Eugenijus Paliokas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Paliokas Eugenijus. Multidimensional analogues of the Riemann-Hilbert boundary value problem. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 12, no. 2 (2007), p. 205-214. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Paliokas Eugenijus. Šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos gyvybingumas. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 209-214. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Paliokas Eugenijus. Rymano-Hilberto kraštinis uždavinys daugiamatėms elipsinėms sistemoms. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr (2006), p. 58-63. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Bieliauskas Rytis; Paliokas Eugenijus. Bitcoin – a way to reach consensus in a completely decentralized manner. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 1-6. [M.kr.:N 001; N 009; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Paliokas Eugenijus. On solvability of the boundary value problems for the multidimensional elliptic systems of partial equations. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. vol. 7, no. 2 (2002), p. 105-112. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Paliokas Eugenijus. Daugiamačiai A. Bicadzės sistemos analogai. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2001, p. 221-226. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Paliokas Eugenijus. Riemann-hilbert boundary value problem for multidimensional elliptic systems of differential equations. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 90. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2006 - Krylovas Aleksandras; Paliokas Eugenijus. Discrete mathematics : textbook. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 13.929]
2006 - Krylovas Aleksandras; Paliokas Eugenijus. Algebra ir geometrija pasitelkiant MAPLE : teorijos santrauka ir laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 10.429]