Rolandas Palekas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Palekas Rolandas. Pamąstymai apie Louis’o I. Kahn’o įžvalgas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, priedas (2009). [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Reklaitė Julija; Palekas Rolandas. Genius loci vs kūrėjo ego. Laisvės architektūra: mokomoji knyga / Tomas Grunskis, Julija Reklaitė. 383 p. Vilnius: Baltos lankos, 2012. ISBN 9789955235804, p. 131-143. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Palekas Rolandas; Garšvaitė Jurgita; Puzonas Bartas; Palekienė Alma. Exhibition pavilion. Paleko ARCH studio. A10: new European architecture. 07/08. Amsterdam: RSM co-publishers, 2007. ISBN 9789079222025, p. 104-107. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Palekas Rolandas. Searching for own trends. Emerging Identities-East!: Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Tallinn, Vilnius, Warsaw / ed. Kristien Ring. 173 p. Berlin: Jovis Verlag, 2006. ISBN 3936314691, p. 44-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Palekas Rolandas. Gintautą Telksnį prisimenant. Gintautas Telksnys: architektas [monografija]/ sud. Leonardas Vaitys. 143 p. Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2005. ISBN 9986716411, p. 122-124. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1998 - Palekas Rolandas. Architektūros mokykla: tradicija ir novacija. Kai kurios pastabos dėl architektų rengimo. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 1 (1998), p. 43-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Palekas Rolandas; Kirliauskaitė Eglė. Rolandas Palekas. Architektūra, tapusi religija : [kalbėjosi Eglė Kirliauskaitė, nuotraukos: Audriaus Bagdono, Barto Puzono, Norbert Tukaj]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 126-137. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Bieliauskaitė Lina; Palekas Rolandas; Biekša Vytautas. Iš architektūrinių konkursų užsienyje – pamokos Lietuvai : žur. Linos Bieliauskaitės pokalbis su VGTU Architektūros katedros profesoriumi Rolandu Paleku ir studijos "Processoffice" architektu Vytautu Biekša. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 6, p. 16-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Palekas Rolandas; Pakalnis Mindaugas; Čaikauskas Gintaras. "Rail baltica 2" : proga parodyti architektūrines ambicijas : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su VGTU profesoriais Rolandu Paleku, Gintaru Čaikausku ir UAB "Sweco Lietuva" architektu-urbanistu Mindaugu Pakalniu. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 7, p. 18-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Kuncevičius Sigitas; Baldišiūtė Andrė; Rekevičius Lukas; Palekas Rolandas. Tarp geriausiųjų - ir VGTU dėstytojai : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su Sigitu Kuncevičiumi, Andre Baldišiūte, Luku Rekevičiumi, Rolandu Paleku. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 40-51. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Rimkutė Bitė; Natkevičius Gintautas; Palekas Rolandas. Laukia reabilitacijos : architektai stengiasi išsklaidyti slogų įspūdį, paliktą betoninių sovietmečio statinių. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 3, p. 52-55. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Palekas Rolandas. Kūrybai įkvepia pats gyvenimas. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2013, nr. 1(5), p. 52-65. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Palekas Rolandas. Vytautui Dičiui – 80!. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 2, p. 34-35. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Srėbalius Tomas; Palekas Rolandas; Čaikauskas Gintaras; Vizgirda Kristijonas. Kova su reklamos skėriais : miestovaizdžio sargai ruošiasi pažaboti nevaldomą išorinės informacijos antplūdį sostinėje. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2010, Nr. 11, p. 46-51. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Palekas Rolandas. Reikėtų numatyti teritorijas pastatams statyti?. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2008, Nr. 6, p. 13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Palekas Rolandas. School as a community. A few architectural tools to promote this direction. International Conference Educational Architecture. Challenges of Change, 22–23 November 2018 Council Hall of Vilnius Municipality, 3, Konstitucijos Ave., Vilnius : conference abstracts. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISBN 9786094761454, p. 54-55. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Palekas Rolandas. PAS [S]. Paleko ARCH studija. Vilnius: Vaga, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2007 - Blažiūnas Gintautas; Bučiūtė Elena Nijolė; Čaikauskas Gintaras; Dičius Vytautas; Kuncevičius Sigitas; Markejevaitė Lada; Mikštas Saulius; Palekas Rolandas; Ziberkas Leonidas Pranas. Pastatų tipologija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 25.286]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1998 - Palekas Rolandas. Interjero projektavimas : mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.286]