Dainius Miškinis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Vaitkus Audrius; Čygas Donatas; Motiejūnas Algirdas; Pakalnis Algis; Miškinis Dainius. Improvement of road pavement maintenance models and technologies. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 242-249. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Laurinavičius Alfredas; Miškinis Dainius; Vaiškūnaitė Rasa; Laurinavičius Algimantas. Analysis and evaluation of the effect of studded tyres on road pavement and environment (III). The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 3 (2010), p. 169-176. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Vaiškūnaitė Rasa; Laurinavičius Alfredas; Miškinis Dainius. Analysis and evaluation of the effect of studded tyres on road pavement and environment (II). The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 4, no. 4 (2009), p. 203-211. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Kapski Dzianis; Leonovich Ivan; Ratkevičiūtė Kornelija; Miškinis Dainius. Implementation of experimental research in road traffic: theory and practice. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 3, no. 2 (2008), p. 101-108. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Miškinis Dainius; Lingaitis Vytautas. Maintenance costs of road pavement and motor vehicles on the route Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 2 (2006), p. 131-134. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Мишкинис Дайниус; Žilionienė Daiva; Čygas Donatas. Адаптация метода модели HDM к парку транспортных средств. Наука и техника в дорожной отрасли : ежеквартальный научно-технический журнал. Москва: Издательсво "Дороги". ISBN 5796200275. № 4, с. 6-9 (2004), p. 6-9. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2006 - Čygas Donatas; Laurinavičius Alfredas; Miškinis Dainius; Puodžiukas Virgaudas. Automobilių kelių investiciniai projektai : reikalavimai ir vertinimas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kelių katedra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 13.643]