Darius Migilinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Migilinskas Darius; Pavlovskis Miroslavas; Urba Irina; Zigmund Viačeslav. Analysis of problems, consequences and solutions for BIM application in reconstruction projects. Journal of civil engineering and management. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 8 (2017), p. 1082-1090. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Pavlovskis Miroslavas; Antuchevičienė Jurgita; Migilinskas Darius. Application of MCDM and BIM for evaluation of asset redevelopment solutions. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 3 (2016), p. 293-302. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Migilinskas Darius; Balionis Evaldas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Šiupšinskas Giedrius. An advanced multi-criteria evaluation model of the rational building energy performance. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 6 (2016), p. 844-851. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Popov Vladimir; Juocevičius Virgaudas; Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas; Mikalauskas Saulius. The use of a virtual building design and construction model for developing an effective project concept in 5D environment. Automation in construction: an international research journal. Netherlands: Elsevier B.V. ISSN 0926-5805. Vol. 19, iss. 3 (2010), p. 357-367. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Ranking of heritage building conversion alternatives by applying BIM and MCDM: a case of Sapieha Palace in Vilnius. Symmetry. Basel: MDPI AG. vol. 11, iss. 8 (2019), p. 1-26. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2006 - Ustinovičius Leonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Migilinskas Darius; Malewska Anna; Nowak Paul Olaf; Minasowicz Andrzej. Verbal analysis of risk elements in construction contracts. Cooperative Design, Visualization, and Engineering: third International Conference, CDVE 2006, Mallorca, Spain, September 17-20, 2006: proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 4101 (2006), p. 295-302. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. Computer-aided modelling, evaluation and management of construction projects according to PLM concept. Cooperative design, visualization, and engineering: third international conference, Cdve 2006, Mallorca, Spain, September 17-20, 2006: proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 4101 (2006), p. 242-250. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Balionis Evaldas; Migilinskas Darius; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. The multicriteria assessment of multi-storey office building energy performance. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 83-87. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Urba Irina; Zigmund Viačeslav. Problems in reconstruction projects, BIM uses and decision-making: Lithuanian case studies. Procedia Engineering. 2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management: 16th Lithuanian -German -Polish colloquium and 6th meeting of EURO working group Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering 24 May- 2nd International Workshop on flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017, 24 -26 April 2017, Poznan-Puszczykowo, Poland. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 208 (2017), p. 125-128. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Vilutienė Tatjana; Migilinskas Darius; Bružas Aurimas. Holistic approach to assess the sustainability and utility of refurbishment measures. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 137-142. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Migilinskas Darius; Popov Vladimir; Juocevičius Virgaudas; Ustinovičius Leonas. The benefits, obstacles and problems of practical BIM implementation. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 767-774. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. Methodology of risk and uncertainty management in construction’s technological and economical problems. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 789-794. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Popovas Vladimiras; Migilinskas Darius; Juocevičius Virgaudas; Mikalauskas Saulius. Application of building information modelling and construction process simulation ensuring virtual project development concept in 5D environment. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 616-624. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Tamošaitienė Jolanta; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 401-407. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. Uncertainties in construction's decision making. International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, O. Vaarmann and E. Zavadskas; Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathemathics and Informatics, Lithuanian Operations Society (LitORS), European Association of Operational Research Societies (EURO), Baltic Operations Research Society (BaltORS). Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250615, p. 17-22. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. An analysis of inaccuracy effect in solving construction technology and economy problems, applying games theory. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 229-235. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Fugalis Giedrius; Migilinskas Darius. Statybos tiekimo grandinės dalyvių ir reikšmingumų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Statybos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Civil engineering. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2020 - Matačiūnas Justas; Migilinskas Darius. Prienų daugiabučių namų atnaujinimo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Statybos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Civil engineering. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Videika Giedrius; Migilinskas Darius. Pagrindinių tvarių pastatų standartų ir BIM detalumo vertinimas prekybos paskirties projekto pavyzdžiu. Mokslas – Lietuvos ateitis. Statybos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Civil engineering. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Kiaulakis Arvydas; Vilutienė Tatjana; Migilinskas Darius. Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Statybos inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Civil engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Migilinskas Darius; Sadauskas Mykolas. BIM metodologijos diegimo analizė kartotinių gyvenamųjų pastatų projekte: atvejo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Statybos inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Civil engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Aukštikalnis Justas; Migilinskas Darius. Viešųjų pastatų įgyvendinimo analizė taikant integruoto projekto vystymo metodą. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 536-540. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Zigmund Viačeslav; Migilinskas Darius. BIM metodologijos taikymo fasado mūro konstrukcijoms analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 531-535. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Pavlovskis Miroslavas; Antuchevičienė Jurgita; Migilinskas Darius. Industrinių pastatų ir teritorijų konversija darnaus vystymosi požiūriu taikant BIM technologijas: situacijos analizė ir perspektyvos. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 505-513. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Rasiulis Romas; Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Čepurnaitė Jovita; Virbickas Arvydas. Energy efficiency of a public building renovation and reconstruction using base model passive house and bim technology. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 7, no. 3 (2015), p. 114-125. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Balčiūnas Darius; Matuzevičius Evaldas; Migilinskas Darius; Barvidas Arūnas. Hidroizoliacinių medžiagų klijavimo technologijų atsparumo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014), p. 504-513. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Migilinskas Darius; Galdikas Liudas; Šarka Vaidotas. Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 5 (2013), p. 492-497. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. Normalisation in the selection of construction alternatives. International journal of management and decision making. Geneve: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1462-4621. Vol. 8, no. 5-6 (2007), p. 623-639. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2006 - Cardoso Teixeira José Manuel; Minasowicz Andrzej; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Pellicer Armińana Eugenio; Nowak Paul Olaf; Grabiec Mieczysław. Training needs in construction project management : a survey of 4 countries of the EU. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 3 (2006), p. 237-245. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Popovas Vladimiras; Mikalauskas Saulius; Migilinskas Darius; Vainiūnas Povilas. Complex usage of 4d information modelling concept for building design, estimation, sheduling and determination of effective variant. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 12, nr. 2 (2006), p. 91-98. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Migilinskas Darius. Method of project multicriteria decision synthesis in construction. Badania operacyjne i systemowe 2006. T. 1, Metody i techniki. Warszawa: EXIT, 2006. ISBN 8360434204, p. 131-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Ustinovičius Leonas; Popovas Vladimiras; Migilinskas Darius. Automated management, modelling and choosing of economically effective variant in construction. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 183-189. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Migilinskas Darius. Normalizavimo metodų pasirinkimo įtaka priimant sprendimus statyboje pagal lošimų teoriją. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. IX, nr. 2 (2003), p. 73-79. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Kutut Vladislavas; Antuchevičienė Jurgita. Initial data preparation for 3D modelling of heritage building. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 649-656. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Implementing BIM for industrial and heritage building conversion. 17th international colloquium "Sustainable decisions in built environment", 15 May 2019, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Migilinskas Darius; Katkus Juozas; Sadauskas Mykolas. An application of BIM technologies in typical dwelling building projects. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 634-639. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Kiaulakis Arvydas; Vilutienė Tatjana; Migilinskas Darius. Statinio informacinio modeliavimo įtakos statybos projekto vykdymui vertinimas: atvejo analizė. 21-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2018 m. kovo 30 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 30 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Sadauskas Mykolas; Migilinskas Darius. BIM investicijų vertinimas gyvenamiesiems kartotiniams projektams. 21-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2018 m. kovo 30 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 30 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Aukštikalnis Justas; Migilinskas Darius. Integruoto projekto vystymo tyrimas viešosios paskirties projektuose. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2017 m. kovo 3 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 3 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Zigmund Viačeslav; Migilinskas Darius. Apdailos mūro konstrukcijų įgyvendinimo stadijų analizė. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2017 m. kovo 3 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 3 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Urba Irina; Migilinskas Darius. Pramoninių pastatų rekonstrukcijos proceso efektyvumo analizė. 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Statyba, 2016 m. kovo 31 d., Vilnius = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ Civil engineering, 31 March 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Balionis Evaldas; Migilinskas Darius. Daugiaaukščio biurų pastato ekonominių ir aplinkosauginių parametrų vertinimas esant skirtingoms energinio efektyvumo klasėms. 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2016 m. kovo 31 d., Vilnius = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“. Civil engineering, 31 March 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Balčiūnas Darius; Matuzevičius Evaldas; Migilinskas Darius; Barvidas Arūnas. Plokščiųjų stogų dangų įrengimo technologijų ir patikimumo analizė. