyklos – didelis atsikuriančios energijos šaltinis pastatams aušinti. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2005, Nr. 2. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Oscillations of freezing front in external enclosures. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, no. 2 (2003), p. 88-91. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Parfentjeva Natalija; Truchanov S. V.; Paulauskaitė Sabina. Метод суперпозиции при расчетах нестационарных потенциалов. Научно-технический вестник Поволжья. Казань, Татарстан: Научно-технический вестник Поволжья. ISSN 2079-5920. 2013, No. 13, p. 42-45. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Paulauskaitė Sabina; Lapinskienė Vilūnė. Оптимальное энергопотребление в зданиях с большой площадью остекления. Научно технический журнал : Вестник МГСУ. Москва.. ISSN 1997-0935. 2011, № 7, p. 90-98. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina; Vaičaitis Arnoldas. Анализ детального энергетического аудита. Научно технический журнал : Вестник МГСУ. Москва.. ISSN 1997-0935. 2011, № 7, p. 50-58. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Парфентьева Н.А.; Самарин О.Д.; Paulauskaitė Sabina. Решение уравления теплопроводности для задач диффузии вредных примесей при наличии источников и стоков. Экология урбанизированных территорий / Московский государственный строительный университет. Москва: Изд. дом "Камертон". ISSN 1816-1863. 2009, № 2, p. 34-36. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Paulauskaitė Sabina. Internationale Partnerschaft. HLK - Heizung Lüftung Klimatechnik. Wien: Springer Business Media. 2006, no. 6-7A, p. 19. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas Kazys; Paulauskaitė Sabina. Šilumos režimai daugiasluoksnėje pastato atitvaroje veikiant saulės spinduliuotei. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2002, Nr. 3, p. 30-34. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Optimization of the power and control parameters of HVAC systems in condition of the unsteady duties. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 4, nr. 3 (1998), p. 202-205. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1996 - Gedgaudas Marijonas; Juodis Egidijus Saulius; Paulauskaitė Sabina. Faktinės šilumos sąnaudos šildymui gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose. Aplinkos inžinerija = Environmental engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. 1996, Nr. 1(5), p. 66-70. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1995 - Gedgaudas Marijonas; Paulauskaitė Sabina. Šilumos sąnaudos gyvenamųjų pastatų šildymui. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. 1995, nr. 1(3), p. 54-57. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Parfentjeva Natalija; Paulauskaitė Sabina. О целесообразности применения приближенных методов к решению задач строительной теплофизики. Строительная физика. Системы обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях : международная конференция - академические чтения, Москва, 2-4 июля 2014 г. Москва: Московский государственный строительный университет, 2014, p. 183-187. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Antanavičiūtė Rasa; Paulauskaitė Sabina. Apsaugos nuo saulės priemonių įtaka šiltnamio mikroklimatui. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 5-12. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Parfentyeva Natalia; Paulauskaitė Sabina. Approximate solutions to problems in building thermal physics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-7. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. Оценка рациональности альтернативных решений при оптимизации архитектурно-конструктивной части здания. Пятая международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 20-22 ноября 2013 г., сборник докладов = The 5th international scientific and technical forum, Theoretical foundation of heat and gas supply and ventilation, summary reports. Москва: МГСУ, 2013, p. 390-396. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bartkus Edvinas; Paulauskaitė Sabina. Didelių erdvių su stiklinėmis atitvaromis mikroklimato užtikrinimo galimybių modeliavimas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 31-37. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Vitkauskaitė Rasa; Paulauskaitė Sabina. Šiltnamių konstrukcinių sprendimų įtaka energijos poreikiams. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 152-156. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Babelytė Aistė; Paulauskaitė Sabina. Įstiklintų balkonų įtakos patalpų mikroklimatui ir šilumos poreikiams analizė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 16-20. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Paulauskaitė Sabina; Lapinskienė Vilūnė. Aнализ энергопотребления для отопления и охлаждения в административных зданиях с большой площадью остекления. Качество внутреннего воздуха и окружающей среды : материалы Х международной научной конференции 13-20 мая г.г., Будапешт. Budapest: 2012, p. 353-359. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina; Motuzienė Violeta. The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 769-775. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Pikelytė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina. Energijos taupymo didelių stiklo fasadų pastatuose galimybės. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 80-85. