Irena Miculevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Miculevičienė Irena. Naujų informacinių ir kompiuterinių technologijų taikymas mokant užsienio kalbų. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 24, no. 1 (2016), p. 9-14. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Miculevičienė Irena. Profesinės vokiečių kalbos mokymas. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 36-39. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Miculevičienė Irena. Žaidimų vaidmuo kalbos mokymo procese. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2000, nr. 8, p. 65-70. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Miculevičienė Irena. Mokomasis vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų populiarių statybos terminų žodynėlis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 004; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 4.340]
2012 - Miculevičienė Irena. Lesebuch für Bauingenieure : ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 004; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 4.550]