Raimonda Martinkutė-Kaulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Masood Omar; Aktan Bora; Gavurová Beata; Fakhry Bachar; Tvaronavičienė Manuela; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The impact of regime-switching behaviour of price volatility on efficiency of the US sovereign debt market. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 30, no. 1 (2017), p. 1865-1881. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Analysis of global financial markets and its future perspectives. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Trading futures contracts in global markets. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 328-335. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The application of utility function for investment decision-making. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 840-848. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 189-193. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 119-122. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Ginevičius Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Podvezko Valentinas. Multicriteria decisions in capital marks. The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with The 12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I / I. Orlando: IIIS, 2006, p. 36-40. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Vaitkė Eglė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investuotojų lūkesčių įtakos Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrai tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-11. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Vaišvilas Vilius; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Daugiakriterio vertinimo metodo MULTIMOORA taikymas investicijų portfeliui sudaryti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 209-219. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Lukoševičiūtė Greta; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 212-220. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Liustrovaitė Julija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 238-245. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Risk factors in derivatives markets. Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs. Kracow: Kracow university of economics. ISSN 2353-883X. Vol. 2, no. 4 (2014), p. 71-83. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Bareikaitė Erika; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Liquidity risk and its management in Lithuanian banking system. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 64-71. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Rinkevičiūtė Vaida; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Impact of market concentration on the profitability of Lithuanian banking sector. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 254-260. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Sensitivity of option contracts. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 157-165. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stankevičienė Jelena; Žinytė Santautė. Option pricing using monte carlo simulation. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 65-79. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Exotic options: a chooser option and its pricing. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 10, nr. 2 (2012), p. 289-301. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Martinkutė Raimonda. Riskiness of option contracts and their combinations. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 3 (2005), p. 171-179. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Finansinės rizikos valdymo priemonių plėtra Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 95-102. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Martinkutė Raimonda. Egzotiniai pasirinkimo sandoriai. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika, 2005. ISSN 1648-8156, p. 51-61. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Martinkutė Raimonda. Pasirinkimo sandorių įvertinimo ypatumai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2004 : Ernesto Galvanausko mokslinė konferencija. Šiauliai: VšĮ ŠU leidykla. ISSN 1648-9098. 2004, p. 164-169. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Martinkutė Raimonda. Investment strategies with options: usage possibilities and risk. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955585870, p. 132-141. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Martinkutė Raimonda. Dvigubieji pasirinkimo sandoriai ir jų strategijos. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 127-132. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Martinkutė Raimonda. Finansiniai sprendimai neapibrėžtumo sąlygomis. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2002, žurnalo Tiltai priedas, nr. 10, p. 178-193. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Miltakytė Indrė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Struktūrizuotas investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis valiutų rinkoje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Performance evaluation of stock markets. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131, p. 107-118. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Varnelytė Inga; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Šiuolaikinio verslo bankroto priežastys, požymiai ir pasekmės. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 318-326. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Plevokaitė Jurgita; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Estimation of investment perspectives in the Baltic stock market. Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania : conference proceedings.[Elektronininis išteklius]. Vilnius: Technika, 2015, p. 1-8. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The impact of globalization on the selection of financial makets. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 105-109. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 255-259. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuani. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-4]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuani. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-6]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Martinkutė Raimonda. Valuation of option contracts under risk and uncertainty. Forecasting Financial Markets Conference June 2005 : Advances for Exchange Rates and Asset Management. Marseilles: 2005, p. [1-10]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Martinkutė Raimonda. The main measures of options' riskiness and their analysis. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833053, p. 194-197. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Martinkutė Raimonda. The comparison of adequate investment strategies. Науково-технiчний розвиток: економiка, технологiï, управлiння : матерiали III мiжнародноï конференцiï студентiв, аспiрантiв i молодих вчених (24-27 березня 2004 р., м. Киïв). Киïв: Пошуково-выдавниче агентство "Книга памя'тi Украïни", 2004. ISBN 5885001383, p. 158-159. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Kucko Irena; Martinkutė Raimonda. Offensive credit risk management strategy. Proceeding of the 35th meeting of the EWGFMelektroninis išteklius. [CD]. Almería: 2004. ISBN 8468885592, p. 1-21. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda; Stankevičienė Jelena. Portfolio of estate strategies as instrument for effective decisions. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 2 knyga. Ekonomikos aktualijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 9555091541, p. 65-69. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija neapibrėžtumo sąlygomis. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139260, p. 233-240. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Martinkutė Raimonda. Pagrindiniai pasirinkimo sandorių rizikingumo veiksniai ir jų analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 35-41. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Martinkutė Raimonda. Pasirinkimo sandorių strategijos bei jų panaudojimo galimybės. Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos 2002 : Ernesto Galvanausko mokslinė konferencija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003. ISBN 9986383811, p. 115-118. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Martinkutė Raimonda. Investavimas krentančios rinkos sąlygomis. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 36-40. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Martinkutė Raimonda. Investavimo strategijų palyginimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 146-151. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Martinkutė Raimonda. "Investavimo strategijos" kaip investicinių sprendimų priėmimo priemonė. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 49-56. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Martinkutė Raimonda. Investavimo į NT strategijos plėtotė atsižvelgiant į riziką. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 292-297. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Kliukas Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Mažeika Dalius; Jakaitis Jonas; Jučiūtė Edita. Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.:02T; 04S; 07S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Tarptautinė verslo ir vadybos konferencija. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 5, p. 13. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Volatility evaluation in option pricing. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 89-90. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The use of derivates for risk management in Lithuania. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North G. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 100-102. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Martinkutė Raimonda; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Real estate development decisions under the risk and uncertainty. European working group on financial modeling : 28th workshop in Vilnius, May 3-5, 2001 : abstracts of papers, [2001]. 2001, p. 20. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investicijų portfelio anatomija ir valdymas : monografija. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 25.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Martinkutė Raimonda. Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 8.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stasytytė Viktorija. Rizikos valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 12.660]