Ina Pankrašovaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Kamarauskas Juozas; Usovaitė Ana; Gaižauskas Dovydas. The residence plot selection model for family house in Vilnius by neutrosophic WASPAS method. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 24, iss. 3 (2020), p. 182-196. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 904-909. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Optimization of architectural layout by the improved genetic algorithm. Journal of civil engineering and management. Vinius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 11, no. 1 (2005), p. 13-21. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Saladžinskas Sigitas; Juodagalvienė Birutė; Pankrašovaitė Ina. Pioneers of teaching of descriptive geometry in the universities of Krakow and Vilnius. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 26 (2014), p. 61-69. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Pankrašovaitė Ina. Trikampių ir keturkampių tinklų naudojimas kuriant trimačius modelius. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 111-115. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Pankrašovaitė Ina. 3D ornamentų modeliavimas taikant Spline technologiją. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 105-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Pankrašovaitė Ina. NURBS ir T- Spline technologijų taikymas 3D objektų modeliavimui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 49-53. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina. Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Technologiniai aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 145-150. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Pankrašovaitė Ina. Paviršinis modeliavimas mokymo procese. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 101-106. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina. Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Kurso struktūra. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 35-39. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Analysis of improved genetic algorithm for optimization of architectural layout. Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2004 m. sausio 28-29 d. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955095881, p. 78-82. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Analysis of genetic algorithms for floorplanning problem. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: 2003. ISBN 9986680255, p. 9. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Baušys Romualdas; Pankrašovaitė Ina. Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 387-388. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Stančius Antanas. Rastrinė ir vektorinė grafika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.440]
2011 - Pankrašovaitė Ina. Paviršinio modeliavimo pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.120]