Egidijus Ostašius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Laukaitis Algirdas; Plikynas Darius; Ostašius Egidijus. Sentence level alignment of digitized books parallel corpora. Informatica. Vilnius: Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. vol. 29, no 4 (2018), p. 693-710. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Ostašius Egidijus; Laukaitis Algirdas. Reference model for e-government monitoring, evaluation and benchmarking. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 3 (2015), p. 255-263. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Ostašius Egidijus; Petravičiūtė Živilė. Assessment of e-services and their systems. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Nr. 4(21), p. 360-367. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Ostašius Egidijus. Assessing maturity for e-government service. Collaborative networks in the internet of services : proceedings of 13th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2012, Bournemouth, UK, October 1-3, 2012. Berlin: Springer. ISSN 1868-4238. Vol. 380 (2012), p. 301-309. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Ostašius Egidijus; Petravičiūtė Živilė. Applying e-service model in assessment and comparison of services. Collaborative networks for a sustainable world : proceedings of 11th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2010 Saint-Etienne, France. 11-13 October, 2010. Berlin: Springer. ISSN 1868-4238. Vol. 336 (2010), p. 443-450. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Ostašius Egidijus; Petravičiūtė Živilė. Modeling e-services in public sector. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 53 (2010), p. 127-143. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2006 - Petravičiūtė Živilė; Kulvietis Genadijus; Ostašius Egidijus. SOA approach for E-service. WSEAS transactions on business and economics. Athens: WSEAS. ISSN 1109-9526. Vol. 3, iss. 8 (2006), p. 594-596. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Ostašius Egidijus. Viešųjų paslaugų perkėlimo iš tradicinės į elektroninę terpę brandos lygio vertinimas. Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos [elektroninis išteklius] : IX mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2011 m. gegužės 3 d., Alytus [CD] / Alytaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2011. ISBN 9786098020168, p. 55-61. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Ostašius Egidijus. Elektroninių paslaugų viešame sektoriuje diegimas ir tobulinimas. Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos: VIII mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. gegužės 21 d., Alytus. Vol. 1 / Alytaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2010. ISBN 9786098020106, p. 48-54. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Ostašius Egidijus; Petravičiūtė Živilė; Kulvietis Genadijus. Constructing a generic e-service model in public sector. Information technologies'2010 : Research Communications of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010. Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0055. 2010, p. 33-40. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Petravičiūtė Živilė; Kulvietis Genadijus; Ostašius Egidijus. SOA approach for E-service. The 5th WSEAS International Conference on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working) (E-ACTIVITIES '06) Venice, Italy, November 20-22, 2006 [CD]. Athenes: WSEAS, 2006. ISBN 9608457564, p. 127-129. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]