Tadas Masiulionis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Masiulionis Tadas; Stankūnas Jonas. Review of equipment of flight analysis and development of interactive aeronautical chart using Google Earth’s software. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 2 (2018), p. 580-588. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius; Masiulionis Tadas. Adaptation of Dubins paths for UAV ground obstacle avoidance when using a low cost on-board GNSS sensor. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. Vol. 17, iss. 10 (2017), p. art. no. 2223 [1-23]. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Masiulionis Tadas; Miniotas Darius; Rudinskas Darius; Kikutis Ramūnas; Masiulionienė Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 3 (2017), p. 75-82. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Masiulionis Tadas. Automatic assessment methods of a pilot‘s flight in the traffic circuit. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 20, iss. 2 (2016), p. 53-59. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Masiulionis Tadas; Stankūnas Jonas. Methodological aspects of automatic pilot flight assessment system. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 17, no. 2 (2013), p. 113-118. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Masiulionis Tadas; Stankūnas Jonas. Išmaniojo telefono panaudojimo automatizuotos piloto skrydžio vertinimo sistemos kūrimui metodologinių aspektų tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 22-33. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Masiulionis Tadas; Jakučionis Algimantas. Palydovinių navigacijos ir jas papildančių sistemų įrangos panaudojimo mokomiesiems skrydžiams tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 57-60. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Masiulionis Tadas; Stankūnas Jonas. Stačiakampių plokštuminių koordinačių pasukimas automatinio skrydžio vertinimo sistemoje. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Masiulionis Tadas; Stankūnas Jonas. Programinė įranga ir metodika palydovinei navigacijos sistemai taikyti bei mokomųjų skrydžių tikslumui vertinti. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Masiulionis Tadas. Automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema. Vilnius, Lietuva: VGTU leidykla TECHNIKA, 2017. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 12.429]