Dalius Mažeika

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Pliuskuvienė Birutė. Saw-tooth type piezoelectric multi-modal energy harvester. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier B.V.. ISSN 0924-4247. vol. 288 (2019), p. 125-133. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Bansevičius Ramutis Petras; Mažeika Dalius; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Drukteinienė Asta. Multi-DOF ultrasonic actuators for laser beam positioning. Shock and vibration. London: Hindawi. ISSN 1070-9622. vol. 2019 (2019), p. 1-13. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Bansevičius R.; Mažeika D.; Kulvietis G.; Tumasoniene I.; Drukteinienė A.; Jurenas V.; Bakanauskas V.. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. vol. 00 (2019), p. 1-8. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Bareikis Regimantas; Struckas Arūnas; Yang Ying. Disc type piezoelectric motor with two coaxial rotors. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier. ISSN 0924-4247. vol. 295 (2019), p. 151-159. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Borodinas Sergejus; Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Bareikis Regimantas; Yang Ying. Design optimization of double ring rotary type ultrasonic motor. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier B.V.. ISSN 0924-4247. vol. 293 (2019), p. 160-166. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Bareikis Regimantas; Yang Ying. Small size piezoelectric impact drive actuator with rectangular bimorphs. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0924-4247. Vol. 280 (2018), p. 76-84. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Bansevičius Ramutis Petras; Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta. Single cylinder-type piezoelectric actuator with two active kinematic pairs. Micromachines. Basel: MDPI AG. ISSN 2072-666X. vol. 9, iss. 11 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Yang Ying. Piezoelectric cantilevers for energy harvesting with irregular design of the cross sections. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 221-231. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Yang Ying. Multifrequency piezoelectric energy harvester based on polygon-shaped cantilever array. Shock and vibration. London: Hindawi. ISSN 1070-9622. Vol. 2018 (2018), p. 1-11. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras. Investigation of oscillations of piezoelectric actuators with multi-directional polarization. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. Vol. 99 (2018), p. 450-458. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Bakanauskas Vytautas. Trapezoidal cantilevers with irregular cross-sections for energy harvesting systems. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 7, iss. 2 (2017), p. 1-16. [M.kr.:T007; T008; T009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Investigation of multifrequency piezoelectric energy harvester. Shock and vibration. London: Hindawi. ISSN 1070-9622. Vol. 2017 (2017), p. 1-13. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. An inertial piezoelectric plate type rotary motor. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne, Switzerland: Elsevier Science. ISSN 0924-4247. vol. 263 (2017), p. 131-139. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Bakanauskas Vytautas; Kulvietis Genadijus. Piezoelectric mirror with an active kinematic pair. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 18, iss. 4 (2016), p. 2240-2247. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Mačiukienė Kristina; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Piezoelectric laser beam deflector for space applications. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 2 (2016), p. 1008-1015. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras; Bakanauskas Vytautas. Piezoelectric actuator with traveling wave waveguide. Journal of Vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 5 (2016), p. 2936-2946. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Piezoelectric active bearings and supports: structures, characteristics and applications. Archive of applied mechanics. Special issue: Piezoelectric materials and actuators. New York: Springer. ISSN 0939-1533. Vol. 86, iss. 10 (2016), p. 1697-1706. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Mačerauskas Eugenijus; Janutėnaitė Jūratė; Mažeika Dalius. Fine trajectory planning method for mobile piezorobots. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 18, iss. 4 (2016), p. 2043-2052. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Mažeika Dalius; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Bakanauskas Vytautas. Development of traveling wave actuators using waveguides of different geometrical forms. Shock and vibration. New York: Hindawi publishing corporation. ISSN 1070-9622. Vol. 2016, article 4101062 (2016), p. 1-9. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus; Yang Ying; Wang Yin. Development of a new ultrasonic actuator based on Langevin bending transducer. Archive of applied mechanics. Special issue: Piezoelectric materials and actuators. New York: Springer Berlin Heidelberg. ISSN 0939-1533. Vol. 86, iss. 10 (2016), p. 1787-1795. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. Journal of vibration engineering & technologies. Chennai: Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 345-353. