Raimonda Martinkutė-Kaulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Masood Omar; Aktan Bora; Gavurová Beata; Fakhry Bachar; Tvaronavičienė Manuela; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The impact of regime-switching behaviour of price volatility on efficiency of the US sovereign debt market. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 30, no. 1 (2017), p. 1865-1881. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Performance evaluation of stock markets. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Analysis of global financial markets and its future perspectives. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Trading futures contracts in global markets. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 328-335. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The application of utility function for investment decision-making. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 840-848. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 189-193. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 119-122. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Ginevičius Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Podvezko Valentinas. Multicriteria decisions in capital marks. The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with The 12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I / International Institute of Informatics and Systemics. Orlando: IIIS, 2006, p. 36-40. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Sodaunykaitė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Pasirinkimo sandorių kainos jautrumo vertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Vaitkė Eglė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investuotojų lūkesčių įtakos Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrai tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Vaišvilas Vilius; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Daugiakriterio vertinimo metodo MULTIMOORA taikymas investicijų portfeliui sudaryti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 209-219. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Lukoševičiūtė Greta; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 212-220. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Liustrovaitė Julija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 238-245. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Risk factors in derivatives markets. Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs. Kracow: Kracow university of economics. ISSN 2353-883X. Vol. 2, no. 4 (2014), p. 71-83. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Bareikaitė Erika; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Liquidity risk and its management in Lithuanian banking system. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 64-71. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Rinkevičiūtė Vaida; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Impact of market concentration on the profitability of Lithuanian banking sector. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 254-260. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Sensitivity of option contracts. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 157-165. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stankevičienė Jelena; Žinytė Santautė. Option pricing using monte carlo simulation. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 65-79. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Exotic options: a chooser option and its pricing. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 10, nr. 2 (2012), p. 289-301. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Martinkutė Raimonda. Riskiness of option contracts and their combinations. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 3 (2005), p. 171-179. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Finansinės rizikos valdymo priemonių plėtra Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 95-102. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Martinkutė Raimonda. Egzotiniai pasirinkimo sandoriai. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika, 2005. ISSN 1648-8156, p. 51-61. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Martinkutė Raimonda. Pasirinkimo sandorių įvertinimo ypatumai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2004 : Ernesto Galvanausko mokslinė konferencija. Šiauliai: VšĮ ŠU leidykla. ISSN 1648-9098. 2004, p. 164-169. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Martinkutė Raimonda. Investment strategies with options: usage possibilities and risk. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955585870, p. 132-141. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Martinkutė Raimonda. Dvigubieji pasirinkimo sandoriai ir jų strategijos. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 127-132. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Martinkutė Raimonda. Finansiniai sprendimai neapibrėžtumo sąlygomis. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2002, žurnalo Tiltai priedas, nr. 10, p. 178-193. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Stalovinaitė Ilona; Maknickienė Nijolė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investigation of decision making support in digital trading. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 377-388. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Skobaitė Radvinė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Daugiakriterinių metodų taikymas optimaliam investiciniam portfeliui sudaryti. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Kiselytė Kristina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Janulevičius Justinas. Elektroniniai duomenų mainai finansų įstaigose: standartų įvairovė. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Miltakytė Indrė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Struktūrizuotas investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis valiutų rinkoje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131, p. 107-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Varnelytė Inga; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Šiuolaikinio verslo bankroto priežastys, požymiai ir pasekmės. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 318-326. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Plevokaitė Jurgita; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Estimation of investment perspectives in the Baltic stock market. Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania : conference proceedings.[Elektronininis išteklius]. Vilnius: Technika, 2015, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The impact of globalization on the selection of financial makets. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 105-109. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 255-259. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-4]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Martinkutė Raimonda. Valuation of option contracts under risk and uncertainty. Forecasting Financial Markets Conference June 2005 : Advances for Exchange Rates and Asset Management. Marseilles: 2005, p. [1-10]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Martinkutė Raimonda. The main measures of options' riskiness and their analysis. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833053, p. 194-197. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Martinkutė Raimonda. The comparison of adequate investment strategies. Науково-технiчний розвиток: економiка, технологiï, управлiння : матерiали III мiжнародноï конференцiï студентiв, аспiрантiв i молодих вчених (24-27 березня 2004 р., м. Киïв). Киïв: Пошуково-выдавниче агентство "Книга памя'тi Украïни", 2004. ISBN 5885001383, p. 158-159. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Kucko Irena; Martinkutė Raimonda. Offensive credit risk management strategy. Proceeding of the 35th meeting of the EWGFMelektroninis išteklius. [CD]. Almería: 2004. ISBN 8468885592, p. 1-21. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda; Stankevičienė Jelena. Portfolio of estate strategies as instrument for effective decisions. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 2 knyga. Ekonomikos aktualijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 9555091541, p. 65-69. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija neapibrėžtumo sąlygomis. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139260, p. 233-240. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Martinkutė Raimonda. Pagrindiniai pasirinkimo sandorių rizikingumo veiksniai ir jų analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 35-41. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Martinkutė Raimonda. Pasirinkimo sandorių strategijos bei jų panaudojimo galimybės. Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos 2002 : Ernesto Galvanausko mokslinė konferencija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003. ISBN 9986383811, p. 115-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Martinkutė Raimonda. Investavimas krentančios rinkos sąlygomis. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 36-40. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Martinkutė Raimonda. Investavimo strategijų palyginimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 146-151. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Martinkutė Raimonda. "Investavimo strategijos" kaip investicinių sprendimų priėmimo priemonė. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 49-56. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda. Investavimo į NT strategijos plėtotė atsižvelgiant į riziką. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 292-297. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Kliukas Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Mažeika Dalius; Jakaitis Jonas; Jučiūtė Edita. Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.:S 004; S 007; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Tarptautinė verslo ir vadybos konferencija. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 5, p. 13. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 89-90. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 100-102. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Martinkutė Raimonda; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Real estate development decisions under the risk and uncertainty. European working group on financial modeling : 28th workshop in Vilnius, May 3-5, 2001 : abstracts of papers, [2001]. 2001, p. 20. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investicijų portfelio anatomija ir valdymas : monografija. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 25.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Martinkutė Raimonda. Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 8.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stasytytė Viktorija. Rizikos valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.660]