Ingrida Leščauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Baušys Romualdas; Mažonavičiūtė Ingrida. Safety evaluation methodology of urban public parks by multi-criteria decision making. Landscape and urban planning. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0169-2046. vol. 189 (2019), p. 372-381. [M.kr.:N 012; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Mažonavičiūtė Ingrida; Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Integration of ohman and rule-based coarticulation models for visualization of pure Lithuanian diphtongs. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 69-72. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Mažonavičiūtė Ingrida; Baušys Romualdas. Translingual visemes mapping for Lithuanian speech animation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 95-98. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Mažonavičiūtė Ingrida; Baušys Romualdas. English talking head adaptation for Lithuanian speech animation. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 38, no. 3 (2009), p. 217-224. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Moura António; Mažonavičiūtė Ingrida; Nunes João; Grigaravičius Justinas. Human lips synchronisation in Autodesk Maya. 14th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Maribor, Slovenia, June 27-30, 2007. New York: IEEE, 2007. ISBN 9789612480363, p. 117-120. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Mažonavičiūtė Ingrida; Baušys Romualdas. Framework for Lithuanian speech animation. 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010), Aalborg, Denmark, August 23-27, 2010. Aalborg: EUSIPCO, 2010. ISSN 2076-1465, p. 781-785. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Mažonavičiūtė Ingrida. Anglų kalbos vizemų taikymas lietuvių kalbos garsams. Kompiuterinė grafika ir projektavimas (2008 m. balandžio 8 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282990, p. 46-53. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Baušys Romualdas; Mažonavičiūtė Ingrida. Modelling aspects of 3D talking head. Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.). Kaunas: KTU, 2007. ISSN 1822-6337, p. 37-41. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Mažonavičiūtė Ingrida. Lithuanian speech animation technology for 3D facial model. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 8.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Baušys Romualdas; Danaitis Konstantinas Stanislovas; Mažonavičiūtė Ingrida. Komunikacinio dizaino pradmenys : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.210]