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Borodinas Sergejus; Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius. The optimization of a symmetrical coplanar trimorph piezoelectric actuator. Sensors and actuators. A-Physical. Selected papers from the 9th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators. Lausanne, Switzerland: Elsevier Science. ISSN 0924-4247. Vol. 200 (2013), p. 133-137. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Bansevičius Ramutis. New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier Science Ltd. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013). [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr. Linear inertial piezoelectric motor with bimorph disc. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier Science Ltd. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013), p. 110-117. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Bansevičius Ramutis Petras; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius; Lučinskis Raimundas; Navickas Jonas. Investigation of novel design piezoelectric bending actuators. Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 1392-8716. Vol. 15, no. 2 (2013), p. 1064-1068. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Daukševičius Rolanas. Rod-shaped piezoelectric actuator with radial polarization. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 2 (2011), p. 358-364. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Hemsel Tobias; Bansevičius Ramutis Petras. The experimental research of piezoelectric actuator with two vectors of polarization direction. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, Nr. 2(82), p. 50-57. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Bansevičius Ramutis Petras; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Switching leg method for trajectory planning of mobile piezorobot. Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, no. 1 (2010), p. 26-33. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. Study of resonant vibrations shapes of the beam type piezoelectric actuator with preloaded mass. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, Nr. 2(76), p. 33-37. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Kulvietis Genadijus; Vaičiulienė S.. New linear piezoelectric actuator based on traveling wave. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 1 (2009), p.68-77. [M.kr.:N002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis; Kulvietis Genadijus. Investigation of contact point trajectories of the beam type piezoelectric actuator with two preloaded masses. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 4 (2009), p. 643-650. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Vasiljeva Liudmila; Mažeika Dalius; Yoon Seok-Jin. Investigation of omnidirectional piezoelectric actuator. Journal of electroceramics : Springer. .. ISSN 1385-3449. Vol. 20, no 3-4 (2008), p. 271-276. [M.kr.:N002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Tumasonienė Inga; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. The eigenvalue problem and its relevance to the optimal configuration of electrodes for ultrasound actuators. Journal of sound and vibration. Oxford: Elsevier. ISSN 0022-460X. Vol. 308, iss. 3-5 (2007), p. 683-691. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Modelling and analysis of omni-directional piezoelectric actuator. Journal of sound and vibration. Oxford: Elsevier. ISSN 0022-460X. Vol. 308, iss. 3-5 (2007), p. 867-878. [M.kr.:N002; N009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Yoon Seok-Jin; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. The actuator for micro moving of a body in a plane. Materials chemistry and physics : including materials science communications. .. ISSN 0254-0584. Vol. 91, iss. 1 (2005), p. 237-242. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. Systematic literature review of the cloud-ready software architecture. Baltic journal of modern computing. Ryga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. Vol. 5, no. 1 (2017), p. 124-135. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Bansevičius Ramutis; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius; Žvironienė Aušra. Excitation of 2D resonant oscillations in piezoelectric plate with additional masses. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 19, iss. 3 (2017), p. 1930-1936. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Grigoravičius Artūras. Cylindrical piezoelectric mobile actuator based on travelling wave. Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 5 (2012), p. 554-560. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Bansevičius Ramutis; Rimašauskienė Rūta; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Analysis of cylindrical piezoelectric actuator used in flow control device. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. T. 17, nr. 4 (2011), p. 395-399. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr. Modeling and design optimization of butterfly type piezoelectric actuator. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 9, no. 2 (2007), p. 63-67. [M.kr.:N002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Vaičiulienė S.. Piezoelectric actuator generating 3D-rotations of a sphere. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 173-178. [M.kr.:N002; T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Cholomskis Aurimas; Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. Cloud software performance metrics collection and aggregation for auto-scaling module. Information and Software Technologies. ICIST 2018, 24th International Conference, ICIST 2018, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319999715, p. 130-138. