Juozas Merkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Merkevičius Juozas; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Buleca Jan. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 200-211. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. The information technology sector: specifics of motivation of virtual personnel. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 314-321. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Model of personnel motivation of virtual organization. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 589-595. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtual and traditional organizations - singularity of personnel motivation. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 3(13), p. 119-126. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 229-245. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimo modelio formavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 151-162. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtuali organizacija: personalo motyvacijos, įgyvendinant organizacijos uždavinius, tyrimas. Working paper series / Vilniaus aukštoji vadybos mokykla. Vilnius: Vilnius Management School. ISSN 1822-895X. 2008, Nr. 2, p. 4-34. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2003 - Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Merkevičius Juozas; Trasauskas Edmundas. Information technology development in Lithuania : new tendencies and perspectives. Journal of Business Economics and Management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. IV, no. 2 (2003), p. 97-104. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Monografijos

2006 - Ginevičius Romualdas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Chlivickas Eugenijus; Merkevičius Juozas. XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai : monografija. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 39.143]