Ieva Matulevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata; Matulevičiūtė Ieva. Качество вебсайта и особенности поведения эл-покупателя. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 264-272. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]