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius; Cholomskis Aurimas. Adaptive resource provisioning and auto-scaling for cloud native software. Information and Software Technologies. ICIST 2018, 24th International Conference, ICIST 2018, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319999715, p. 113-129. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. A cloud software isolation and cross-platform portability methods. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-6. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mačerauskas Eugenijus; Janutėnaitė Jūratė; Drukteinienė Asta; Mažeika Dalius. Trajectory planning for stabilization system of nanosatellite. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 22-28. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Investigation of the cantilever beam for piezoelectric energy harvesting. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 52-61. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Bakanauskas Vytautas; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Investigation of 1 degree of freedom piezoelectric laser deflector/scanner. Mechanika 2016 : proceedings of the 21st international scientific conference, 12, 13 May 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2951. 2016, p. 18-21. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Hemsel Tobias; Bansevičius Ramutis Petras. Multi-DOF cylindrical piezoelectric actuator with radial polarization. AIP Conference proceedings : International congress on ultrasonics, Gdańsk, Poland, 5-8 September, 2011 / American Institute of Physics. Melville: AIP Publishing. ISBN 9780735410190. Vol. 1433 (2012), p. 693-696. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus. Minimizing heat generation in a piezoelectric Langevin transducer. 2012 IEEE International ultrasonics symposium [elektroninis išteklius] : proceedings : October 07-10, 2012, Dresden, Germany. Dresden: IEEE, 2012. ISSN 1948-5719, P. 2714-2717. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Mažeika Dalius; Lučinskis Raimundas; Bansevičius Ramutis Petras. Investigation of contact point trajectories of piezoelectric actuator with bidirectional polarization. Vibration Problems ICOVP 2011 : the 10th International Conference on Vibration Problems. Dordreccht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2011. ISBN 9789400720695, p. 495-501. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras. Modeling and analysis of multi-DOF piezoelectric actuator with two directional polarization. Mechanika 2009 : proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 255-258. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Piezoelectric wide range laser deflecting/scanning devices with one and two degrees-of-freedom: state of the art and latest developments. Actuator 08 : 11th international conference on new actuators & 5th international exhibition on smart actuators and drive systems, 9-11 June, 2008, Bremen, Germany : conference proceedings. Bremen: HVG Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, 2008. ISBN 3933339103, p. 117-120. [M.kr.:N009; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Kazanavičius Justas; Mažeika Dalius. Migrating legacy software to microservices architecture. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University; edited by: Dalius Navakauskas, Šarūnas Paulikas, Darius Plonis, Dainius Udris. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Borodinas Sergejus. Three degree of freedom piezoelectric actuator for precise positioning. AIP conference proceedings. 14th International conference mechatronic systems and materials (MSM 2018), 4–6 June 2018, Zakopane, Poland. Melville, New York: AIP Publishing. ISBN 9780735417519. vol. 2029, iss. 1 (2018), p. 1-8. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Borodinas Sergejus; Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Bareikis Regimantas; Yang Ying. Rotary type ultrasonic motor with bending spokes. AIP conference proceedings. 14th International conference mechatronic systems and materials (MSM 2018), 4–6 June 2018, Zakopane, Poland. Melwille, New York: AIP Publishing. ISBN 9780735417519. vol. 2029, iss. 1 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - QIU Jian-min; Yang Ying; JIN Jia-mei; Mažeika Dalius; WANG Yi-ping; Vasiljev Piotr. Piezostack actuator with high precision, long travel distance and low driving voltage. SPAWDA17. Proceedings of the 2017 Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications, October 27-30, 2017 Chengdu, Sichuan, China / etitors: Guozheng Kang, Xiangyu Li. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538662373, p. 21-25. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Račys Donatas; Mažeika Dalius. Tinklo srauto anomalijų identifikavimas, taikant klasifikavimo metodus. Mokslas – Lietuvos ateitis : elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania : electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, nr. 3 (2015), p. 340-344. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Mazeika Dalius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Yang Ying. Piezoelectric actuator based on two bending-type Langevin transducers. Energy harvesting and systems : materials, mechanisms, circuits and storage. Berlin: de Gruyter. ISSN 2329-8774. Vol. 2, iss. 3-4 (2015), p. 193-199. [M.kr.:N002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. Investigation of the traveling-wave oscillations of piezoelectric cylinder. