Linas Naujokaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Naujokaitis Linas. Sėkmės galerija. Linas Naujokaitis : [prisiminimai]. Manoji Alma Mater 1956-2010: skirta VISI-VGTU absolventų pirmajam kongresui. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2010. ISBN 9789955286882, p. 138-139. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Naujokaitis Linas. Apie kraštovaizdį ir teritorijų planavimą. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. ISBN 9789955964230, p. 134-137. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Naujokaitis Linas. Kontekstas ir architektūrinio objekto koncepcija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.571]