Ričardas Masiulionis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Digital signal processing algorithm for measurement of settling time of high-resolution high-speed DACs. Measurement science review. Bratislava: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 1335-8871. vol. 19, no. 3 (2019), p. 86-92. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Lučinskis Audrius; Grainys Audrius; Kurčevskis Sebastjanas; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas; Butkus Paulius. Planar inductor for biological experimentation in pulsed magnetic fields. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 27-30. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Masiulionis Ričardas; Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas. Analysis of balancing methods of measurement of small resistance changes. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 8 (114), p. 3-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Investigation of complex algorithm of Digital Signal Processing of High-Speed DACs Signals for Settling Time Testing. Measurement 2017 : proceedings of the 11th international conference, Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017. ISBN 9788097262907, p. 71-74. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Masiulionis Ričardas. Methods of strain measurements in construction monitoring systems. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 343-349. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Kvedarienė Audronė; Masiulionis Ričardas. Investigation of digital signal processing of high-speed DACs signals for settling time testing. Universal journal of electrical and electronic engineering. Alhambra: Horizon Research Publishing, USA. ISSN 2332-3280. Vol. 4, No. 2 (2016), p. 67-72. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Masiulionis Ričardas. Elektroninių įtaisų tyrimas deformacijai matuoti. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 63-67. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Masiulionis Ričardas. Deformacijų matavimo balansuojant sroves metodo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 68-72. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Masiulionis Ričardas. Balancing devices with voltage and current excitation for the strain measurement. Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2013. ISBN 9788096967254, p. 235-238. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Masiulionis Ričardas; Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Balanced devices of strain measurements with current excitation. Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2013. ISBN 9788096967254, p. 279-282. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Masiulionis Ričardas. Mažų varžos pokyčių nustatymo balansuojant sroves metodas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 32-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Masiulionis Ričardas. Tiesiaeigio žingsninio variklio tyrimas. Elektronika ir elektrotechnika: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281849, p. 106-113. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Masiulionis Ričardas. Mažų deformacijų stebėsenos elektroninių įrenginių tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 8.000]