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials VI : selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 451-456. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Pjezoelektrinių energijos surinkimo sistemų apžvalga. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 676-681. [M.kr.:T001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Bansevičius Ramutis; Bubulis Algimantas; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Miniature rotary tables with piezoelectric hemispheres: research and development. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 2, iss. 3 (2014), p. 140-144. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Mažeika Dalius; Jasonis Saulius. Kompiuterių tinklo srauto anomalijų atpažinimas maksimalios entropijos metodu. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 162-167. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. Investigation of oscillations of the piezoelectric actuator with two-directional polarization. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials IV. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 198 (2013), p. 328-333. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The design of the multicomponent ultrasonic actuators on the basis of mode - frequency analysis. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 5 (2006), p. 924-929. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Eigenfrequency identification for optimization on multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 3 (2006), p. 558-564. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The identification of rezonance eigenfrequencies for multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 4, iss. 12 (2005), p. 2300-2306. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Vasiljev Piotr; Tiškevičius Jonas; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Piezoelectric actuator for body positioning in the plane. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 39-43. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Vasiljev Piotr; Bareikis Regimantas; Rotmanas Algimantas; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Ultrasonic oscillatory systems of "shaking beam" type. Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1392-1932. vol. 42, nr. 5 (2002), p. 363-370. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Vasiljev P.; Bareikis R.; Yoon Seok-Jin; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. The new type of linear piezoelectric motor. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2002, nr. 5 (37), p. 26-33. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Mažeika Dalius; Kutas Remigijus; Starikovičius Vadimas. AMT-IP(LANE) computer network parameters optimization for NFS. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2002, nr. 1(22), p. 69-72. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Vasiljev Piotr; Yoon Seok-Jin; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. "Shaking beam" type actuator for the linear piezoelectric motor. Journal of Vibroengineering. .. ISSN 1392-8716. 2002, no. 1(8), p. 25-30. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Numerical identification of modal shapes sequence of multicomponent piezoelectric actuators. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2000, nr. 4(5), p. 15-19. [M.kr.:N001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Design of the multicomponent ultrasonic drives based on mode - frequency analysis. Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 1999, Nr. 5 (20), p. 23-27. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1996 - Glėbus Andrius; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Bansevičius Rimas. Pjezoaktyvaus cilindro savųjų dažnių analizė. Mechaninė technologija : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 0234-7601. t. 24 (1996), p. 141-145. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus; Bareikis Regimantas; Yang Ying. Small size disc type piezoelectric actuator for rotary ultrasonic motor. ACTUATOR 2018: 16th international conference on new actuators, Bremen, Germany, 25-27 June 2018. Berlin: VDE Verlag GmbH, 2018. ISBN 9783933339300, p. 399-403. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr. Miniature high resolution laser beam deflectors with multi DOF piezoelectric kinematic pairs. ACTUATOR 2018 : 16th international conference on new actuators, Bremen, Germany, 25-27 June 2018. Bremen: VDE Verlag GmbH, 2018. ISBN 9783933339300, p. 425-428. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Multi-frequency piezoelectric energy harvester based on the square type cantilever array. Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference, 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017. ISSN 1822-2951, p. 81-87. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Yang Ying; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus. Longitudinal - torsional type piezoelectric actuator for the high speed rotational motor. Actuator 16 : 15th International Conference on New Actuators & 9th International Exhibition on Smart Actuators and Drive Systems, 13–15 June 2016, Bremen, Germany : conference proceedings / editor Hubert Borgmann. Bremen: MESSE BREMEN WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, 2016. ISBN 9783933339263, p. 410-413. