Andrius Patapavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Kliukas Romualdas; Daniūnas Alfonsas; Gribniak Viktor; Lukoševičienė Ona; Vanagas Egidijus; Patapavičius Andrius. Half a century of reinforced concrete electric poles maintenance: inspection, field-testing, and performance assessment. Structure and infrastructure engineering. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 1573-2479. vol. 14, iss. 9 (2018), p. 1221-1232. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Vanagas Egidijus; Kliukas Romualdas; Lukoševičienė Ona; Maruschak Pavlo; Patapavičius Andrius; Juozapaitis Algirdas. A feasibility study of using composite reinforcement in transport and power industry structures. Transport : research journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. Vol. 32, no. 3 (2017), p. 321-329. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Daugevičius Mykolas; Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Patapavičius Andrius. Shear failure of sandwich panels subjected in bending. IOP Conference series: Materials science and engineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 660 (2019), p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]