Darius Miniotas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Plonis Darius; Bučinskas Juozas; Pomarnacki Raimondas; Miniotas Darius; Paulikas Šarūnas; Katkevičius Andrius; Martavičius Romanas; Nickelson Liudmila. Electric field and dispersion characteristic calculations of glass tube waveguides filled with biological substances. Electronics. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 1-14. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Urbanavičius Vytautas; Miniotas Darius; Serackis Artūras; Gurskas Antanas. Delay systems synthesis using multi-layer perceptron network. Acta physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 133, iss. 5 (2018), p. 1281-1286. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Ušinskas Andrius; Meilūnas Mečislavas; Paulinas Mantas; Miniotas Darius; Zakarkaitė Diana; Matačiūnas Mindaugas; Zeleckienė Ingrida; Ušinskienė Jurgita; Laucevičius Aleksandras. Computing volume of the heart's right ventricle using 2D echocardiography images. Mathematical modelling and analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. vol. 19, no. 4 (2014), p. 556-567. [M.kr.:M 001; N 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Matiukas Vilius; Miniotas Darius. Point cloud merging for complete 3D surface reconstruction. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 7(113), p. 73-76. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Matiukas Vilius; Miniotas Darius. Detection of laser beam’s center-line in 2D images. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 7(95), p. 67-70. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Masiulionis Tadas; Miniotas Darius; Rudinskas Darius; Kikutis Ramūnas; Masiulionienė Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 3 (2017), p. 75-82. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Špakov Oleg; Miniotas Darius. Processing gaze responses to dynamic 2D stimuli. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, no. 5(85), p. 89-92. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Špakov Oleg; Miniotas Darius. iComponent: software with flexible architecture for developing plug-in modules for eye trackers. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 37, no. 1 (2008), p. 26-32. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Paulinas Mantas; Miniotas Darius; Meilūnas Mečislavas; Ušinskas Andrius. An algorithm for segmentation of blood vessels in images. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 3(83), p. 25-28. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Špakov O.; Miniotas Darius. Visualization of eye gaze data using heat maps. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 2(74), p. 55-58. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Špakov Oleg; Miniotas Darius. Application of clustering algorithms in eye gaze visualizations. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 36, no. 2 (2007), p. 213-216. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Rokicki Jaroslav; Miniotas Darius; Meilūnas Mečislavas; Ušinskas Andrius. An algorithm for step-wise skeletonization of blood vessel network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 8(80), p. 87-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Miniotas Darius; Katkevičius Andrius; Plonis Darius. The study of road conditions that affect tilt-based text input for mobile devices. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 345-348. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Špakov O.; Miniotas Darius. Highly flexible software for gaze path analysis and visualization. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 7(71). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Serackis Artūras; Miniotas Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Plonis Darius. The study of extraneous conditions that affect tilt-based pointer movements. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20-22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 92-96. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Budrius Raimondas; Miniotas Darius. Detecting vertical inaccuracy in gaze point estimates during reading. Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2011 m. spalio 27-28 d. / Kauno technologijos universitetas. Biomedicininės inžinerijos institutas. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9789955253679, p. 172-175. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Špakov O.; Miniotas Darius. Universal format for recording and processing gaze data. Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2007 m. spalio 25-26 d. / Kauno technologijos universitetas. Biomedicininės inžinerijos institutas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253679, p. 125-128. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Vertimai

2018 - Miniotas Darius. Mikroelektronikos grandinių projektavimas : [vadovėlis]. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 55.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Miniotas Darius. Elektros grandinių analizė : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 15.480]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Miniotas Darius. Signalų ir grandinių analizė : kursinių projektų rengimo metodika. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 2.770]
2012 - Miniotas Darius. Signalai ir grandinės : praktinės užduotys ir metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 4.480]