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Mažeika Dalius; Yang Ying; Zhao C.. Small size ultrasonic piezoelectric actuator for 2DOF positioning. Actuator 2014 : 14th International conference on new actuators, 23– 25 June Bremen, Germany, 2014. Bremen: Messe Bremen, 2014. ISBN 9783933339232, p. 593-596. [M.kr.:N009; T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. Synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. ICOVP 2013 [elektroninis išteklius] : 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013, Lisbon, Portugal. Lisbon: [s.n.], 2013, p. 1-10. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus; Yang Ying; Lu Xiaolong; Peng Hanmin; Zhang Qi. Investigation of Heating Problem in a Langevin Piezoelectric Actuator. Proceedings of 10th International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications and 8th Energy Harvesting Workshop (IWPMA/EHW 2013). Hannover, July 14th - July 17th, 2013 / Leibniz Universitat, Hannover, Germany. Garbsen: TEWISS-Technik und Wissen GmbH, 2013. ISSN 1868-1999, p. 108-110. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus; Yang Ying; Wang Ying; Zhang Jun. Excitation of elliptical trajectories in a langevin bending type transducer. Proceedings of 10th International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications and 8th Energy Harvesting Workshop (IWPMA/EHW 2013). Hannover, July 14th - July 17th, 2013 / Leibniz Universitat, Hannover, Germany. Garbsen: TEWISS-Technik und Wissen GmbH, 2013. ISSN 1868-1999, p. 105-107. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius. Miniature flat type inertial piezoelectric motor. 2009 IEEE International ultrasonics symposium [elektroninis išteklius] : proceedings : September 20-23, 2009, Roma, Italy. Piscataway, NJ: IEEE, 2010. ISBN 9781424443901, P. 2607-2610. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Juozapavičius Algimantas; Mažeika Dalius; Kutka Eduardas; Naujikas Rolandas. Grid infrastructures for Lithuanian research and public sectors. TNC 2010 : 26th TERENA Networking Conference, Vilnius, Lithuania, 31 May - 3 June 2010 : conference proceedings [Elektroninis išteklius]. Amsterdam: TERENA, 2010. ISBN 9789077559208, p. 1-4. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Juozapavičius Algimantas; Mažeika Dalius; Kutka Eduardas; Naujikas Rolandas. Grid infrastructure for Lithuanian research and public sectors. TNC 2010 : 26th TERENA Networking Conference, 31 May - 3 June, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] / The Lithuanian National Research and Education Network. Vilnius: LITNET, 2010. ISBN 9789077559208, p. [1-4]. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The identification of eigenfrequencies for cylinder-shaped piezo actuators. The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '06) Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006 [CD]. WSEAS: Athenes, 2006. ISBN 9608457424, p. 176-180. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Yoon S-J.. Investigation of multipurpose piezoelectric actuator. Proceedings of 2nd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators : May 22nd-26th, 2005, Paderborn / Heinz Nixdorf Institut. Universität Paderborn. Paderborn: HNI, 2006. ISBN 3935433891, p. 399-408. [M.kr.:N008; T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Mažeika Dalius; Juozapavičius Algimantas. GRID computing infrastructure, problems and perspectives in Lithuania. Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006 sausio 25-26 d. / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955099933, p. 298-302. [M.kr.:N009; T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The optimisation of electrodes configuration for multicomponent ultrasonic actuators. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : MATH'05, ISCOCO'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05: Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005 [CD]. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457394, p. 200-204. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Multi ultrasonic actuators with some degree of freedom. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : 2005 WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE'05) : 2005 WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED"05) : 2005 WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control (Control'05) : Venice, Italy, November 2-4, 2005. Venice: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457378, p. 609-613. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Investigation of powerfull and high precision piezoelectric actuator for two-dimensional positioning. Mechanics of the 21st Century [Elektroninis išteklius] : 21st ICTAM, 2004 : Warsaw : CD-ROM Proceedings. Dordrecht: Springer, 2005. ISBN 1402034563, p. 1-2. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Vasiljev Piotr; Bareikis Regimantas; Vasiljeva Liudmila; Tiškevičius Jonas; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Piezoelectric actuator of type "A shaking beam" for body positioning in the plane. Actuator 2004 : 9th International Conference on New Actuators & 3rd International Exhibition on Smart Actuators and Drive Systems, Bremen Germany 14-16 June 2004 : conference proceedings. Bremen: Messe Bremen, 2004, p. 464-467. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Investigation of powerfull and high precision piezoelectric actuator for two-dimensional positioning. ICTAMO4 : 21st international congress of theoretical and applied mechanics, August 15-21, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. Warszawa: IPPT PAN, 2004. ISBN 8389687011, P. 1-2. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Investigation of powerfull and high precision piezoelectric actuator for two-dimensional positioning. 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 15-21 August 2004, Warsaw, Poland[elektroninis išteklius] : ICTAM04: abstracts and CD-ROM proceedings [CD]. Warsaw: IPPT PAN, 2004. ISBN 8389697011, p. 1-2. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Kulvietis Genadijus; Čepulkauskas Algimantas; Kulvietienė Regina; Mažeika Dalius. Computer analytical methods for the investigation of vibrations in dynamical systems. Vibroengineering 2004 : proceedings of the 5th international conference. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-8716. 2004, p. 89-94. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Numerical identification algorithm of the mechanical structures modal shapes sequence. Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094044, p. 95-100. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Numerical analysis of excitation zones configuration for multicomponent piezoelectric actuators. Mechanika - 2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. balandžio 5-6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 190-195. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Bansevičius Ramutis; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Numerical analysis of excitation zones configuration for multicomponenet piezoelectric actuators. Mechanika-2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2001 m. balandžio 5-6 : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 190-195. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Bansevičius R.; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Optimal electrodes configuration of two dimensional piezodrives. 2nd International conference of mechanical engineering "Mechanics'97", 23-25 September 1997, Vilnius : proceedings. Part 2. Material science and welding MSW; Biomechanics BM; Tribology T. Vilnius: Technika, 1997, p. 55-59. [M.kr.:T008; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1994 - Bukotas Gintaras; Kačianauskas Rimantas; Mažeika Dalius. Medžiagos nevienalytiškumo įtakos gniuždomų strypų stabilumui tyrimas. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaro darbai = Proceedings of third seminar on computational mechanics. Vilnius: Technika, 1994. ISBN 9986051134, p. 17-21. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Mažeika Dalius; Kunigonytė Kornelija. Dirbame ir veikiame globalioje IT rinkoje : pokalbis su VGTU Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. Daliumi Mažeika. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 16-20. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Mažeika Dalius; Jučiūtė Edita. Rašyti programinį kodą yra lyg rašyti rašinį : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. Daliumi Mažeika. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 2(13), p. 32-39. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kliukas Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Mažeika Dalius; Jakaitis Jonas; Jučiūtė Edita. Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.:S004; S007; T002; T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Misevičienė Regina; Bansevičius Ramutis Petras; Mažeika Dalius. KTU ir VGTU mokslininkų sinergijos rezultatas – unikalūs pjezoelektriniai deflektoriai : KTU doc. dr. Reginos Misevičienės pokalbis su LMA akademiku, KTU vyriausiuoju mokslo darbuotoju habil. dr. prof. Ramučiu Bansevičiumi ir projekto koordinatoriumi VGTU. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2015, Nr. 4-5, p. 34-37. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Mažeika Dalius. Pjezoelektrinių sistemų tyrimų apžvalga. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 1, p. 30-32. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Mažeika Dalius. VGTU – BalticGrid II projekto partneris. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2008, Nr. 3, p. 18. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Kačeniauskas Arnas; Mažeika Dalius. Lietuvos lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų tinklo LitGRID pristatymas. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. .. ISSN 0134-3165. 2007, Nr.2, p. 40-41. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Mažeika Dalius. Lygiagrečių skaičiavimų laboratorijoje pasiektas Lietuvos rekordas. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2005, Nr. 10, p. 42. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Mažeika Dalius. Plėtotini lygiagretieji skaičiavimai. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2003, Nr. 3, p. 30. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Cholomskis Aurimas; Mažeika Dalius. Investigation of self-managed mircroservice architecture. 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius: VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642, p. 12. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Bakanauskas Vytautas; Kulvietis Genadijus. Piezoelectric mirror with active kinematic pair. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015), 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania : abstracts / compiled by Dalius Mažeika, Andrius Čeponis. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094578243, p. 12. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Bakanauskas Vytautas; Čeponis Andrius. Piezoelectric actuator with traveling wave waveguide. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015), 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania : abstracts / compiled by Dalius Mažeika, Andrius Čeponis. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094578243, p. 24. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Drukteinienė Asta; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius. Fine trajectory planning method for mobile piezorobots. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015), 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania : abstracts / compiled by Dalius Mažeika, Andrius Čeponis. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094578243, p. 19-20. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Borodinas Sergejus; Yang Ying. Piezoelectric actuators with two bending type Langevin transducers. The 11th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators & the 9th energy harvesting workshop : program and abstracts : Sept. 22nd-25th, 2014, Suzhou, China. [Suzhou]: 2014, p. 54. [M.kr.:N002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis; Kulvietis Genadijus; Jūrėnas Vytautas. Investigation of piezoelectric deflector with active kinematic pair. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 126-127. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. Investigation of oscillations of piezoelectric actuators with multi-directional polarization. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 115-116. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Mažeika Dalius; Lučinskis Raimundas; Kulvietis Genadijus; Bansevičius Ramutis Petras. Investigation of traveling wave oscillations of piezoelectric. Mechatronic Systems and Materials : abstracts of the 9th international conference, MSM 2013, 1-3 July 2013, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika. ISSN 1822-8283. 2013, p. 162. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Lučinskis Raimundas; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras. Design of the piezoelectric actuator with two directional polarizations for controllable multi-DOF oscillations. Mechatronic Systems and Materials : abstracts of the 7th international conference MSM 2011, 7-9 July 2011, Kaunas University of Technology, Kaunas (Lithuania) / editors: I. Skiedraitė, J. Baskutienė, E. Dragašius ; Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Opole University of Technology, Bialystok Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2011, p. 92. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Bansevičius Ramutis. Modeling and analysis of plate type piezoelectric actuator with two degrees-of-freedom. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009 : abstracts, 22-25 October, 2009 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 76-77. [M.kr.:T001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr. Modeling and design optimization of butterfly type actuator. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007). 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 196. [M.kr.:T001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Borodinas Sergejus; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Yoon S-J.. Investigation of multipurpose piezoelectric actuator. IWPMA 2005. 2nd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators : Materials and Actuators. Engineering Progress by Interdisciplinary Research. May 22nd- 26th, 2005 Heinz Nixdort Institute, University of Paderborn Germany. Paderborn: 2005, p. 90. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Vasiljev Piotr; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Investigation of powerfull and high precision piezoelectric actuator for two-dimensional positioning. ICTAMO4 : 21st international congress of theoretical and applied mechanics, August 15-21, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. Warszawa: IPPT PAN, 2004. ISBN 8389687011, P. 312-313. [M.kr.:N002; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Kutas Remigijus; Mažeika Dalius; Starikovičius Vadimas. Performance evaluation of parallel computing systems. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: 2003. ISBN 9986680255, p. 41. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Mažeika Dalius; Mikejan Jevgenij. Investigation of user vulnerability in social networking site. DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 – December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2018. ISBN 9786090700433, p. 58. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Mažeika Dalius. Daugiamačių pjezomechaninių sistemų modeliavimas : mokslo darbų apžvalga : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 2.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2015 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015) : abstracts : 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 4.929]

Patentai

2015 - Zhao Chunsheng; Vasiljev Piotr; Wang Liang; Yang Ying; Wang Yin; Jin Jiamei; Borodinas Sergejus; Mažeika Dalius. Inertia type piezoelectric ultrasonic motor. Nanjing: 2015. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus. Vieno laisvės laipsnio pjezoelektrinis lazerio spindulio krypties valdymo įrenginys. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2016. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Bakanauskas Vytautas. Pjezoelektrinis bėgančios bangos įrenginys. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2016. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Goranin Nikolaj; Mažeika Dalius. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos : mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2011. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 9.857]