Marius Mickaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Lithuanian experience of application the masonry cavity walls in multistory buildings with sound insulation requirements. Applied acoustics. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 0003-682X. vol. 153 (2019), p. 60-70. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius; Šukys Ritoldas. Features of sound classification scheme designated to label buildings in Lithuania. Journal of civil engineering and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 409-420. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Statistical assessment of environmental noise generated by road traffic. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 1 (2011), p. 96-105. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Determination of insertion loss of acoustic barriers under specific conditions. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 289-294. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr; Mickaitis Marius. Annual assessment of noise generated by road traffic using measurements. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 614-619. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius; Fiks Boris. Development classification scheme for evaluation dwellings sound insulation performance in Lithuania. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 443-449. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Sound transmission in buildings with asymmetric T-form joints. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 798-801. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Masiulytė-Vitkauskė Liepa; Bogdanienė Eglė Ganda; Lebednykaitė Miglė; Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius. Acoustic comfort in educational buildings: Lithuanian case study. 24th International Congress on Sound and Vibration (ICSV 24), July 23-27, 2017, London, United Kingdom : proceedings. International Institute of Acoustics and Vibrations, 2017, p. 1-6. [M.kr.:H 003; T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Mickaitis Marius; Lakštauskienė Violeta. Angaro rekonstrukcija įgyvendinant inovatyvius darnios architektūros sprendimus. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 1 (2013), p. 59-65. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Balbatunov Pavel; Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras. Assurance of acoustic comfort in renovating dormitories. The 19th International Congress on Sound and Vibration (ICSV19), July 08-12, 2012, Vilnius, Lithuania : proceedings. Vol. 2 [CD]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. ISBN 9781622764655, p. 908-912. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Mūrinių konstrukcijų garso izoliavimas papildomais lanksčiais sluoksniais. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 33-40. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Mickaitis Marius; Stauskis Vytautas-Jonas. Vibration transmission through joints of walls and columns in framed buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 11, no. 3 (2005), p. 185-191. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Vibration attenuation at asymmetric cross-form joints of buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 11, no. 2 (2005), p. 129-135. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Practical experience in verification acoustic class for building in octave versus one-third octave frequency bands. Proceedings of Euronoise 2018, Crete, May 27-31, 2018 : conference proceedings / M. Taroudakis (Ed.),. Helina: EAA - HELINA, 2018. ISSN 2226-5147, p. 1141-1146. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Sound transmission in buildings with asymmetric T-form joints. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-4]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Estimation of vibration transmission coefficient at asymmetric junctions of buildings. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Mickaitis Marius. Kolonos įtaka garso sklidimui tarp sienų karkasiniuose pastatuose. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 227-232. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Mickaitis Marius. Įvairių parametrų įtaka pastato konstrukcinių jungčių struktūrinio triukšmo izoliacijai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 126-131. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Mickaitis Marius. Struktūrinio garso sklidimas daugiaaukščiuose gelžbetoniniuose ir mūriniuose pastatuose. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 133-138. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2012 - Mickaitis Marius. Keturis dešimtmečius gyvuojanti katedra sprendžia uždavinius, aktualius ir architektams, ir statybos inžinieriams. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 1-2, p. 72-77. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Mickaitis Marius. Triukšmas gali sužeisti. Ozonas : ekologiškos kultūros gidas. Vilnius: VšĮ „Kultūros idėjų institutas“. ISSN 1822-6191. 2011, Nr. 3 (35), p. 24-25. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Mickaitis Marius. Medinės perdangos ir garso izoliacija. Statyk! : praktinis būsto vadovas. Vilnius: UAB „FOLIO VERSO“. ISSN 1648-4150. 2010, Nr. 7 (72), p. 18-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Mickaitis Marius. Pastato atitvarų garso izoliacijos projektavimo metodai. Statybų žinios: laikraštis Lietuvos statybininkams. UAB “FARBA VITA” bei Lietuvos statybininkų asociacija.. ISSN 1822-704X. 2009, Nr. 3(32), p. 30. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Experience obtained during the ten years of the sound classification practical use for regulation building acoustics in Lithuania. Journal of the Acoustical Society of America. 3rd joint meeting of the Acoustical Society of America and the European Acoustics Association : abstracts. Melville, NY: AIP Publishing. ISSN 0001-4966. vol. 141, iss. 5 (2017), p. 3666. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras. Akustinis komfortas ugdymo pastatuose: reikalavimai ir jų įgyvendinimas. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts [elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016, p. 20. [M.kr.:H 003; T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius; Fiks Boris. The sound classification scheme of buildings as a Lithuanian regulation for protection against noise: 10 years usage experience. Abstracts of the international conference „Acoustic climate inside and outside buildings“ held in conjunction with the workshop “Aircraft noise reduction by flow control and active / adaptive techniques”, 23–26 September, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014, p. 1-2. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Mickaitis Marius; Anuškevičius Jonas; Fiks Boris; Skomskis Mindaugas. Investigation of reverberation time in different purpose rooms. Abstracts of the international conference „Acoustic climate inside and outside buildings“ held in conjunction with the workshop “Aircraft noise reduction by flow control and active / adaptive techniques”, 23–26 September, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014, p. [1]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Mickaitis Marius. The implementation of sustainable and innovative architecture solutions in the reconstruction of the hangar project. Respublikinė mokslo konferencija ,,"Žalioji" architektūra: inovatyvus požiūris" [elektroninis išteklius], 2012 October 25-26 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012, p. [1]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Mickaitis Marius; Danielius Gužas. Evaluation Of Sound Insulation In Building In The Design Stage. 2nd International Jubilee Conference Baltic – Acoustic 2009, 17-19 June, 2009 Vilnius: Programme And Abstracts. Vilnius: UAB Biznio mašinų kompanija, 2009. ISBN 9786099509907, p.44. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Sound transmission in buildings with asymmetric T-form joints. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 347-348. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Stauskis Vytautas-Jonas; Mickaitis Marius. Estimation of vibration transmission coefficient at asymmetric junctions of buildings. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 297-298. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Lakštauskienė Violeta; Valevičius Martynas; Mickaitis Marius. Angaro rekonstrukcija įgyvendinant inovatyvius darnios architektūros sprendimus. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, I dalis. Socialiniai mokslai. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786603, p. 92-93. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Silickaitė Ingrida; Mickaitis Marius. Akustinio komforto įvertinimas studentų miestelio bendrabučiuose. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Humanitariniai mokslai. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 363-364. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Mickaitis Marius. Atitvarų garso izoliacijos projektavimas ir skaičiavimas pagal LST EN 12354 standartų seriją. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 1006-1016. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Mickaitis Marius. Statybinių konstrukcijų jungčių įtaka vibracijų silpimui. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2009 - Furmonavičius Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Skardinskas Liudvikas Antanas; Amšiejus Jonas; Medzvieckas Jurgis; Sližytė Danutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; J. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 108.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Mickaitis Marius. Mažaaukščių pastatų konstrukcijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 4.460]