Vaida Nedzinskaitė-Mitkė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Promoting competitiveness in creative industries: changes and trends of Lithuanian film industry in 21st century. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. vol. 10, no. 1 (2017), p. 14-25. [M.kr.:S003; S008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. The impact of globalization to creative industries: the analysis of film industries of Central and Eastern Europe. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 64-74. [M.kr.:S003; S008] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Nobody wanted to die (1965), Vytautas Žalakevičius. Cine-versity / editors Kirk Johnson, Roberta Jablonskytė. Viborg: The Animation Workshop-Via University College, 2018. ISBN 9788797085004, p. 51-54. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Devil's bride (1974), Arūnas Žebriūnas. Cine-versity / editors Kirk Johnson, Roberta Jablonskytė. Viborg: The Animation Workshop-Via University College, 2018. ISBN 9788797085004, p. 41-44. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Copy shop (2001), Virgil Widrich. Cine-versity / editors Kirk Johnson, Roberta Jablonskytė. Viborg: The Animation Workshop-Via University College, 2018. ISBN 9788797085004, p. 28-29. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Boogeyman (1987), Ilja Bereznickas. Cine-versity / editors Kirk Johnson, Roberta Jablonskytė. Viborg: The Animation Workshop-Via University College, 2018. ISBN 9788797085004, p. 39-40. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Innovation policy and development of creative industries: case study of Lithuanian animation industry. World Academy of Science, Engineering and Technology. International journal of industrial and manufacturing engineering. .. ISSN 2010-376X. Vol. 11, no. 10 (2017), p. 2341-2345. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Causes and conditions for animation-as-genre misconception: Lithuanian case. CONFIA 2018. 6th International conference on Illustration and Animation. Barcelos: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 2018. ISBN 9789899986169, p. 102-111. [M.kr.:H003; S003; S008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Animation industry’s expectations from industry-specific education: Lithuanian case. CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation Guimarães, Portugal, July 2017. Barselos: Instituto Politécnico do Càvado e do Ave, 2017. ISBN 9789899986138, p. 278-288. [M.kr.:S003; S007; S008] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. TOP 10: technologijos ir inovacijos animacijoje. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 2(17), p. 52-54. [M.kr.:H003; S003; S008] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2018 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Animacijos industrija Lietuvoje: analizė ir galimybės : monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:H003; S003; S008] [Aut.lankų sk.: 10.960]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S001] [Aut.lankų sk.: 25.370]

Mokomosios knygos

2017 - Mitkus Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė Vaida. Komiksai: pažink ir kurk. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H003; S008] [Aut.lankų sk.: 5.470]