Juozas Merkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Merkevičius Juozas; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Buleca Jan. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 200-211. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Merkevičius Juozas. Aspects of personnel loyalty of virtual organization. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 873-878. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 350-356. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Merkevičius Juozas. Darbuotojų lojalumo formavimo veiksniai virtualiojoje organizacijoje. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2018, Nr. 1(7), p. 109-117. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Merkevičius Juozas; Bernotienė Neringa. Social security systems of Lithuania and Germany: diversity of approaches. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2010, no. 4, p. 109-115. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. The information technology sector: specifics of motivation of virtual personnel. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 314-321. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Model of personnel motivation of virtual organization. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 589-595. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtual and traditional organizations - singularity of personnel motivation. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 3(13), p. 119-126. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Davidavičius Sigitas; Merkevičius Juozas; Kryžanauskaitė Žydrė. Specifics of the management of the electronic distribution channels in hotel industry. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 2, no. 2 (2015), p. 59-80. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2010 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 229-245. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimo modelio formavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 151-162. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Merkevičius Juozas; Bartišius Darius; Bernotienė Neringa. Virtualioji organizacija : lyderystės formavimo veiksnių tyrimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 139-150. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtuali organizacija: personalo motyvacijos, įgyvendinant organizacijos uždavinius, tyrimas. Working paper series / Vilniaus aukštoji vadybos mokykla. Vilnius: Vilnius Management School. ISSN 1822-895X. 2008, Nr. 2, p. 4-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2004 - Merkevičius Juozas. Darbas tinkle IT pagalba. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 304-311. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Merkevičius Juozas; Trasauskas Edmundas. Information technology development in Lithuania : new tendencies and perspectives. Journal of Business Economics and Management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. IV, no. 2 (2003), p. 97-104. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Lazdauskas Evaldas; Merkevičius Juozas. Evaluation of mobile payments penetration in Baltic countries and Poland by applying MCDM methods. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Merkevičius Juozas; Deswal Chitra Singh. Assessments of eu countries for individuals trading possibilities. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Kazlauskas Arvydas; Merkevičius Juozas. Veiksniai įtakojantys gamybos procesų optimizavimą. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Merkevičius Juozas; Yadav Richa. Evaluation of ICT usages in virtual business by applying MCDM methods. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Paškevičiūtė Gintarė; Merkevičius Juozas. Vartotojų pasitenkinimo formavimo teoriniai aspektai prekybos naftos produktais sektoriuje. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 258-265. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Mitiušiov Pavel; Merkevičius Juozas. E-verslo plėtros problematikos teoriniai aspektai. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 47-52. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Rimkutė Giedrė; Merkevičius Juozas. Virtualios organizacijos personalo motyvavimo veiksniai. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Merkevičius Juozas. Virtualių organizacijų privalumai. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 159-165. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Micytė Vaida; Merkevičius Juozas. Veiksniai formuojantys personalo lojalumą verslo organizacijoje. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Chmieliauskas Nerijus; Merkevičius Juozas. Informacinių technologijų įtaka organizacijos modeliui. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 156-162. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Merkevičius Juozas. Informacinė visuomenė : supratimo skirtumai. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 152-161. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Merkevičius Juozas. Lyderio vaidmens aspektai personalo vadyboje. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 190-194. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Merkevičius Juozas. Virtualus socialinės tikrovės suvokimas. Socialinė tikrovė ir subjektas. Socialinio žinojimo problemos globalioje žinių rinkoje : konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: 2000, p. 30-32. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Merkevičius Juozas. Vadybos subjektai: sąvokų problemos. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 206-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Merkevičius Juozas. Lyderių atrankos kriterijų problematika. Ekonomika ir vadyba-2000 : aktualijos ir metodologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2000 m. gegužės 4, 5. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137497, p. 281-282. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2000 - Merkevičius Juozas. Darbuotojų atrankos ir apmokymo ypatumai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 124-128. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Merkevičius Juozas. Vadybinis požiūris į darbą ir jo raidos tendencijos. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 56-65. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1997 - Merkevičius Juozas. Mokesčių sistemos tobulinimas valstybiniame sektoriuje. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 207-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Merkevičius Juozas. Karlo Gustavo Jungo teorijos taikymo galimybės šiuolaikinėje vadyboje. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 203-206. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North Germany Academy of Informatology (Stralzund), Vilnius Gediminats Technical University, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 275-277. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2006 - Ginevičius Romualdas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Chlivickas Eugenijus; Merkevičius Juozas. XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai : monografija. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 39.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Merkevičius Juozas. Virtualios organizacijos personalo valdymas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.929]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Duval Pascal; Tăucean Ilie Mihai; Merkevičius Juozas; Novák-Marcinčin Jozef; Labudzki Remigiusz; Legutko Stanisław; Mocan Marian; Ungureanu Nicolae; Amariei Olga; Tăroată Anghel; Pugna Adrian Pavel. Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems : handbook. Timişoara: Editura Politehnica, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 23.000]
2011 - Tăucean Ilie Mihai; Mocan Marian; Tăroată Anghel; Duval Pascal; Merkevičius Juozas; Novák-Marcinčin Jozef; Labudzki Remigiusz; Legutko Stanisław; Ungureanu Nicolae; Amariei Olga. Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems. Vol. 1 – Text and cases. Vol. 2 – Slides presentation : handbook. Timişoara: Editura Politehnica, 2011. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 40.929]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Bagdžiūnaitė E.; Beniušienė I.; Burokas R.; Chlivickas Eugenijus; Daujotaitė-Prūsaitienė L.; Deveikytė J.; Jančiauskaitė L.; Kvietkus A.; Lobanova Liudmila; Merkevičius Juozas; Palidauskaitė J.; Rekašienė R.; Rusteika A.; Satkutė L.; Tuleikienė L.; Žukaus. Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose : mokymo programos metodinė medžiaga. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 7.286]