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Lašas Saulius; Migilinskas Darius. Eksploatuojamų stogų informacijos poreikio analizė ir sprendimų priėmimo medžio kūrimas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Lysenkovas Viktoras; Migilinskas Darius. Pasyvių gyvenamųjų namų energijos poreikio ir statybos sprendinių analizė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Galdikas Liudas; Migilinskas Darius. Informacijos valdymas ir galimi sprendimo būdai įgyvendinant statybos projektą. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Migilinskas Darius. Statybos specialistų kvalifikacijos kėlimo aktualumo ir automatizuoto kompiuterinio projektavimo panaudojimo analizė. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Tamošaitienė Jolanta; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-8]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. An analysis of inaccuracy effect in solving construction technology and economy problems, applying games theory. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Migilinskas Darius. Neapibrėžtumų valdymo sprendžiant statybos uždavinius metodika. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 510-519. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Tamošaitienė Jolanta; Migilinskas Darius. Automatizuotų pastato modelių ekonominio efektyvumo nustatymas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 439-444. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Migilinskas Darius. Neapibrėžtumai ir juos sukeliančios sąlygos statybos procese. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 338-343. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Migilinskas Darius. Automatizuoto statybos valdymo panaudojimas konstrukcinių variantų parinkimo ir inžinerinio parengimo metu. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 312-317. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Migilinskas Darius. Statybos projekto automatizuoto valdymo per visą jo gyvavimo laikotarpį modelis. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 31-36. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Migilinskas Darius. Sprendimų priėmimo, panaudojant lošimų teoriją statyboje, apžvalga. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 59-64. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Migilinskas Darius. Plėvelinių stogo dangų sistemų su apšiltinimu panaudojimo analitinė apžvalga. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 55-62. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Migilinskas Darius. Kokybės valdymas ir bendradarbiavimas per visą statinio gyvavimo laikotarpį – didžioji BIM nauda. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 2538-8797. 2020, Nr. 1, p. 42-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Migilinskas Darius. BIM technologijų taikymas istorinių ir kultūros paveldo pastatų projektuose. Skaitmeninė statyba 2019. .. ISSN 2351-6925. 2019, Nr. 5, p. 40-41. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2018 - Migilinskas Darius. BIM nauda pramonės objektuose. Statyba ir architektūra. Teminis numeris "Baltic industry", 2018 pavasaris. Vilnius: UAB "Portalas SA.lt". ISSN 2538-8282. 2018, p. 22-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Migilinskas Darius; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Statinių energinis efektyvumas pasiekiamas skaitmeninio modeliavimo priemonėmis. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 1, p. 46-48. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Mikalauskas Saulius; Migilinskas Darius. BIM modelio duomenų panaudojimas sąmatiniams skaičiavimams. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas. ISSN 2351-6925. 2016, p. 28-29. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Migilinskas Darius; Jurdonas Aloyzas; Buidovaitė Kristina. „Bim“ – priemonė rizikoms suvaldyti : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su (VGTU) Statybos technologijos ir vadybos katedros docentu dr. Dariumi Migilinsku ir įmonės „Ugira“ vadovu Aloyzu Jurdonu. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 10, p. 36-37. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Migilinskas Darius. Tyrimas. Aktualiausia valdant statybos projektus yra nustatyti kainą, suvaldyti išlaidas, planuoti ir sudaryti grafikus. Statybunaujienos.lt. Vilnius: VšĮ „Propagandos ministerija“. 2015, Nr. 3(6), p. 46. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Migilinskas Darius. BIM specialistų rengimas : naujovės turi apimti ir atestavimą. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas. ISSN 2351-6925. 2015, p. 32-33. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Migilinskas Darius; Mikalauskas Saulius; Popovas Vladimiras. Statybos ekonominių skaičiavimų automatizavimas projektavimo sistemos MicroStation Triforma terpėje. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2005, Nr. 7-8, p. 59-60. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Implementing BIM for industrial and heritage building conversion. The 17th colloquium Sustainable decisions in built environment and Meeting of EURO working group “OR in sustainable development and civil engineering”, 15 May, 2019 Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: VGTU publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Ustinovičius Leonas; Popovas Vladimiras; Migilinskas Darius. Автоматизированное управление, моделирование и выбор экономически эффективного варианта в строительстве = : Automated management, simulation and the selection of economically effective version in the construction. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2004 - Migilinskas Darius; Ustinovičius Leonas. An analysis of inaccuracy effect in solving construction technology and economy problems, applying games theory. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 156-157. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Tamošaitienė Jolanta; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 192-193. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Migilinskas Darius. Technologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2006 - Ustinovičius Leonas; Migilinskas Darius; Mikšta Pranas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Minasowicz Andrzej. Statybos planavimas ir darbų grafikai : kursas Nr. 2 : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.429]