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Paulauskaitė Sabina; Sasnauskaitė Violeta; Valančius Kęstutis. Затраты энергии систем отопления и охлаждения в зависимости от характеристик остекления здания. Третья Международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 11-13 ноября 2009 г.: сборник докладов. Москва: МГСУ, 2009. ISBN 5726404866, p. 58-62. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina. The numerical and analytical methods of calculations of two-dimensional temperature fields in dangerous members of building enclosures. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Jelinskienė Kristina; Paulauskaitė Sabina. Termoizoliacinių medžiagų, esančių išorinėse atitvarose, gyvavimo ciklo analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 111-117. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и теплопотребление помещений. Материалы Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва = Proceedings of the 2nd international scientific and technical forum "Theoretical foundations of heat and gas supply and ventilation". November 21-23 2007, MSUCE, Moscow / Московский государственный строительный университет, Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике НП АВОК, Росийское научно-техническое общество строителей. Москва: МГСУ, 2007. ISBN 5726404386, p. 54-58. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Kajutis Jonas; Paulauskaitė Sabina. Spindulinės šildymo - vėsinimo sistemos sukurto mikroklimato analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 20-26. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Aktyviosios atitvarų šiluminės talpos įtaka pastato šilumos poreikiams. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. ISBN 9986492920, p. 235-240. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Некоторые аспекты анализа нестационарных теплообменных процессов в здании. Материалы Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» Москва 2005 : сборник. Москва: МГСУ, 2005. ISBN 5726403614. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2004 - Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. Effizienz einer Schulrenovation in Litauen. e-nova - International Kongress 2004. 18 und 19. November 2004 : Anwendung moderner EDV - Technologien in der Gebäude-und Energietechnik. Band 8. Pinkafeld: 2004, p. 239-252. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2003 - Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. О результатах реновации школьных зданий и ее мониторинга в Литве. Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики : VIII научно-практическая конференция 24-26 апреля 2003 : академические чтения : сб. докладов. Москва: НИИСФ, 2003, p. 241-247. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния солнечной радиации на процесс теплопередачи в многослойных конструкциях. Актуальные проблемы строительной теплофизики : VII научно-практическая конференция 18-20 апреля 2002 : академические чтения : сб. докладов. 2002, p. 62-69. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Karbauskaitė J.; Stankevičius V.; Paulauskaitė Sabina. Energijos suvartojimo pastatuose vertinimo aspektai. Pastatų aprūpinimas šiluma : 5-osios tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės 23-24 d., moksliniai pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 73-79. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Calculation of temperature wave spread in a wall with regard to phase transitions. Pastatų aprūpinimas šiluma : 5-osios tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės 23-24 d., moksliniai pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 105-113. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Гедгаудас М.; Paulauskaitė Sabina; Čiuprinskienė Jolanta. Методика определения годового теплопотребления в жилых зданиях по укрупненным показатеям. Проблемы строительной теплофизики систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях : пятая научно-практическая конференция 26-28 апреля 2000 года Академические чтения : сборник докладов. Москва: 2000, p. 61-66. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Gželevskytė Ernesta; Paulauskaitė Sabina. Saulės spinduliuotės įtakos stogui analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 100-105. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Tamošiūnaitė Jurgita; Paulauskaitė Sabina. Radviliškio miesto aprūpinimo šiluma galimybės. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 122-127. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vaitkevičiūtė Laura; Paulauskaitė Sabina. Langų šiluminių charakteristikų tyrimų rezultatai. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 54-59. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Skrinska Alfonsas; Čiuprinskienė Jolanta; Paulauskaitė Sabina. Šalčio saugyklų panaudojimas patalpų aušinimui. Šilumos energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : Kaunas, 2005 m. vasario 3, 4 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9986139597, p. 250-253. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tilingaitė Simona; Paulauskaitė Sabina. Drėgmės rėžimo iš vidaus apšiltintose pastatų atitvarose analizė. Pastatų inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058309, p. 68-73. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Mikutaitė Rūta; Paulauskaitė Sabina. Vilniaus m. senamiesčio dujų suvartojimo duomenų analizė. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 53-58. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Butkienė Natalija; Paulauskaitė Sabina. Išorinių atitvarų inertiškumo įtaka patalpos vidaus oro temperatūros svyravimams esant skirtingiems protarpinio šildymo režimams. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 78-84. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Учет двухмерных температурных полей при расчете теплопередачи через ограждающих конструкции. Проблемы строительной теплофизики систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях : шестая научно-практическая конференция 26-28 апреля 2001 года, Академические чтения : сборник докладов. Москва: 2001, p. 88-93. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Šiluminių ilginių tiltelių įtaka patalpų šilumos nuostoliams. Šilumos energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. vasario 1, 2. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139597, p. 167-172. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2009 - Paulauskaitė Sabina. Kupinas neišsenkančios energijos ir entuziazmo : [apie Šildymo ir vėdinimo katedros vedėją Vytautą Martinaitį]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 1, p. 33-34. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin O; Paulauskaitė Sabina. Temperatūrinių bangų atitvarose pasiskirstymo skaičiavimas įvertinant fazių pokyčius. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 88. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Karbauskaitė J; Stankevičius V; Paulauskaitė Sabina. Energijos suvartojimo pastatuose vertinimo aspektai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 91. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Calculation of a wals temperature wave spread regarding phase transitions. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 205. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Karbauskaitė J; Stankevičius V; Paulauskaitė Sabina. Aspects of energy consumption assessment in buildings. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 208. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Temperatūrinių laukų regeneraciniuose utilizatoriuose, kuriuose vyksta fazių pokyčiai, skaičiavimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Mikroklimato kondicionavimo sistamų galios ir valdymo parametrų oprimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1996 - Gedgaudas Marijonas; Juodis Egidijus Saulius; Paulauskaitė Sabina. Faktinės šilumos sąnaudos gyvenamuose ir visuomeniniuose pastatuose. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 40. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1994 - Paulauskaitė Sabina; Ruškytė Laima. Influence of architecture exterial and building construction on energy consumption = : Gyvenamųjų ir kitų komunalinių pastatų, centralizuotai aprūpinamų šiluma, šildymo problemos. Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa [ir anotacijos] = International conference "Civil engineering and environment" program : 1994 rugsėjo 22-23 d. / Vilniaus technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1994, p. 63. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijos

2006 - Šiaučiūnas Raimundas; Žiliukas Pranas; Milišiūnaitė Inga; Janilionis Vytautas; Galkinas Stepanas; Marmaitė Gitana; Zakarevičius Povilas; Zuzevičiūtė Vaiva; Pociūtė Birutė Marytė; Dikčius Gintaras; Markevičienė Raimonda; Duoblienė Lilija; Daniūnas Alfonsas. Universitetų pajėgumas vykdyti magistrantūros studijas : [studija]. Vilnius: [Studijų kokybės vertinimo centras], 2006. [M.kr.:S005] [Aut.lankų sk.: 19.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Paulauskaitė Sabina; Christauskas Julius. Zasady oraz procedury ewaluacji studentów na wydziale inżynierii środowiska Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego Giedymina. Aksjolociczne aspekty ewaluacji w procesie kształcenia. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2005. ISBN 8387384216, p. 14-25. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2011 - Gluosnis Aleksandras Eduardas; Martinaitis Vytautas; Paulauskaitė Sabina; Skrinska Alfonsas Kazys; Juodis Egidijus Saulius; Čiuprinskas Kęstutis; Rynkun Genrika; Šakmanas Aloyzas Algimantas; Vegytė Nijolė Juzefa. Šildymo ir vėdinimo, Pastatų energetikos katedra. 1961-2011 metai : 1961-2011 metai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H005; T006] [Aut.lankų sk.: 7.190]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2010 - Čeikienė Nijolė; Paulauskaitė Sabina; Plakys Vytautas. Magistrantūra Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 7.357]
2002 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Plakys Vytautas; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Ruzgienė Birutė; Bartulis Vilius; Čiučelis Algirdas; Ginevičius Romualdas; Jakštas Arūnas; Jakučionis Algimantas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas; Kirvaitis Raimundas; Paulaus. Studijuokime Vilniaus Gedimino technikos universitete 2002. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 7.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Statybinė šiluminė fizika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 3.070]
2005 - Martinaitis Vytautas; Vegytė Nijolė-Juzefa; Paulauskaitė Sabina; Šakmanas Aloyzas Algimantas. Techninė termodinamika ir šilumokaita : aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 30.429]