Meda Norbutaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Norbutaitė Meda. Tapytoja Meda Norbutaitė : tapyba. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 88, p. 100-106. [M.kr.:H003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Norbutaitė Meda. Nuotoliniu būdu teikiamų modulių apiforminimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 44-48. [M.kr.:H003; T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Andriušytė Aistė; Norbutaitė Meda. Kompozicijos dėsniai gamtos formose : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 5.214]