Arvydas Matuliauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Ragulskis Liutauras Mykolas; Ragulskis Kazimieras; Bubulis Algimantas; Spruogis Bronislovas; Mištinas Vygantas; Matuliauskas Arvydas. Investigation of dynamics of fluid in the elements of a pipe robot. Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 10, no. 2 (2008), p. 209-212. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Patašienė Laima; Ragulskis Kazimieras; Spruogis Bronislovas. Interaction of vibrating and translational motions. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 9, no. 4 (2007), p. 77-81. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas; Pikūnas Alvydas. Wall press walking in-pipe robot. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / Trans Tech Publications LTD. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 296-300. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Spruogis Bronislovas; Pilkauskas Kęstutis; Ragulskis Liutauras. Investigation of stability of a pipe. Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 106-108. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Mištinas Vygantas; Matuliauskas A.; Ragulskis Kazimieras; Spruogis B.. Behaviour of dynamic processes in self-exciting vibration of an inpipe robot. Vibroengineering 2006 : proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2006, p. 91-94. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Ragulskis Liutauras Mykolas; Spruogis Bronislovas; Mištinas Vygantas; Matuliauskas Alvydas. Investigation of dynamics of a pipe robot of advanced type. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 8, no. 3 (2006), p. 79-84. [M.kr.:T 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Ragulskis Kazimieras; Spruogis B.; Matuliauskas A.; Mištinas Vygantas. Investigation of dynamics of a pipe robot. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 8, no. 2 (2006), p. 40-44. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Bogdevičius Marijonas; Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Spruogis Bronislovas; Suslavičius Vladimiras. Dynamics of pneumatic and hydraulic transport technological equipment. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 37-42. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Pipeline robots with elastic elements. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 5 (2002), p. 177-181. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Pikūnas Alvydas; Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Research on the pipeline transport robots elements. Eksploatacja i niezawodność. Warszawa: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2004, Nr. 1(21), p. 14-18. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Kulvietis G; Mištinas V.; Matuliauskas A.; Ragulskis Kazimieras; Spruogis B.. Dynamic parameter investigation of pipe robots. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2001, no. 2(7), p. 55-58. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Spruogis Bronislovas; Ragulskis Kazimieras. Pipe crawling robots with vibratory drives. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2000, no. 4(5), p. 9-14. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Spruogis Bronislovas; Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas. Investigation of orginal in-pipe robots with pneumatic drives. Mechanika-2004 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2004 m. balandžio 1-2. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096306, p. 454-459. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Spruogis Bronislovas. Robots with deformable and solid elements. Transporto priemonės - 2002 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2002 m. spalio 24-25 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, October 24-25, 2002. Kaunas: Technologija, 2002, p. 151-156. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Spruogis Bronislovas; Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas. Pipe crawling robots with elastic connections. The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002 : proceedings. Kraljevo: Riza, 2002. ISBN 8682631156, p. 5-8. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Slenkančiojo roboto su vibropavara kinematinių parametrų tyrimas. Mechanika-2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2001 m. balandžio 5-6 : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 312-317. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas. Vamzdynų transporto robotų fiziniai modeliai. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 92-96. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas; Spruogis Bronislovas. Vamzdynų robotų su pneumatinėmis pavaromis konstrukcijų tyrimas. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 128-133. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Roboto su žiediniais elementais matematinis modelis. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 227-233. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Slenkančiojo roboto su vibropavara charakteristikų nustatymas. Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 330-337. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Mištinas Vygantas; Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Savaeigių vamzdynų robotų konstrukcijų analizė. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 122-127. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Slankiojantys robotai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 105-111. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Matuliauskas Arvydas. Krovinių transporto robotai terminaluose. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. TRANSPORTAS. Vilnius: Technika, 1999, p. 114-120. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas; Pikūnas Alvydas. Wall press walking in-pipe robot. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 101-102. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Mištinas Vygantas; Matuliauskas Arvydas; Spruogis Bronislovas. Originalūs vamzdynų diagnostikos robotai su vibropavaromis. Transporto priemonės - 2000 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986138434, p. 173-177. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2002 - Spruogis Bronislovas; Ragulskis Kazimieras; Bogdevičius Marijonas; Ragulskis Minvydas; Matuliauskas Arvydas; Mištinas Vygantas. Vamzdyno viduje žingsniuojantis robotas: patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2002. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Matuliauskas Arvydas. Transporto technologinių įrenginių katedros bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]