Jonas Matijošius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Gutarevych Yuryi; Shuba Yevheniy; Matijošius Jonas; Karev Stanislav; Sokolovskij Edgar; Rimkus Alfredas. Intensification of the combustion process in a gasoline engine by adding a hydrogen-containing gas. International journal of hydrogen energy. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-3199. vol. 43, iss. 33 (2018), p. 16334-16343. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas; Bogdevičius Marijonas; Bereczky Akos; Torok Adam. An investigation of the efficiency of using O2 and H2 (hydrooxile gas -HHO) gas additives in a ci engine operating on diesel fuel and biodiesel. Energy. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0360-5442. Vol. 152 (2018), p. 640-651. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Mikulski Maciej; Wierzbicki Sławomir; Śmieja Michał; Matijošius Jonas. Effect of CNG in a fuel dose on the combustion process of a compression-ignition engine. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015), p. 162-171. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013), p. 312-318. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Makarevičienė Violeta; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Vėgneris Ričardas; Kazanceva Irina; Kazancev Kiril. The exploitation and environmental characteristics of diesel fuel containing rapeseed butyl esters. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 2 (2013), p. 158-165. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Betterment of ecological parameters of a diesel engine using Brown‘s gas. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013), p. 133-140. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Lebedevas Sergejus; Pukalskas Saugirdas; Žaglinskis Justas; Matijošius Jonas. Comparative investigations into energetic and ecological parameters of camelina-based biofuel used in the diesel engine. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012), p. 171-177. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas. Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012), p. 351-356. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Research into the quality of fuels and their biocomponents. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 3 (2009), p. 212-217. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. Investigation of combustion, performance and emission characteristics of spark ignition engine fuelled with buthanol – gasoline mixture and a hydrogen enriched air. Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2080-4075. Vol. 10, iss. 31 (2016), p. 102-108. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kukharonak Heorhi; Ivashko Viktar; Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Operation of a spark-ignition engine on mixtures of petrol and n-butanol. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 588-598. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Efficient and ecological indicators of CI engine fuelled with different diesel and LPG mixtures. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania / edited by Gintautas Bureika, Irina Ya. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 504-512. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras; Sokolovskij Edgar. The comparison of the accident rates in heavy transport sectors of Europe and USA. International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), November 24-25, 2016 Belgrade, Serbia [Elektronininis išteklius] : proceedings. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center, 2016. ISBN 9788691615338, p. 1097-1101. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Matijošius Jonas; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Krasodomskis Žygintas. The assessment of importance of the factors that predetermine the quality of a service of transportation by road vehicles. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 422-429. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Matijošius Jonas; Mažeika Marius; Pukalskas Saugirdas. Calculation Methodology of Working Cycle Parameters of the Diesel Engine Operating on Multicomponent Mixture. Rural development 2009 : the fourth international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. Vol. 4, b. 2 (2009), p. 355-359. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Matijošius Jonas. Vandenilio saugojimo automobiliuose sistemų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 20-25. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Matijošius Jonas. Vandenilio kaip kuro naudojimo perspektyvos. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 14-19. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Valeika Gintaras; Matijošius Jonas. Transporto sektoriaus energetinių išteklių suvartojimas ir taršos vystymasis Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 74-78. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Deksnys Žilvinas; Rudzinskas Vitalijus; Matijošius Jonas. Suvirinimo būdų įtakos austenitinio plieno suvirintų jungčių korozijos atsparumui citrinų rugšties terpėje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 79-85. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Slėginio uždegimo variklio korpuso dinaminių charakteristikų eksperimentiniai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Vilnius: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 35-39. [M.kr.:03T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Shepel Oleksandra; Matijošius Jonas. Review of the energy, ecological and storage properties for biodiesel fuel based on animal fats. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 51-55. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Paskubos kampo įtakos variklio keliamam garso slėgiui eksperimentiniai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 31-34. [M.kr.:03T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Šmigelskas Redas; Kilikevičius Artūras; Urbonas Edgaras; Baltuonytė Lina; Jakubka Juozas; Vainorius Darius; Matijošius Jonas. Optinių stalų slopinimo sistemos dinaminių savybių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 91-99. [M.kr.:09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Čepaitis Arūnas; Kilikevičius Artūras; Lazdinas Rimantas; Urbonas Edgaras; Baltuonytė Lina; Jakubka Juozas; Vainorius Darius; Matijošius Jonas. Kampo matų kalibravimo paklaidų priklausomybės nuo kalibravimo objekto parametrų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 84-90. [M.kr.:09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Kriukovas Adomas; Matijošius Jonas. Inžinerinių sprendimų įtaka didinant judumą Vilniaus mieste (ekspertų ir socialinis vertinimas). Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 35-40. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Šabanovič Aleksandr; Matijošius Jonas. Elektromobilių bei jų infrastruktūros vystymosi vertinimas Lietuvoje. Tyrimas anketinės apklausos metodu. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 41-48. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Dyzelino biologinio užterštumo eksperimentinis tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 72-77. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Dyzelinio variklio triukšmo parametrų ir išmetamųjų dujų tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 26-30. [M.kr.:03T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Matijošius Jonas. VŠĮ „VGMPS“ transporto parko atnaujinimo galimybių vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 59-63. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Janavičius Donatas; Matijošius Jonas. Transporto tinklo problemos įtakojančios Lietuvos verslo įmonių tiekimo grandines. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 52-58. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Transporto politikos realizavimo naudojant hibridinių automobilių populiarinimą: teorinės gairės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 64-68. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Matijošius Jonas; Kriukovas Adomas. Judumo skatinimo priemonės mieste, geroji pasaulio patirtis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 45-51. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo teorinis vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 69-74. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Šabanovič Aleksandr; Matijošius Jonas. Elektromobilių pakrovimo tinklo infrastruktūros plėtros perspektyvos Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 75-80. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Fursenko Antanas; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Jakubka Juozas. Darbų saugos šalmų vertikalių smūginių virpesių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 155-160. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Matijošius Jonas; Čereška Audrius. Chimotologiniai transporto priemonių variklių alyvų tyrimai . Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 81-89. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija; Matijošius Jonas. Automobilių techninio eksploatavimo specialistų parengimo vertinimas ir tęstinio mokymosi poreikis. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(6) (2017), p. 67-70. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Valeika Gintaras; Matijošius Jonas. Žemės ūkio mašinose naudojamų alyvų būvio ciklo vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 90-95. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Kažukauskas Martynas; Gusarovienė Modesta; Zaranka Jurijus; Matijošius Jonas. Vilniaus miesto aplinkos oro taršos tyrimas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių srauto sudėtį. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 61-68. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Vipartas Tadas; Kaikaris Petras; Matijošius Jonas. Vidaus degimo variklių alyvų priedo „Tufoil“ įtakos degalų sąnaudoms tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 96-101. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Tiesiaeiges pozicionavimo sistemos valdymo metodų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 138-146. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Tiesiaeigės pozicionavimo sistemos identifikavimo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 147-153. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Ratkevič Tomaš; Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Sunkiasvorio transporto avaringumo priežastys ir pasekmės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vipartas Tadas; Ragauskas Tadas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas. Studentiškos formulės variklio dinaminių parametrų priklausomybės nuo degiojo mišinio sudėties ir uždegimo paskubos kampo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 155-161. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Radzevičiūtė Neringa; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas. Procesinio požiūrio taikymas veiklos gerinimui: ekspedijavimo jūrų transportu atvėjis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 75-83. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas; Lobačevska Agnieška Marija. Ekologinių kelių transporto problemų sprendimas IT pagalba. Teorijų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 32-39. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Damaševičius Martynas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Biodegalų ir vandenilio įtaka kibirkštinio uždegimo variklio veikimo rodikliams. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 526-532. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija; Matijošius Jonas. Automobilių techninio eksploatavimo specialistų parengimo vertinimas ir tęstinio mokymosi poreikis. Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 59-62. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Zaranka Jurijus. Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 133-142. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras; Zaranka Jurijus. Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Tretjakovas Jurijus. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 132-137. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Valeika Gintaras; Matijošius Jonas. Variklinės alyvos kokybei, eksploatuojant transporto priemonę, įtakos turintys veiksniai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 226-232. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas. Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 1, p. 114-123. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. The research on the factors that predetermine the accident rate in heavy transport sector: in case of Lithuania. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 70, No. 4 (2015), p. 3-16. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 238-244. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 245-250. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas. Prielaidų būtinų 4 šalies logistikos paslaugų sistemos atsiradimui analizė. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 148-152. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Jančauskas Lukas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas. Oksigenatų įtaka biodyzelino savybėms. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 173-179. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas; Stankevičiūtė Skirmantė; Švagždys Stasys. Makroveiksniai įtakojantys 4 šalies logistikos paslaugų teikėjų atsiradimą Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 153-160. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Nagelytė Miglė; Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Krovininio transporto sukeliamo triukšmo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1, p. 18-25. [M.kr.:03S; 03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Nagelytė Miglė; Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Krovininio transporto neigiamas poveikis aplinkai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1, p. 8-17. [M.kr.:03S; 03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Kažukauskas Martynas; Matijošius Jonas. Kelių transporto priemonių sukeliamos taršos mieste analizė. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 187-193. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Bogdanovičius Zenonas; Matijošius Jonas. Numerical investigation on the effects of gasoline and hydrogen blends on si engine combustion. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no.1 (2014), p. 66-77. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija; Matijošius Jonas. Automobilių techninio eksploatavimo absolventų gebėjimų ugdymo ir formavimo rezultatų integralumas užtikrinantis karjeros perspektyvas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2014, Nr.1, p. 15-21. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Lazauskas Jonas; Bureika Gintautas; Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Nagurnas Saulius. The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 138-147. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Biedryzycki Jacek. Dyzelinio variklio ekologinių ir energetinių rodiklių tyrimas naudojant dyzelino biobutanolio ir Brauno dujų mišinius. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no 1-3 (2012), p. 72-83. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Vėgneris Ričardas; Matijošius Jonas; Mažeika Marius; Rimkus Alfredas; Valiūnas Valdas; Lazauskas Jonas. Didelės koncentracijos biobutanolio mišinio įtaka dyzelinio variklio galios, ekonominėms ir ekologinėms charakteristikoms. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012), p. 71-80. [M.kr.:03T; 04T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Rimkus Alfredas; Ulickas Tomas; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Stravinskas Paulius. Brauno dujų panaudojimas aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 376-380. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Matijošius Jonas; Mažeika Marius; Rimkus Alfredas. Trikomponenčių degalų, sudarytų iš dyzelino, biodyzelino ir propanolio, taikymas dyzeliniame variklyje. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, Nr. 6 (2010), p. 77-80. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Mažeika Marius; Matijošius Jonas. Trikomponenčių degalų panaudojimo galimybės dyzeliniame variklyje. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 42, no 2-3 (2010), p. 232-239. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Šiuolaikinių dyzelinių automobilių variklių kietųjų dalelių filtrų regeneracijos problemos. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 42, no 2-3 (2010), p. 196-203. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Mažeika Marius; Matijošius Jonas. Naftos degalų ir etilo spirito mišiniais veikiančio variklio darbo rodiklių tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 72-76. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Matijošius Jonas; Jakštas Arūnas. Saulės kolektoriaus, pagaminto iš reciklinių medžiagų, efektyvumo tyrimas. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 3 (2005), p. 126-131. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Juknelevičius Romualdas; Matijošius Jonas; Kriaučiūnas Donatas. Evaluating combustion, performance and emission characteristics of CI engine operating on diesel fuel enriched with HHO gas. Journal of KONES: powertrain and transport. Warsaw: Institute of Aviation. ISSN 1231-4005. vol. 25, iss. 2 (2018), p. 303-312. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas; Stravinskas Saulius. Dyzelino ir biodyzelino mišiniais veikiančio variklio ekologinių rodiklių tyrimas. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2018, [Nr.] 9, p. 10-14. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras. Mikroskopo fokusavimo mechanizmo tyrimas. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5, p. 72-74. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Kelių kaupinimo pluoštų mechaninės suvedimo sistemos veidrodėlių virpesių eksperimentiniai tyrimai. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5, p. 51-54. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Kazokaitis Gražvydas; Kilikevičius Artūras; Makarskas Vytautas; Prokopovič Valdemar; Milevičius Mindaugas; Matijošius Jonas; Širvinskas Romualdas. Femtosekundinio lazerinio mikroapdirbimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5, p. 88-91. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas; Melaika Mindaugas; Pukalskas Saugirdas; Imiolek Macej. Vidaus degimo variklių degalų mišinių deginių emisijos teorinių tyrimų metodika. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2013, [Nr.] 4, p. 68-72. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Więckowski Dariusz. The analysis of working capacity changes in professional drivers. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 58, no.4 (2012), p. 67-74. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Vėgneris Ričardas. The study of possibilities on the use biobutanol biodiesel mixtures in the diesel engine. Technolog : XLII International Scientific Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Combustion Engines September 8-9, 2011, Zilina, Slovakia University of Zilina, Department of Automotive Technolog. Zilina: Slovakia University of Zilina. ISSN 1337-8996. T. 3, nr. 3 (2011), p. [1-6]. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. The concept of green logistics in Lithuanian transport companies. Logisztikai Évkönyv 2019 : A Magyar Logisztikai Egyesület szakmai kiadványa : [proceedings]. Budapest: Magyar Logisztika Egyesület, 2018. ISSN 1218-3849, p. 54-60. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija. Research of motivational measures applied in Lithuanian transport / logistics companies. ICTTE 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, September 27-28th, 2018 Belgrade, Serbia : proceedings. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. ISBN 9788691615345, p. 540-546. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Sokolovskij Edgar. Improvement of the methodology for calculating pollution caused by road vehicles. ICTTE 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, September 27-28th, 2018 Belgrade, Serbia : proceedings. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. ISBN 9788691615345, p. 1188-1194. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Challenges of global logistics business for human resources: the Lithuanian case. Logisztikai Évkönyv 2018 : A Magyar Logisztikai Egyesület szakmai kiadványa : [proceedings]. Budapest: Magyar Logisztika Egyesület, 2017. ISSN 1218-3849, p. 191-195. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Biodiesel (FAME) impact on the work of diesel internal combustion engine. VІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів". Kiev: Національний авіаційний університет, 2017. ISBN 9786176736325, p. 19-22. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Application of preventive measures for heavy vehicle transport in supply chain: Lithuania as case study. Logisztikai Évkönyv 2017 : A Magyar Logisztikai Egyesület szakmai kiadványa : [proceedings]. Budapest: Magyar Logisztika Egyesület, 2016. ISSN 1218-3849, p. 67-78. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. Analysis of combustion process of spark ignition engine fuelled with buthanol – petrol mixture and a hho enriched air. Innovative technologies in engineering production (ITEP 2016) : international scientific conference, 19th-21th September 2016, Zuberec, Slovak republic. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788089276516, p. 6-10. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Michailovskaja Diana; Matijošius Jonas. Alyvos svarbiausių chimatologinių savybių tyrimas eksploatuojant dujinius autobusus. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 125-128. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pukalskas Saugirdas; Zautra Rytis; Nagurnas Saulius; Matijošius Jonas; Švelnia Virginijus; Vėgneris Ričardas; Žuraulis Vidas; Juknelevičius Romualdas. Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 169-172. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Melaika Mindaugas; Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Imiolek Macej. Optimization of bus engine advanced ignition angle by numerical simulation using compressed natural gas and hydrogen fuel blend. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 126-130. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Miklušis Ernestas; Matijošius Jonas; Spruogis Bronislovas. Lengvojo automobilio variklinės alyvos šarmingumo ir pliūpsnio temperatūros kitimas eksploatacijos laikotarpiu. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 296-299. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Zaranka Jurijus; Guzek Marek; Pečeliūnas Robertas; Bogdanovičius Zenonas; Matijošius Jonas. Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 277-281. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Pukalskas Saugirdas; Bogdanovičius Zenonas; Matijošius Jonas; Melaika Mindaugas; Rimkus Alfredas; Vėgneris Ričardas; Stravinskas Paulius; Zautra Rytis. Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 177-181. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Бутиловый спирт как топливо будущего автотранспорта. Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року. Одеса: Астропринт, 2012. ISBN 9789661905992, p. 398-401. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Garbaras Andrius; Barisevičiūtė Rūta; Šneideris Tadas; Remeikis Vidmantas; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas. Stable carbon isotope ratio measurements in aerosol particles, generated from various internal combustion engines. CYSENI: Conference of young scientists on energy issues [Elektroninis išteklius]. .. ISSN 1822-7554. [2010] (2010), p. 1-7. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bogdanovičius Zenonas. Mišraus biodegalų tiekimo būdo panaudojimas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. [D.] VII, 2010 m. gegužės 14 d., Klaipėda : [mokslinė konferencija]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. ISSN 1822-4652, p. 79-86. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Matijošius Jonas. Sportinio automobilio su įmontuotu turbokompresoriumi eksperimentiniai tyrimai. Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 191-194. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Research into the quality of biocomponents on the fuel quality. TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference [April 22–23, 2009] / Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Transport Engineering Faculty of VGTU. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Ministry of T. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2376. 2009, p. 147-151. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Matijošius Jonas; Mažeika Marius. Etanolio priedų, įtakojančių dyzelinio variklio deginių kenksmingumą, tyrimas. Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 156-159. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Matijošius Jonas. Saulės kolektoriaus iš reciklinių medžiagų efektyvumo tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059070, p. 44-50. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Jasevičius Raimondas; Matijošius Jonas; Luneckas Tomas; Jučiūtė Edita. Jaunieji mokslininkai: galime būti lygiaverčiai su užsienio partneriais : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su dr. R. Jasevičiumi, doc. dr. J. Matijošiumi ir doc. dr. T. Lunecku]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 14-19. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. VGTU transportininkai plečia bendradarbiavimą su Lenkijos universitetais. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 88-93. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Statistical analysis of compression ignotion engine parameters fuelled with various biodiesels. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Technika, 2017, p. 122. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Experimental analysis of noise and vibration of a diesel engine. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 120. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Mažeika Marius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Vėgneris Ričardas. Influence of highly concentrated biobuthanol on power, efficiency and ecological characteristics of a diesel engine using biobuthanol-biodiesel mixtures. International Conference "Science, Business and Research Partnership", 5-6 May 2011, Kaunas : abstracts / Lithuanian University of Agriculture. Kaunas: Akademija, 2011, p. 25. [M.kr.:04T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Garbaras Andrius; Bariseviciute Ruta; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Šneideris Tadas; Remeikis Vidmantas. Biofuel combustion product inventory by stable isotope ratio mass spectrometry. International Aerosol Conference 2010 (IAC 2010) [elektroninis išteklius], August 29 - September 3, 2010. Helsinki, Finland. Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research (FAAR), 2010, p. 95. [M.kr.:02P; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Jurgelionis Antanas; Rimkus Alfredas; Garbaras Andrius; Nagurnas Saulius; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Remeikis Vidmantas. Dyzelinių automobilių išmetalų (aerozolio dalelių) δ13C verčių tyrimas = : Study of aerosol particles δ13C values from diesel vehicles exhaust. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10-12 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592102, p. 232. [M.kr.:02P; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Garbaras Andrius; Barisevičiūtė Rūta; Šneideris Tadas; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Remeikis Vidmantas. Vidaus degimo variklo išmetalų tyrimas stabilių izotopų masių spektrometrijos metodu = : Investigation of diesel engine emission products by stable isotope mass spectroscopy. 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės : Vilnius, 2009 m. birželio 8-10 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955334477, p. 204. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Matijošius Jonas. Dyzelinio variklio ekologinių rodiklių gerinimas naudojant biobutanolio ir biodyzelino mišinius. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 8.857]
2011 - Matijošius Jonas. Dyzelinio variklio ekologinių rodiklių gerinimas naudojant biobutanolio ir ir biodyzelino mišinius : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 7.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 2.200]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 3.000]